הסדר נושים רמט

1. המערער בע"ע 514/08 (המשיב בע"ע 572/08 ולהלן: "המערער"), עובד זר אזרח בולגריה, הגיש תביעה בבית הדין האזורי בתל אביב תביעה נגד המשיבות מכוח תקופת עבודתו אצלן בענף הבנייה וסיומה (עב(ת"א) 7382/06, מותב בראשות כב' השופט שמואל טננבוים ונציג הציבור מר מרדכי כהן). בית הדין האזורי קיבל את התביעה בחלק ממרכיביה וחייב את המשיבה 1 בחיובים שונים. 2. על פסק דינו של בית הדין האזורי הגישו הצדדים את הערעורים שבכותרת. 3. ביום 6.10.10 הודיע המערער כי ככל שתסכים המשיבה 1 למחיקת ערעורה ולתשלום מלא של פסק הדין האזורי יסכים אף הוא למחיקת הערעור באופן הדדי. המשיבה 1, מצידה, הודיעה באמצעות הנאמן לביצוע הסדר נושים כי נגד החברה הוצא צו להקפאת הליכים ובית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ביום 26.11.09 הסדר נושים בקשר לחברה. בהודעה צויין כי המערער הגיש תביעת חוב לנאמן ביחס לפסק הדין נשוא הערעור. הנאמן ביקש מבית הדין להורות על מחיקת הערעורים שבכותרת, ככל שהם נוגעים לחברה, בהתאם לצו הקפאת ההליכים ולהסדר הנושים. 4. המשיבות 2 ו-3 הודיעו ביום 14.10.10 וביום 17.11.10 כי הן מצטרפות לבקשת המשיבה 1 למחיקת הערעורים, בשים לב להיותן "מערערות פורמליות" בלבד בתיק ע"ע 572/08 5. המערער לא מסר את עמדתו עד היום. 5. לאור האמור, נראה כי מבחינה מעשית ונוכח הסדר הנושים אין מנוס ממחיקת הערעורים. 6. אשר על כן הערעורים נמחקים ללא צו להוצאות. הסדר נושיםנושה