הסכם שירותי תמיכה מחשב

לפניי תביעה כספית אשר הגישה התובעת בגין הפרת הסכם מחודש בין הצדדים למתן שירותי תמיכה ואחזקה למחשבים המצויים בבית העסק שלה. רקע עובדתי מוב-אינג קפה בע"מ הינו בר-בית קפה המצוי ברח' דיזנגוף בתל אביב (להלן:"מובינג") . ריטליקס ישראל (2009) בע"מ הינה חברה העוסקת בפיתוח, שיווק אחזקה תמיכה ומכירה של מוצרי תוכנה וציוד למחשבים ( להלן:"ריטליקס"). ביום 4.3.10 חידשה מובינג את ההתקשרות עם ריטליקס, לתקופה שבין 4.3.10 ועד 31.12.10 ע"פ טופס הזמנה מס' 753 (נספח 4 לכתב התביעה). במהלך חודש אוגוסט נמסרו שני מחשבים, מחשב IBM ומחשב ריטליקס השייכים למובינג לידי ריטליקס , כשהם תקולים. לאחר שמחשב ה-IBM חזר למובינג כשהוא תקול ולאחר שמחשב הריטליקס לא הוחזר כלל לידה של מובינג הגישה מובינג את התביעה דנא. טענות הצדדים טוענת התובעת כי בשני המחשבים שנרכשו ע"י מובינג , מחשב ריטליקס ומחשב IBM , הותקן מערך התוכנה של ריטליקס ושני המחשבים הפכו להיות חלק ממערך השירות לו התחייבה ריטליקס כלפי מובינג. לאחר שנתגלו תקלות בשני המחשבים ולאחר שהמחשבים נלקחו ע"י ריטליקס או מי מטעמה תוך הבטחה להחזירם כשהם תקינים וניתנים לשימוש, הפרה ריטליקס את התחייבויותיה ולא נעשה דבר בנושא. בעקבות כך החלה מובינג לפנות באמצעות מנהלה אל ריטליקס כדי לברר מה עלה בגורל שני המחשבים ולבדוק מתי יוחזרו למובינג. לטענת מובינג, לאחר ניסיונות עקרים לקבל מענה מריטליקס לגבי "גורלם" של המחשבים , במהלך חודש דצמבר 2010 חזר מחשב IBM כשהוא תקול ומבלי שנעשה בו התיקון שהובטח למובינג, כך שלא ניתן היה לעשות בו שימוש והוא הפך למחשב מושבת. כל זאת, חרף הבטחתו של נציג ריטליקס, לטפל בנושא, לא נעשה דבר. לטענת מובינג, בדצמבר 2010 כשהייתה ההתקשרות בין הצדדים אמורה להתחדש, תוך שמובינג מסתמכת על הבטחותיהם של נציגי ריטליקס ולפיהן תזכה מובינג להנחות משמעותיות כתוצאה מהתנהלותה של ריטליקס, לא נעשה דבר מצד ריטליקס והיא נותרה ללא מענה. לטענת מובינג, בניסיון לצמצם את הנזקים שנגרמו לה, על מנת שלא להגדיל את הפגיעה שנגרמה לעסק וכדי להמשיך ולקבל שירותי תמיכה, נאלצה להתקשר עם חברה אחרת. מובינג ציינה, כי אף לאחר שהתקשרה עם חברה אחרת בשנת 2011, פנתה אל נציג ריטליקס כשבמסגרת השיחה בקשה לקבל לידיה בנוסף למחשב ריטליקס אף את כל קבצי הנתונים והמידע המצויים על מחשב ריטליקס והמצויים בידי ריטליקס, אולם אף פניות אלו נענו בשתיקה. מנגד טוענת הנתבעת, כי התמיכה ניתנה לחומרה הספציפית שהופיעה בנספח ההזמנה מס' 753 , אותם מחשבים אשר היו ברשות התובעת במועד התחלת הסכם התמיכה. לטענת הנתבעת, להבדיל מדיווח התובעת על קנייתו של מחשב ריטליקס מחברת דאבל באבל, לא קבלה מהתובעת כל דיווח