היתר בניה מחסן גינה

1. רקע הצדדים בתיק לפני הם שכנים בבית משותף הנמצא ברחוב יעקב כספי 15 בשכונת בת גלים בחיפה. התובעים טוענים כי ביוני 2004 ביצעו הנתבעים עבודות בניה לצורך הרחבת המרפסת האחורית בביתם על חשבון החצר המשותפת וכן יצקו משטח בטון בחצר לצורך הצבת מחסן וזאת ללא קבלת הסכמת השכנים וכן ללא קבלת היתר בניה כדין. לטענת הנתבעים לא ביצעו כלל עבודות הרחבה למרפסת ביתם או עבודות בניה שנדרש להן היתר. התובעים מבקשים הוצאת צו הריסה לעבודות ההרחבה שבוצעו במרפסת הנתבעים וכן למשטח הבטון בחצר. עוד מבקשים התובעים צו מניעה קבוע לפיו על הנתבעים להימנע מלבנות בשטח המשותף שלא בהתאם להוראות חוק המקרקעין וכן פיצוי על סך 30,000 ₪ בגין פגיעות גוף ועוגמת נפש שגרמו מעשי הנתבעים. התובעים טוענים כי הנתבעים הפרו חובה חקוקה בביצוע עבודות בניה ללא היתר, ברשלנות בהזזת בלוני גז לצורך ביצוע עבודות הבניה וגרימת מטרד ליחיד באי פינוי פסולת בניין במשך זמן רב לאחר תום עבודות הבניה. בפני העידו התובעים, הנתבע וכן הוגשה תעודת עובד ציבור של מר גרגורי פלוטקין שהוא מפקח בניה בעיריית חיפה. כפי שהחלטתי בתום הדיון, למרות שהוגש פיזית דיסק של תמונות, לא אתייחס כראיה לתמונות שלא הוצגו כראיה (ואשר העתקם לא נמסר לצד שכנגד). 2. העבודות שבוצעו על ידי הנתבעים לתצהירי הצדדים צורפו תמונות המעידות על העבודות שנעשו. הנתבעים יצקו יסודות בטון סביב לקירות המרפסת וכמו כן יצקו בצמוד למרפסת משטח בטון שרוחבו כחצי מטר ואורכו כמטר וחצי. הנתבעים אף יצקו משטח בחצר הבית בגודל שני מטרים רבועים. לטענת הנתבע במהלך חודש יוני 2004, הזמין קבלן כדי שיבצע עבורו החלפת ריצוף במרפסת השירות ועבודות תיקוני טיח וצביעה בקירות הקיימים של המרפסת והקבלן ייעץ לו לבסס את קירות המרפסת כדי להימנע משקיעת הרצפה. לפיכך יצק הקבלן בטון לאורך קירות המרפסת מצדה החיצוני. 1 המצב כיום הוא כי המשטח שנועד למחסן כוסה באדמה ואילו המשטח הצמוד למרפסת מכוסה ברובו בעפר, וחלקו הצמוד לקיר רוצף בשורת אריחים.2 3. ביצוע עבודות בניה ללא היתר לטענת התובעים, הנתבעים הפרו חובה חקוקה בביצוע עבודות בניה ללא היתר על פי האמור בסע' 204 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, סע' 55 לחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969, סע' 71א לחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969, וכן הפרו את סע' 29 לפקודת הנזיקין לעניין הסגת גבול (ברכוש משותף). בסעיפים המוזכרים לעיל באים לידי ביטוי שני הפנים של אי חוקיות עבודות הבניה, הראשון הוא הפן התכנוני, משמע, הצורך בקבלת היתר מהרשות המקומית והפן השני הוא הפן הקנייני, הפגיעה בשטח המשותף, שבחלקו הוא קניין התובעים. 