הסכם פשרה שופרסל

מדובר בבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. עניינה של התביעה היא בהטעיה הנטענת של קבוצת צרכנים ביחס למבצע שערכה שופרסל בנוגע לרכישת דגני בוקר. הטענה היא כי שופרסל פרסמה כי מי שירכוש שתי אריזות דגני בוקר של תלמה ישלם 32 ₪, ובפועל ניתנה הנחה של 50% על המוצר השני. כך שהמחיר עלה על 32 ₪. לאחר שהוגש כתב תשובה לבקשה לאישור התובענה הגישו הצדדים ביום 3.10.10 הודעה על הסכם פשרה שעיקרו ששופרסל תתרום 25,000 ₪ לעמותת "קו לחיים" וכן תערוך מבצע חוזר למשך שבועיים ובו תמכור 2 אריזות דגני בוקר ב -32 ₪. על פי חוק תובענות ייצוגיות יש להורות על פרסום בדבר הגשת הבקשה וכן לשלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט. כן יש לקבל חוות דעת מאדם בעל מומחיות (בודק). הצדדים ביקשו פטור ממינוי בודק לאור טענת שופרסל כי מדובר בטעות בתום לב כשסכום הטעות הוא כ - 25,000 ₪. חוק תובענות ייצוגיות קובע פטור ממינוי בודק מטעמים מיוחדים שירשמו. בקרה זה לא רק שאין טעמים כאמור, אלא יש טעם למינוי בודק. ראשית, הנתונים לא נמסרו לתובעת, כיון שמדובר בסוד מסחרי, כך שלא ניתן לוודא שאכן מדובר בסכום האמור. שנית, לא ברור מדוע נקבע שלא ניתן לאתר את הקבוצה שרכשה, לאור הצהרת שופרסל כי הכל ממוחשב. בהחלט יתכן כי ניתן להשיב בפועל לפחות לכל מי שערכו את הרכישה בכרטיס אשראי, על דרך זיכוי הכרטיס, וזאת יש לבדוק. על כן אין מקום לפטור ממינוי בודק. בנוסף, על פני הדברים עיקרה של הפשרה היא בקיום מבצע נוסף שרק יטיב עם שופרסל. שכן, רק מי שיקנה שתי אריזות יזכה בהנחה ושופרסל תזכה לפרסום בגין אותו מבצע. ככלל, זו אינה דרך ראויה לפשרה בתובענה ייצוגית. לאור האמור אני מורה כדלקמן: 1.הצדדים יפרסמו הודעה בדבר הבקשה לאישור הסכם פשרה כמפורט בבקשה. במודעה יצוין תאריך המבצע. המודעה תפורסם כדלקמן: א. בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה ארצית פעם אחת באמצע השבוע ופעם אחת בעיתון יום ו'. ב . בעיתון בשפה הרוסית ובעיתון ובשפה הערבית בעלי תפוצה ארצית פעם אחת בכל עיתון. 2. הצדדים יעבירו העתק ההודעה על הסכם פשרה והבקשה לאישורו וכן העתק מהתובענה ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט והם רשאים להגיב בתוך 45 ימים את תגובתם להסדר הפשרה כאמור בסעיף 18 (ד) לחוק תובענות ייצוגיות. 3. אני ממנה את בזאת רו"ח הכלכלן אהוד רצאבי (רח' גונדר אברהם 5 רמת השרון, טלפון: 03-6114011 או 052-3214200 כבודק לפי סעיף 19 (ב) (1) לחוק תובענות ייצוגיות. הבודק יבחן האם ההסכם הינו סביר וראוי בהתחשב בגורמים להלן: א. היקף המכירות של המוצרים במהלך המבצע, והשאלה מה היה היקף החריגה ממחיר המבצע. ב. המחיר הממוצע של שתי אריזות דגני בוקר של תלמה שלא במבצע. ג. השאלה איך נרכשו המוצרים והאם ניתן בעלות סבירה להשיב את סכומי ההפרש לרוכשים, לפחות לרוכשים שרכשו בכרטיס אשראי. המשיבות יאפשרו לבודק או מי מטעמו לבחון את כל הנתונים הרלבנטיים ויעמידו לרשותו את כל הנתונים שידרשו על ידו. הבודק יגיש דו"ח לבית המשפט בתוך 60 ימים מיום שיקבל לידיו את החומר הרלבנטי. הנתבעת תישא בשכרו של הבודק. הבודק יודיע לנתבעת מה גובה שכר הטרחה אותו הוא מבקש לאחר שיקבל את החומר הרלבנטי ויתחיל בעבודתו רק אם תאשר הנתבעת שהיא מוכנה לשאת בשכר הטרחה. באם תהא מחלוקת לגבי גובה שכר הטרחה תודיע על כך הנתבעת לבית המשפט. חוזההסכם פשרהפשרה