על המחשב השני, מחשב IBM, מחשב שככל הנראה היה משומש שנרכש מצד ג' ומשכך, הוטעתה לחשוב שמדובר במחשב הכפוף להסכם השירות, שעה שלנתבעת לא הייתה חובה להעניק למחשב זה תמיכה כלל. לאור זאת מוסיפה הנתבעת, כי דווקא התובעת היא זו שחייבת בתשלום דמי תמיכה בגין מחשב זה. עוד טוענת הנתבעת באשר למחשב IBM , כי לאחר דיווח התקלה ע"י התובעת הגיע טכנאי מטעמה אשר לקח את המחשב למעבדת ONE לבדיקה ולתיקון התקלה כשבמקביל הותקנה אצל התובעת מערכת קופות הקיימת במחשב התקול, במחשב אחר אשר היה אצל התובעת. לטענת הנתבעת, מאחר שנתברר כי הנזק למחשב IBM נגרם בשל שפיכת נוזלים , תיקון אשר היה כרוך בתשלום נוסף, בקשה הנתבעת את אישורה של התובעת בטרם תיקונו. הואיל והתובעת התמהמהה במתן האישור, חיכה המחשב במחסני הנתבעת עד לתשובתה של התובעת, ומשנתקבלה תשובתה השלילית, הוחזר המחשב לחזקת התובעת באותו המצב בו נמסר לנציגי ONE. באשר למחשב ריטליקס טוענת הנתבעת, כי פעלה כשורה במתן התמיכה למחשב זה. לטענתה, לאחר תלונה על תקלה במחשב זה, ניתן לתובעת מחשב חלופי באותה רמה בו הותקנה מערכת הקופות כשמעולם לא התחייבה בפני התובעת, כי תקבל בחזרה את אותו מחשב ריטליקס אשר מסרה לתיקון. לטענת הנתבעת, שירותי התמיכה הסתיימו בסוף שנת 2010 לאחר שהתובעת בחרה להתקשר עם חברה אחרת ולא בשל התנערות הנתבעת ממתן הצעה להמשך תמיכה לשנת 2011. דיון ומסקנות אין מחלוקת בין הצדדים, כי ריטליקס התחייבה ליתן שירותי תמיכה לשני מחשבים השייכים למובינג. אלא הצדדים חלוקים בשאלה, האם ריטליקס הפרה את התחייבויותיה במסגרת הסכם השירות. בענייננו, משהצדדים לא צרפו חוזה כתוב חתום ממנו אפשר ללמוד על מסגרת ההסכמות בין הצדדים, יש להתחקות אחר הסכמותיהם כפי שאלו עולות מהתנהגותם בפועל ועליהן ניתן ללמוד מכלל הראיות אשר הוצגו בפניי. בעניין זה אציין, כי לא ניתן להתייחס לחוזה השירות והאחזקה שצורף כחוזה דוגמא (נספח ב' לכתב ההגנה) ע"י ריטליקס כחוזה מחייב בין הצדדים, משזהות הצדדים וחתימתם אינה מופיעה ע"ג ההסכם. מחשב ה-IBM בחינת המחלוקות בין הצדדים באשר לטיפול במחשב ה-IBM , ראשית יש לבחון האם במסגרת ההתחייבות בין הצדדים, התחייבה ריטליקס אף להעניק תמיכה למחשב IBM או שמא אינו נכלל במסגרת ההתקשרות ביניהם ? במידה שהתשובה חיובית יש לבדוק האם חברת ריטליקס הפרה את התחייבותה ע"פ הסכם השירות שנחתם בין הצדדים? כאמור בהזמנה מס' 753 (נספח 4 לכתב התביעה) , ביום 4.3.10 שילמה מובינג סך של 5,238 ₪ בגין חידוש שירות והרשמה אצל ריטליקס ע"פ טבלה מצורפת. עיון בטבלה אשר צורפה לכתב ההגנה ע"י ריטליקס, מובינג חלוקה לגבי מהימנותה, מעלה כי גם לדידה של ריטליקס, הסכם השירות ניתן עבור שלושה מחשבים- מחשב קופת בר מדגם IBM , מחשב קופת בית קפה מדגם ריטליקס ומחשב משרד אחורי לקופות. מכאן, משמחשב ה-IBM הינו חלק מהטבלה אשר צורפה ע"י ריטליקס עצמה וכאמור בטבלה כלל תוכנת קופה, נטל ההוכחה שמחשב ה-IBM מושא התביעה דנא אינו כלול במסגרת ההתקשרות בין הצדדים מוטל על כתפיה של ריטליקס. ( אציין כי התגלו אי דיוקים בטבלה אשר צורפה ע"י ריטליקס המעוררים תהיות באשר למהימנותה, שעה שבעוד אין חולק כי מחשב הריטליקס לו ניתן השירות היה מחשב קופה אדום כשבטבלה נכתב מחשב קופה שחור). אלא שריטליקס לא הצליחה להוכיח טענתה לפיה, מחשב ה-IBM לא נכלל במסגרת ההתקשרות וכפי שעולה מהמסמכים ומהתנהגות הצדדים בפועל, מחשב זה נכלל אף הוא במסגרת הסכם השירות, ואפרט: כפי שעולה מנספחים 5 ו-6 לכתב התביעה הקשר בין הצדדים נוצר בחודש דצמבר שנת 2008, עת רכשה מובינג ציוד מחברת ריטליקס, הותקנו תוכנות לקופות מובינג וניתנה הדרכה באשר לתוכנה. כפי שעולה אף מהזמנה 753 בהסכם השירות דובר על חידוש שירותי התמיכה. מר אייל תמם, מנהל אצל ריטליקס (להלן:"מר תמם") העיד כי ידע שההתקשרות עם מובינג החלה בשנת 2009 , וכי לאחר שבדק במערכת של החברה ראה שריטליקס קבלו כסף ממובינג וכי קיים חוזה במערכת עימה. למרות זאת, ריטליקס נמנעה מלצרף את מסמך ההתקשרות בין הצדדים או את טופסי ההזמנה והמסמכים הקודמים להסכם השירות והמפרטים מהם המחשבים לגביהם ניתנו שירותי התמיכה על ידה. ריטליקס אף לא צרפה כל מסמך אחר אשר יש בו כדי להעיד כי מחשב ה-IBM אינו המחשב אשר היה כלול במסגרת ההתחייבות וכי המחשב הוחלף ע"י מובינג ללא ידיעתה. תשובתו של מר תמם ,כי טופס ההזמנה של שנת 2009 לא צורף ע"י ריטליקס מאחר שהתביעה אינה דנא בשנים אלו ,אינה יכולה להתקבל, שעה שיכולה להעיד על פרטי ההתקשרות ושעה שאף החוזה אשר לטענתו מצוי במערכת לא צורף ע"י ריטליקס. אין מחלוקת, כי בחודש אוגוסט הגיע טכנאי מחברת ONE , נציג מטעם ריטליקס , לתקן את התקלה שארעה במחשב ה- IBM והמחשב נלקח למעבדה לאחר שאובחן כתקול. גם כאן, לא צירפה ריטליקס כל התכתבות מטעמה במסגרתה התנערה ריטליקס מטיפול במחשב ה- IBM . כמו כן, לא ברור כיצד היה ניתן לקבל שירותי תמיכה במחשב ה-IBM מבלי שמערכת של ריטליקס הוטמעה במחשב זה. בעניין זה העיד מר תמם, כי לכל קופה מספר סידורי וכך הטכנאי יודע באילו קופות לטפל. מכאן שעה שטכנאי לקח את מחשב ה-IBM , יש להניח כי התוכנה הוטמעה בו וכי נכלל במסגרת הסכם השירות. משנשאל מר תמם מהם המספרים הסידוריים של המחשבים שהינם במסגרת הסכם השירות, אמר כי אין לו תיעוד לכך. למעלה מכך, העיד מר תמם כי למחשבים ישנו מספר סידורי ואולם זה לא מצויין באותה טבלה המתעדת אילו מחשבים מנויים ונכללים במסגרת הסכם השירות, תחת רישום פשוט של זיהוי המחשב על ידי