4. המישור התכנוני- עמדת עיריית חיפה ביום 15.06.2004 החלו הנתבעים בעבודות להגדלת המרפסת, בעקבות כך פנה התובע למחלקה לפיקוח על הבניה בחיפה בבקשה לעצור את העבודות.3 המפקח גרגורי פלוטקין ביקר במקום ביום 17.06.04, ובתמונות שצילם נראות סעיפים 5-7 לתצהיר הנתבע, סומן נ/1. כך עולה הן מעדות התובע עמ' 7 לפרוטוקול, והן מהתמונות המצורפות לתצהיר הנתבע, התמונות הצבעוניות, נספחים ב' ו- ו' לכתב ההגנה, העתקיהם בשחור לבן מסומנים א ו- ו(1), ו(2) לתצהיר הנתבע. סעיפים 9- 10 לתצהיר התובע ת/1. יציקות בטון מוגבלות בקרשים סביב למרפסת האחורית של הנתבעים וכן חומרי בניה שונים הפזורים בחצר. מר פלוטקין השאיר על דלת בית הנתבעים התראה שלשונה כדלקמן: בביקורת מפקח משרד זה ביום 17/06/04 במקום הנדון נמצא כי מבצעים עבודות להגדלת מרפסת קיימת. לפיכך, עליך לפעול תוך ימים להרוס הבניה הבלתי חוקית ולפנות הפסולת למקום המאושר. אי ציות לדרישותינו הנ"ל יאלצנו לצערי, לנקוט צעדים מינהליים ו/או משפטיים העומדים לרשותנו עם כל משתמע מכך, וכל האחריות תחול עליך בלבד.4 כפי שהודו הנתבעים, יצקו יציקת בטון סביב למרפסת, לטענתם לצורך ביסוס המרפסת. כמו כן, הנתבעים יצקו בחצר המשותפת משטח שיועד לשמש כבסיס למחסן, אולם לא הציבו את המחסן על משטח זה, אפשר שבשל התנגדות השכנים ואפשר שבשל צו המניעה שהוצא ביום 01.07.04 ע"י השופט גנון בבש"א 13540/04. אין ספק שעבודות אלה דורשות היתר בניה. אין חולק כי הנתבעים לא ביקשו היתר בניה לצורך יציקת משטח הבסיס כפי שעולה מעדות הנתבע: ש.(לבית המשפט) ז"א אתה לא מזכיר בתצהיר שלך מחסן גינה? ת.ברצוני להבהיר את העניין. אני מזכיר. ש.(לבית המשפט) זה המחסן שאיננו? ת.כן. ש.(לבית המשפט) בסעיף 12 אתה לא מדבר על שום מחסן, נכון? ת.אני מתקשה לענות על השאלה. הייתה כוונה ולא בוצעה. זה מפורט בסעיף 11 א'. סעיף 12 אני עומד מאחוריו. ש.אנחנו פה בשביל להגיד את האמת. אני אומר לך שעל מנת לבנות את מחסן הגינה, אתה ביצעת משטח בטון קטן. ת.אמת. ש.מה הגודל של המשטח הזה? ת.2 על משהו, אני לא זוכר. הגודל נעשה על פי מה שהבנו מהעירייה שאפשר לשים מחסן. הגודל המינימלי של מחסן שמותר לשים, שלא נחשב בנייה. ש.(לבית המשפט) אני מבקש להבין את דבריך בתצהיר. האם, לטענתך, אמרו לך בעירייה, שאתה יכול לשים משטח בטון ללא שום היתר בנייה? שים לב, אני לא שואל אם אמרו לך שאתה יכול לשים באופן זמני מחסן. אני שואל על המשטח. ת.לא. הנושא לא עלה. ש.בסוף התשובה שלך אמרת ש"בסוף כיסינו"? ת.הייתה התנגדות ואחרי התנגדות של השכן כוסה המשטח והעניין נגמר מבחינתי. ש.