הסכם קיבוצי מדרשת שדה בוקר

1. מדובר בבקשה שהגישה המבקשת ליתן צו מניעה המורה למשיבים להימנע מלנקוט שביתה או שיבוש כלשהו של העבודה בעילות השונות שפורטו במבוא לבקשה, ולאפשר לכל אדם או עובד המדרשה החפץ לבצע את תפקידו ו/או עבדותו להיכנס למדרשה ולעבוד בה. 2. בית הדין זימן את הצדדים לדיון בבקשה מיד לאחר שהוגשה שכן הובהר מנוסח הבקשה כי עובדי המבקשת החלו לשבות מעבודה החל מ-21/2/11, היום בו הוגשה הבקשה. 3. מדובר ביחסי עבודה מאורגנים במקום שהמעביד מכבד את זכויות העובדים להתארגן ולקיים משא ומתן קיבוצי. 4. מדובר במקרה בו המשא ומתן בין הצדדים לחתימת הסכם קיבוצי חדש לא צלח על אף הניסיונות לקדם חתימתו במשך 3.5 שנים. 5. אנו בדעה כי עובדה זו הינה לכאורה לחובת שני הצדדים. 6. לטעמנו לא יגרם כל נזק ולא תפגע זכותם של עובדי המבקשת למצות את זכות השביתה אם יעשה ניסיון נוסף באמצעות מגשר על מנת להגיע לפתרון הסכסוך. 7. בנסיבות אלה ניתן צו כמבוקש נגד המשך הצעדים הארגוניים שנוקטים עובדי המבקשת ובמקביל הננו ממנים את עו"ד (השופטת בדימוס) דינה אפרתי כמגשרת בסכסוך הנוכחי. 8. שכר הטרחה של המגשרת ישולם על ידי המבקשת. 9. השופטת בדימוס דינה אפרתי נתנה הסכמתה לשמש כמגשרת והצדדים יפנו למגשרת לשם תיאום מועד לישיבת גישור (טל' 03-6449751). 10. הצדדים מוזמנים לדיון ודיווח בבית הדין ביום 24/3/11 בשעה 13:00. 11.חוזההסכם קיבוצי