רישום מספר סידורי, בחרה הנתבעת , מטעמים השמורים עימה, לרשום מספר דגם וסוג הקופה. בהמשך עדותו, נוכח שאלת ביהמ"ש, השיב כי אילו אכן היו רושמים מספר סידורי , "החיים היו קלים יותר". כפי שעולה מכרטסת החשבונות של מובינג, מובינג המשיכה לשלם עבור דמי תמיכה למחשב ה-IBM גם בתקופה בה המחשב נלקח לתיקון ע"י נציג ריטליקס וכלל לא היה ברשותה. קשה להניח, כי מובינג תשלם דמי שירות על מחשב אשר אינו במסגרת ההתקשרות. למעלה מן הצורך יצוין, כי ניתן לראות ששעה שמובינג החליפה מחשב, הודיעה לריטליקס על מנת שתתקין את התוכנה ע"ג מחשב זה, מכאן לא ברור מדוע אם כן במקרה של מחשב ה-IBM תבחר מובינג להטעות את ריטליקס, שעה שהיא זקוקה להטמעת תוכנה על מחשב זה. לאור האמור לעיל ומשריטליקס לא הוכיחה כי מחשב ה-IBM אינו כלול במסגרת ההתקשרות שוכנעתי כי מחשב ה-IBM נכלל במסגרת ההתקשרות בין הצדדים ע"פ הסכם השירות. מכאן נבחן האם ריטליקס הפרה את התחייבותה באשר למחשב ה-IBM. עיון בדו"ח שירות מס' 80857 המפרט את תוכן התקלה ודרך הטיפול בה, מראה כי מחשב ה-IBM אובחן כתקול ע"י טכנאי של ONE, קבלן משנה מטעמה של ריטליקס וכי הוא נלקח למעבדה. כפי שניתן ללמוד מתכתובת אלקטרונית אשר נשלחה ביום 29.11.10 ממני ליבוביץ מבעלי המניות במובינג (להלן:"מר ליבוביץ") לידי נציג ריטליקס מר איציק צדקה (להלן:"מר צדקה"), במסגרתה גולל מר ליבוביץ את השתלשלות האירועים באשר למחשב ה-IBM ומחשב הריטליקס עד למועד זה, מחשב ה-IBM ומחשב הריטליקס טרם הוחזרו למובינג. אין חולק כי בחודש דצמבר הוחזר מחשב ה-IBM כשהוא תקול . משריטליקס לא הציגה כל מכתב, הודעה או ראיה אחרת אשר יכולה להעיד כי מחשב ה-IBM התעכב במחסניה רק משום שמובינג לא אשרה את ביצוע התיקון, שוכנעתי כי העיכוב במסירת מחשב ה-IBM לא נבע מהמתנה לאישור של מובינג לתיקון המחשב התקול, אלא לאור תכתובת המייל מטעם מובינג מיום 29.11.10. הסברו של מר תמם, כי עניין זה נעשה במסגרת הידברויות בע"פ בין הצדדים, אינה מספקת. באשר לטענת ריטליקס בעניין הרטיבות, כאמור בדו"ח השירות של מחשב ה-IBM אכן מחשב ה-IBM נלקח למעבדה כשהיו סימני רטיבות ע"ג ספק הכוח, אולם משסבורני כי ריטליקס לא סיפקה הסכם התקשרות חתום בין הצדדים אשר יעיד כי תיקון זה אינו נכלל במסגרת ההתקשרות בין הצדדים, לא ניתן לקבל טענתה כי עניין זה אינו נכלל במסגרת ההתקשרות. לאור האמור לעיל, סבורני כי ריטליקס הפרה את התחייבותה כאמור בהסכם השירות באשר לטיפול ולתיקון מחשב ה-IBM. מחשב ריטליקס אין מחלוקת בין הצדדים, כי מחשב הריטליקס נלקח למעבדה וכי חברת מובינג קבלה מחשב חלופי במקומו , כאמור בדו"ח שירות 86047 במסגרתו פורטה התקלה במחשב הריטליקס. אלא שבעוד ריטליקס טוענת, כי מחשב זה הוחלף