אני אגיד לך שהעניין ירד מצידך בגלל שהתובע הגיש צו מניעה זמני נגד פעולות אלה ואחרות? ת.אני לא מסכים. אני ביטלתי את הכוונה עקב התנגדותו, בין אם היה מגיש צו מניעה ובין אם לאו. אני לא עושה דברים בניגוד להתנגדות שכנים.5 ב- 22.06.04 פנו התובעים למחלקה לפיקוח על הבניה בעיריית חיפה בתלונה על הרחבת המרפסת ויציקת משטח הבטון. פניית התובעים נענתה בשני מכתבים: הראשון מיום 18.07.04 מאת לילי ברוור, היא מנהלת המחלקה לפיקוח על הבניה ומכתב שני מאת גב' רותי זוסמן, סגנית מנהל היחידה לפניות הציבור בלשכת ראש העיר. במכתבים נאמר כי לאחר בירור שנעשה עם האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה מודיעה עיריית חיפה כי בביקור בשטח שערך מפקח ביום 13.07.04 לא נמצאו חריגות בניה בחצר הבית, וכי נושא העבודות במרפסת ויציקת משטח בטון הועבר לבדיקה אצל מהנדס העיר והשירות המשפטי של עיריית חיפה למתן המלצתם לגבי המשך הטיפול בעבירה. לאחר בירור תלונת התובעים הודיעה גב' ברוור לתובעים במכתב מיום 21.11.04 כי הוחלט בעיריית חיפה שלא להגיש כתב אישום בגין הבניה מאחר שהיא מסווגת כעבירה פעוטה ע"י גורמי התכנון של העירייה. 6 התובעים לא הוכיחו שהיציקה של הבטון סביב למרפסת נועדה להרחבת המרפסת, ומנגד הנתבעים לא הוכיחו שעבודות אלו היו דרושות לביסוס המרפסת. אין די באמירה מכלי שני בענין זה, והיה על הנתבעים להביא עדות מומחה בנושא זה. מכל מקום, ברור שאפילו אם היו העבודות דרושות לביסוס המרפסת, הן היו זקוקות להיתר בניה. התוצאה במישור התכנוני היא שהנתבעים אכן הפרו דיני התכנון ובניה ביציקת משטח בטון שיועד לשמש בסיס למחסן וביציקת בטון סביב המרפסת. עבודות אלה נעשו ללא היתר בניה ולכן הן בניגוד לדיני התכנון והבניה. 5. המישור הקנייני- פגיעה ברכוש המשותף בניה ברכוש המשותף מבלי לעמוד בתנאים הקבועים בסע' 71ב לחוק המקרקעין, מהווה פגיעה בזכות הקניין של הדיירים בבית המשותף.7 אין חולק כי הנתבעים לא קיבלו את הסכמת הדיירים בבניין כנדרש בסע' 71ב לחוק המקרקעין וכי הבניה בוצעה שלא בהסכמתם. התובעים עותרים להריסת בניה זו. לטענת הנתבעים, משטח המחסן, שהיווה בניה בחצר המשותפת, כוסה באדמה וצמחייה ואינו מהווה פגיעה בזכות הקניין של הדיירים האחרים. לעניין יסודות הבטון סביב למרפסת, טוענים הנתבעים כי אין מדובר בבניה בשטח המשותף אלא בביסוס יסודות המרפסת 4 ההתראה מצורפת לתעודת עובד ציבור, מסומנת ת/3. 5 עמ' 9-10 לפרוטוקול- עדות הנתבע. 6 המכתבים הם נספחים לתעודת עובד הציבור המסומנת ת/3. 