איחוד הדיון בית המשפט לתביעות קטנות ושלום

1. לפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לאיחוד הדיון בחמישה הליכים אשר לטענת המבקשות הוגשו על רקע אירוע שריפה שהתרחש בחצרי המבקשת 1 בחודש מרס 2013. 2. אחד ההליכים מושא הבקשה הוא תביעה קטנה שהוגשה על ידי המשיבים 6-5 לבית המשפט לתביעות קטנות בעכו. ההליכים האחרים הוגשו לבתי משפט השלום בחיפה, תל-אביב-יפו ופתח תקווה. ייאמר כבר בפתח הדברים, כי לא ניתן להורות על איחוד הדיון בהליך שהוגש לבית המשפט לתביעות קטנות, עם ההליכים האחרים שהוגשו לבתי משפט השלום, שכן מדובר בערכאות בעלות סמכות עניינית שונה (ראו לדוגמה בש"א 265/13 טרלידור סורגים מתקפלים 1991 בע"מ נ' זיו (13.1.2013)). אשר לארבעת ההליכים האחרים, איני רואה מניעה מלהורות על איחוד הדיון בהם, בהתחשב בכך שבעלי הדין באותם הליכים מסכימים לאיחוד הדיון. בנסיבות העניין סבורני כי על הדיון המאוחד להיערך בבית משפט השלום בחיפה שם מתבררת התביעה המוקדמת בזמן מבחינת מועד הגשתה. 3. אשר על כן, הנני מורה על העברת מקום הדיון בתא"מ 47429-07-13 (שלום - תל-אביב-יפו) ותא"מ 51709-11-13 (שלום - פתח תקווה) לבית משפט השלום בחיפה, ועל איחוד הדיון שם עם ת"א 3539-07-13 ותא"מ 35478-10-13 (שניהם, שלום חיפה). איחוד דיוןדיוןתביעות קטנות