איחוד הדיון מטעמי יעילות

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין), לאיחוד הדיון ב-11 תביעות שהוגשו לבתי משפט שונים נגד המבקשת 1 (ונתבעים נוספים) בגין נזקי הצפה שאירעה בחודש ינואר 2013 בחדרה. בש"א 2691/01 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' בצלאל, פיסקה 5 (6.5.2001)). לא מצאתי בהתנגדות המשיבה 11 טעם המצדיק סטייה ממסקנה זו. איחוד הדיון יהיה בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו, כמבוקש, בפני שופט שייקבע על ידי נשיאת בית משפט השלום בתל-אביב-יפו. יצוין, כי אין בעובדה שחלק מההליכים הוגשו בסדר דין רגיל וחלקם הוגשו בסדר דין מהיר כדי למנוע את איחוד הדיון. ההחלטה כיצד לנהל את הדיון המאוחד נתונה לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו, לפי שיקול דעתו. ת"א (שלום-חדרה) 48749-05-13; תא"מ (שלום-חדרה) 36073-07-13; תא"מ (שלום-חדרה) 32269-08-13; תא"מ (שלום-חדרה) 65083-10-13; ת"א (שלום-רמלה) 1203-09-13; תא"מ (שלום-נתניה) 27470-12-13; תא"מ (שלום-נתניה) 49276-06-13. הדיון בהליכים הנזכרים בסעיף (א) יאוחד בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו עם הדיון בהליכים הבאים: ת"א (שלום-תל-אביב-יפו) 22553-06-13; ת"א (שלום-תל-אביב-יפו) 12124-07-13; ת"א (שלום-תל-אביב-יפו) 9722-07-13; תא"מ (שלום-תל-אביב-יפו) 26330-12-13. אין צו להוצאות. איחוד דיוןדיון