7 רע"א 4260/91 אברהם שכרוף נ' שמואל אפלבוים ואח', תק-על 92(1) 1430; ע"א 815/81 יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח', פ"ד לו(3) 78. = 3 = בכדי למנוע את שקיעתה. המשטח עליו צריך היה להיות המחסן, מהווה פלישה לשטח המשותף של החצר ופגיעה בזכות הקניין של התובעים. התובעים זכאים להריסתו, ואין זה משנה שבינתיים כוסה על ידי הנתבעים. הנתבעים עשויים לחשוף אותו לאחר סיום ההליכים. לפיכך אני קובע כי על הנתבעים להרסו ואין די לכסותו באדמה וצמחיה. מדובר בפלישה לשטח המשותף של החצר ואין להותיר את המשטח על כנו. בנוסף על הריסת המשטח, יש לפצות את התובעים בשל עוגמת הנפש ואי הנוחות שנגרמה להם כאשר שכניהם בנו שלא כדין ברכושם. באשר למשטח שמעבר למרפסת הנתבעים, מדובר בחריגה פעוטה משטח המרפסת, שהיא עצמה נבנתה כתוספת (כנראה שלא כדין) לפני שנים רבות והתובעים אינם מלינים על קיומה, מה גם שהסכינו עמה, שכן מעולם לא טענו כלפי מבנה זה. משטח הבטון שנוצק מעבר למדרגת הבטון הצמודה לקירות אינו מהווה חריגה כה משמעותית שמצריכה הריסה. אף שהנתבעים לא הביאו חוות דעת הקובעת כי היציקה דרושה לביסוס המרפסת, לא נראה לי שיציקה זו מגדילה את שטח השימוש הקיים לעומת המרפסת הקיימת, ולכן מקרה זה הוא מסוג המקרים הנדירים הנמנים בפסק דין רוקר בהם דווקא הריסת בנוי מהווה שימוש לרעה בזכות הקניינית של הבעלים שזכותם נפגעה, שכן הפגיעה היא מינורית ואין לדעת באם יגרם נזק למרפסת עם הריסת יסודות הבטון.8 ואולם, בצד אי הריסת היציקה, יש לקבוע פיצוי בשל עוגמת הנפש ואי הנוחות שנגרמו לתובעים, בבניה שלא לפי היתר, ברכוש המשותף שלהם. 6. טענת הרשלנות לטענת התובעים, בעת יציקת יסודות הבטון סביב למרפסת הוזזו בלוני הגז של שלוש דירות בבניין, ובהן שתי דירות שבבעלות התובעים, ללא הסכמת הדיירים ובאופן מסוכן אשר גרם לניתוק הגז לדירותיהם. לצורך הוכחת טענתם זו צירף התובע לתצהירו את מכתבו לנתבעים מיום 05.07.04 וכן את הודעות חברת פזגז וחברת סופרגז לפיהן התקנת הבלונים אינה תקנית כיוון שהמיכלים נמצאים תחת חלון וצנרת הגז אינה מקובעת לקיר. כמו כן צורף מכתב של חברת סופרגז לפיו ביום 05.07.04 נותקה אספקת הגז באחת מהדירות השייכות לתובע בשל ליקויים במערכת הגז, והאספקה חוברה ביום 11.07.04 לאחר תיקון הליקויים.9 הנתבע הודה שמיכלי הגז הוזזו לשם ביצוע העבודות וכי לא בדק באם הקבלן ששכר מוסמך לביצוע הזזת המיכלים וקיבועם מחדש, אולם טען כי קיבל את אישור בעלי הדירות ובהם הנתבעים להזזת מיכלי הגז. ש.כשהקבלן שלך רצה להזיז את בלוני הגז, האם נכון לומר שבעצם הוא ניתק את אספקת הגז או פירק את הבלונים? ת.לא, לא לחלוטין. ש.אז מה נכון? ת.מה שנכון זה שאחרי שקיבלנו אישור מדיירי הדירות שעליהן מדובר, 3 דירות, הקבלן העתיק את בלוני הגז ממקומם והזיז אותם מרחק של מטר-מטר וחצי מהקיר. הוא לא הצמיד אותם לקיר אחר, אלא הם עמדו באמצע. הגז עבד בצורה תקינה לאחר ההזזה הזו. ש.