הסכם פשרה תביעות קטנות

1. ביום 11.3.08 ובמסגרת בש"א 1102/08 הגישו התובעים בקשה שכותרתה: "תביעה מתוקנת לביטול פסק דין שניתן ביום 12.1.03". 2. ביום 16.3.08 נתתי החלטת ביניים ולפיה התבקש הנתבע (המשיב) להגיש תגובתו לבקשה תוך 15 יום. הנתבע הגישה תגובה ביום 16.4.08 אשר כותרתה הינה: "בקשה לדחיית התביעה המתוקנת על הסף וכתב הגנה, למען הזהירות". 3. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה להלן תבוא החלטתי. 4. במסגרת הבקשה נטען כי התובעים הגישו תביעה נגד הנתבע אשר באה לסיומה בהסכם פשרה שניתן לו תוקף פסק דין ביום 12.1.03, ע"י ביהמ"ש לתביעות קטנות בבאר שבע (כב' השופט אבו טהה). 5. נטען כי לאחר פסק הדין הנתבע לא עמד בהתחייבויותיו ונגרמו לתובעים נזקים. 6. נטען כי במהלך השנים שלאחר אותה פשרה שניתן לה תוקף של פסק דין, פסק דין שכאמור ניתן לפני למעלה מ 5 שנים, היו בין הצדדים תביעות והליכים משפטיים שונים. 7. נטען כי בשל הליך אחר בתל אביב יש מקום כי בית המשפט יורה על ביטול פסק הדין שניתן ביום 12.1.03 כאמור. 8. הנתבע טען ראשית כי יש לדחות את בקשת התובעים על הסף. 9. ראשית נטען כי בחוסר תום לב, חוסר נקיון כפיים ותוך שימוש לרעה בהליך משפטי, הועלמה מבית המשפט החלטה בבקשה דומה שניתנה ע"י כב' השופט אקסלרד ביום 14.11.07 ואשר דחתה את בקשת התובעים תוך קביעה כי לא ניתן להגיש בקשה לביטול בתיק משנת 2002 ובכול מקרה ספק אם הסמכות נתונה לבית המשפט לתביעות קטנות. 10. בנוסף נטען כי לא ניתן כל נימוק לתביעה המתוקנת ולא הוגשה כל בקשת רשות להגישה. 11. נטען כי אין סמכות עניינית לבית המשפט של תביעות קטנות וכי יש להגיש תביעה נפרדת לביטול התביעה. 12. נטען כי לפי תקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז - 1976, לא ניתן להגיש בקשה לביטול פסק דין למעלה מ-5 שנים לאחר שניתן. לחילופין טענה הנתבעת טענות לגופו של עניין. דיון 13. הנתבע הפנה את תשומת ליבי להחלטת כב' השופט אקסלרד מיום 14.11.07. אציין כי התיק המקורי כנראה בוער וכל שהובא בפני הינו כריכה ריקה של תיק עיקרי זמני ללא כל חומר נוסף. יתכן שניתן יהיה לאתר חומר קודם מהתיק אולם לאור חלוף הזמן הרב שעבר יחסית לתיק תביעה קטנה, מן הראוי היה שהתובעים לא יבחרו באופן סובייקטיבי מה להביא בפני בית המשפט ומה לא. 14. לא הובא בפני החומר המשפטי שהגישו הצדדים, החומר שקדם להחלטה מיום 14.11.07 אולם עיון בהחלטה זו מעלה בין היתר שנפסק כי: "יש לפתוח תביעה חדשה, אין זאת בקשת ביניים במסגרת תיק קיים....אסב כבר עתה את תשומת ליבם של התובעים על ספק אם הסעד המבוקש על ידם, ביטול הסכם פשרה, הוא בסמכות בימ"ש לתביעות קטנות". 15. סבור אני כי העלמת העובדה כי רק לפני זמן לא רב ולמעשה נדחתה בקשה שעניינה דומה של התובעים, מהווה ניצול לרעה של הליכי משפט וחוסר תום לב ורק מטעם זה היה מקום לדחות את בקשת התובעים על הסף. 16. איני סבור שכב' השופט אקסלרד היה צריך ליתן רמזים יותר עבים משנתן לתובעים ולפיהם ככול שיש להם טענות כנגד פסק הדין האמור עליהם להגיש תביעה נפרדת לתקיפת פסק הדין מיום 12.1.103 וזאת שלא במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות. לא רק שהתובעים לא נהגו כפי שהורה בית המשפט אלא "חסכו" מבית המשפט את ההחלטה של כב' השופט אקסלרד. 17. כאמור, פסק הדין שנתן תוקף להסכם הפשרה בין הצדדים ניתן לפני למעלה מ - 5 שנים. ככול שיש לתובעים השגות לגבי אירועים שקרו לאחר מתן פסק הדין וטענות כלפי הנתבע, יתכן שיכולים הם להעלותם על דרך של הגשת תביעה לביטול פסק הדין שניתן בבית המשפט המוסמך. 18. אציין כי צודק הנתבע בטענתו ולפיה היה על התובעים בכל מקרה להגיש בקשה להארכת מועד או בקשת רשות להגיש כתב תביעה מתוקן ולא להגיש בקשה שכותרתה "תביעה מתוקנת לביטול פסק דין שניתן. הפרוצדורה להגשת כתב תביעה מתוקן לאחר מתן פסק דין אינה מוכרת ואינה נהוגה והתנהלותם של התובעים גם בעניין זה תמוהה ביותר. 19. ככול שהדברים נוגעים לתיק התביעה הקטנה, תיק משנת 2002, בית המשפט סיים מלאכתו בפסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים. 20. אני דוחה את בקשת התובעים שהוגדרה על ידם כ"תביעה מתוקנת לביטול פסק הדין מיום 12.1.03". 21. התובעים (המבקשים) ישלמו לנתבע הוצאות בסך 1,000 ₪. חוזהתביעות קטנותהסכם פשרהפשרה