יש לו סמכות, לקבלן שלך, להזיז או להעתיק בלוני גז? ת.לא יודע. אני מניח שכן, כיוון שהוא קבלן מורשה, קבלן אינסטלציה. אני לא בודק את כל התעודות והאישורים של הקבלן. ש.באיזה שלב... ב- 5.7 נשלח אליך מכתב מטעם התובעים שביקשו מכם לסדר את בלוני הגז, נכון? ת.לא בדיוק ביקשו, אלא ציוו והתריעו, שאם לא ילכו לבית המשפט. ש.זה היה ב- 5.7 והצו שהזכרת בהתחלה היה ב- 1.7? ת.נכון. הבלונים הוזזו לפני 14.6. מרגע שהוצא הצו ב- 1.7 הפסקנו כל עבודה, ולכן גם לא הוחזרו הבלונים מיידית, אבל ברגע שקיבלנו את ההודעה הזו ב- 5.7 החזרנו את הבלונים למקום, הקבלן החזיר את הבלונים למקום, ובנה להם משטח ראוי, כפי שאפשר לראות בתמונה, בצורה מאוד יציבה, הזמנו מיוזמתינו את נציגי חברות הגז, שתי חברות שונות, וקיבלנו את אישורן, שההתקנה היא טובה. אחד מהם היה במצב של ניתוק. הם החזירו את האספקה. לא יכולתי לקבל אישור בכתב, כי אני לא מנוי, ולכן הם סירבו לתת לי בכתב, כי אני לא המנוי של הבלונים, אבל אישרו את זה בעל פה. ש.הפנייה שלך לחברות הגז הייתה בעל פה? ת.כן.10 עדות הנתבע לעניין זה מקבלת חיזוק מדברי התובע לפיהם הנתבעים ביקשו את רשותם טרם הזזת בלוני הגז וכן דאגו להחזרת המיכלים למקומם ולאישור חברות הגז שכן הוא מעיד שהוא לא פנה לחברות הגז: ש.הנתבעים הודיעו לכם שמיכלי הגז הוזזו באופן זמני עד גמר עבודות השיפוץ של המרפסת? ת.לא. הם אמרו שהם רוצים להזיז את זה קצת, ולא להעביר מקום בכלל, ולא את כל 8 רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, נה (1) 199, 226 (פסק דינו של השופט אנגלרד) וכמו כן אמות המידה שקובע השופט טירקל (עמ' 242 לפסק הדין). 9 נספח ג' לת/1. 10 עמ' 14-15 לפרוטוקול. = 4 = הבלונים, אלא רק זוג אחד, ולא את כל השלושה זוגות. ש.אתה הזמנת את חברת הגז למקום? ת.כן. ש.הבלונים שהוזזו באופן זמני לא שייכים לדירה שאתה מתגורר בה? ת.שני זוגות בלונים שלי. ש.הם משמשים את הדירה שאתה מתגורר בה? ת.שאני בעל הדירות. זה על אחריותי. ש.הם שייכים לדירה אחרת שבבעלותך שאתה לא מתגורר בה? ת.כן. ש.בסופו של השיפוץ הוחזרו הבלונים למקום שבו הם היו קודם? ש.אני מבין שאתה לא הזמנת את חברת הגז אחרי החזרת הבלונים. ת.אני כתבתי להם מכתב שיחזירו למקום ויזמינו בדיקה, אחרי שניתקו את הגז לפני זה. התשובה לשאלה היא: לא. ש.אני מציג לך תמונה, שסומנה כנספח ו' 1 לתצהיר של הנתבע. אלה המיכלים כשהוחזרו למקומם, נכון? ת.כן. הצילום הקודם לא כך היה. ש.אני אומר לך למה לא הזמנת חברת גז אחרי החזרת המיכלים - משום שהכל היה תקין, ולא צריך היה להזמין חברת גז. ת.הייתי בטבריה במלון, וביקשתי שיעשו את זה במקומי. הם הזיזו, שהם גם יחזירו. ש.(לבית המשפט) מי היה צריך לעשות את זה במקומך, להזמין את חברת הגז לבדוק? ת.הנתבעים. 11 אף מעדות התובעת עולה כי הנתבעים שוחחו עמם על הזזת בלוני הגז באופן זמני טרם עשו זאת: ש.הנתבעת פנתה אלייך ואמרה לך שבאופן זמני יוזזו מיכלי הגז מהמקום עד גמר העבודה? ת.היא ביקשה להזיז, אבל לא לפרק את המיכלים ולהזיז לקיר ממול, פשוט להזיז ולכסות כמו שצריך, אבל לא להניח ממול. ש.ובסיומם של העבודות מיכלי הגז הוחזרו למקום שבו היו קודם? ת.הוחזרו אבל בצורה מנודנדת, כזכור לי, ולא יציבה. ש.את לא הזמנת חברת גז לבדוק את זה? ת.לא הזמנו, כי לא היינו במקום. לי נראה, שכאשר ביקשנו מהנתבעים לעשות את העבודה כהלכה, הם אמרו לנו לצלצל ולהגיד שהעבודה הסתיימה כראוי. ש.את מתכוונת לכך שכאשר מיכלי הגז הוחזרו אתם לא הייתם בבית? ת.לא רק שלא היינו בבית אלא הם אמורים כדי להראות שהעבודה סוימה כהלכה, חייבים לצלצל לחברת הגז ולקבל אישור מהם שזה תקין. ש.מאז ביצוע העבודות בשנת 04' ועד היום לא הזמנת חברת גז לבדוק שאכן זה לא תקין? ת.מאין ידוע לך שלא?! ש.מתי הזמנת את חברת הגז? ת.כל תקופה כאשר אני מזמינה מיכל גז, ויש להם תקנון, שהם אמורים לבוא ולבדוק את המיכלים, אם זה תקין, אם יש נזילה, גם בבית וגם בחוץ, הם מיידעים אותי, והם באים גם לדירה שלי וגם לדירה שאנחנו שוכרים לאנשים.12 מתוך העדויות לעניין מיכלי הגז עולה כי הנתבעים ביקשו את רשות התובעים להזזת מיכלי הגז באופן זמני לצורך ביצוע העבודות וכי התובעים נתנו את רשותם. הזזת המיכלים גרמה לניתוק גז לאחת מהדירות ששייכות לתובעים למשך 7 ימים אולם מאז נבדקו המיכלים ע"י חברות הגז ונמצאו תקינים. התובעים מודים כי לא הם אשר הזמינו את חברות הגז לצורך הבדיקה החוזרת לאחר השבת המיכלים למקומם, ולפיכך אני מקבל את דברי הנתבע לפיהם הוא אשר דאג לאישור הבטיחות של מיכלי הגז לאחר השבתם למקומם. בתמונות שצורפו לתצהיר הנתבע נראה כי מיקום מיכלי הגז כיום זהה למקומם לפני ביצוע העבודות. הזזת המיכלים אמנם נעשתה באופן רשלני, אולם כדי לקבל פיצוי בגין נזק שנגרם ברשלנות יש להוכיח את הנזק. הנזק היחידי שהוכח, הוא ניתוק דירת התובעים מחיבור הגז באופן זמני. לנזק זה לא ניתן כימות כלשהוא, אך אביאו בחשבון לענין פיצוי בשל עוגמת נפש. 7. נזקי גוף התובעים טוענים שהם ניסו לעצור את עבודת הקבלן אשר נשכר ע"י הנתבעים וכי הקבלן תקף אותם. להוכחת טענתם מצרפים הנתבעים טפסי סיכום ביקור אצל ד"ר קציר, רופאת משפחה מיום 16.06.04 אשר מציינת כי לתובע שריטות בידיים, במרפקים, בצוואר בברך שמאל ואודם מקומי בגב העליון ואילו לתובעת שריטות בשתי הרגליים.13 כמו כן צורף אישור על פתיחת תיק במשטרת ישראל בגין תקיפה הדדית בין דוד תורג'מן ובין דוד סנדומיר.14 מתוך המסמכים שהוגשו ומעדות התובעים הוכח כי פרצה קטטה בין התובעים לקבלן, אולם לא הוכחו נזקי גוף ולא הוכח מי אשם בקטטה. כמו כן, אין שום בסיס לתביעה בענין זה כנגד הנתבעים, שכן הקבלן היה קבלן עצמאי שלא הוכח 11 עמ' 5 - 6 לפרוטוקול. 12 עמ' 7-8 לפרוטוקול. 13 נספח ט' לתצהיר התובע ת/1. 14 נספח ח' לתצהיר התובע ת/1. = 5 = שפעל בענין הקטטה לבקשת הנתבעים או בשליחותם. על כן, אני דוחה את התביעה בעילה זו. 8. מטרד ליחיד התובעים טוענים כי במשך זמן רב לא פונתה פסולת הבניין מהחצר המשותפת וכי בכך גרמו הנתבעים למטרד ליחיד. הנתבעים לא הכחישו זאת למעשה. כיום, אף לפי עדות התובע, אין פסולת בחצר המשותפת.15 המטרד סולק והתובעים עותרים לקבלת פיצוי בגינו. סעיף 44 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] דורש הוכחת נזק כחלק מיסודות העוולה. התובעים לא הוכיחו נזק אשר נגרם להם, מלבד טענתם לאי הנוחות, בשל הימצאות חומרי הבניין בחצר הבית, אי נוחות זו ניתנת לפיצוי רק בשל התקופה הבלתי סבירה שבה היתה הפסולת בחצר. אין התובעים זכאים לפיצוי בשל התקופה הסבירה שבה היתה הפסולת בחצר לביצוע עבודות השיפוץ הלגיטימיות (לא כולל יציקות הבטון שלא היו לגיטימיות). התובעים לא הוכיחו את התיקוף המתאים, אך על דרך האומדנה, אקבע פיצוי בשל עוגמת הנפש שנגרמה לתובעים. 9. צו מניעה התובעים עותרים בתביעתם להוצאת צו המורה לנתבעים להימנע מלבצע עבודות בניה בשטח המשותף שלא בהתאם להוראות חוק המקרקעין. זהו אינו צו מניעה, זוהי לשון החוק. הנתבעים, התובעים וכל אדם אחר מנועים, אף ללא צו מניעה מלבצע עבודות בניה בשטח המשותף שלא בהתאם להוראות חוק המקרקעין ולכן איני נעתר לבקשת התובעים לעניין זה. 10. עוגמת נפש לאור האמור לעיל, אני קובע את הפיצוי לתובעים בשל עוגמת הנפש שנגרמה להם עקב יציקת משטח הבטון שנועד להיות בסיס למחסן, שלא כדין וברכושם של התובעים (כרכוש משותף) בצד צו ההריסה שלו, ובשל עוגמת הנפש שנגרמה ביציקת בטון סביב למרפסת שלא כדין על רכושם של התובעים, ובשל אי פינוי פסולת במועד סביר מחצר הבית, בסך כולל של 11,000 ₪, נכון להיום. 11. סיכום לאור האמור אני קובע כי על הנתבעים להרוס את המשטח שיועד להעמדת המחסן עד 45 יום לאחר פרסום פס"ד זה. כמו כן, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים 11,000 ₪ בצירוף אגרת התביעה בסך 1,350 ₪ ועוד שכ"ט עו"ד בסך 3,00016 ₪ בתוספת מע"מ, כשהם צמודים ונושאים ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה עד לתשלום המלא בפועל. בניהגינההיתר בניהמחסן