במחשב חלופי באותה רמה, אשר אף בו הותקנה מערכת הקופות וכי לא התחייבה כי תחזיר לידי מובינג את המחשב שניתן לתיקון, טוענת מובינג מעבר לכך שהמחשב החלופי היה לא תקין, כי המחשב הינו רכושה שלה ועל כן ריטליקס מחויבת להחזיר את המחשב לידה. ניתן להיווכח מתכתובת המייל מיום 29.11.10 ממר ליבוביץ למר צדקה מריטליקס, כי בתכתובת זו ציין מר ליבוביץ כי מדובר במחשבים אשר הינם רכושו הפרטי, כשאינו יודע מה על ה בגורלם. סבורני, כי משאין חולק שמחשב הריטליקס הינו רכושה הפרטי של מובינג ומשלא הוכח כי מובינג וויתרה על זכותה לקבל את מחשב הריטליקס בחזרה ולהחליפו במחשב אחר דרך קבע, לא מתקבלת על הדעת טענתה של ריטליקס לפיה, היא אינה מחויבת להחזיר את המחשב שנלקח ממובינג דווקא לידה על ידי ריטליקס, הגם והיינו מקבלים טענתה כי ניתן למובינג מחשב באותה הרמה. אציין, כי אף "הנוהג" הנטען ע"י ריטליקס בבתי עסק עימם היא עובדת לפיו, אין חובה להחזיר את המחשב התקול, לא הוכח על ידה. למותר לציין, כי "נוהג" זה לא זו בלבד שאינו בבחינת ידיעה שיפוטית וממילא מוטלת החובה על מי שטוען לו להוכיחה , הרי שמעדויות העדים מטעם ריטליקס עולה תמונה אחרת לגמרי. מר שלומי בן דוד (עובד בחברת ONE) (להלן:"מר בן דוד") מטעם ריטליקס העיד בעניין זה באשר לאמור בדו"ח השירות מס' 86047 של מחשב הריטליקס : בדוח שהכין הטכנאי בנספח 9, כתוב "סוואפ" מה זה אומר? ת.חלופי. ש.אני רואה שכתוב ליד זה צמד מילים קבוע ולידו זמני. מה ההבדל בניהם? ת.הטכנאי בשטח תמיד יסמן זמני כי לא תמיד הלקוח מסכים שיחליפו לו קבוע ובמעבדה מחליטים ואם זה ניתן לתיקון מתקנים ומחזירים ללקוח. כל זה נעשה בתיאום עם הלקוח. ש.אתה יודע האם במקרה זה נעשה תיאום עם הלקוח? ת.לא יודע. ש.אם אי אפשר לתקן, גם זה נאמר ללקוח? ת.לא תמיד, כי אם שמים משהו שהוא שווה ערך, אנו לא מודיעים זאת ללקוח. אנו נוהגים להתקשר בד"כ, במקרה זה אני לא יודע מה קרה. יוצא אפוא כי, עדותו של מר בן דוד רק מחזקת את המסקנה לפיה, ריטליקס הפרה את התחייבותה אף בטיפול במחשב הריטליקס. למעלה מן הצורך אציין, כי מר תמם אף לא ידע לומר בעדותו לאיזה מחשב החליפו את מחשב הריטליקס ועל כן טענת ריטליקס כי מובינג קבלה מחשב חלופי באותה רמה, לא הוכחה על ידה. עוד מצאתי לנכון לציין, כי טענותיה של ריטליקס כי ביקורי הטכנאי (באשר לשני המחשבים) לא היו במסגרת השירות גם הם לא הוכחו על ידה משנמנעה לצרף את מסמך ההתקשרות בין הצדדים. כמו כן, מעדותו של מר בן דוד עלה, כי יש תיעוד לקריאות של מוקד התמיכה וכן לבדיקות שנעשות ע"י המעבדות, ברם הן לא צורפו לכתב ההגנה מבלי ליתן הסבר המניח את הדעת לכך, דבר שיש בו כדי לחזק את מסקנותיי באשר להפרות מצד ריטליקס הן בטיפול במחשב ה-IBM והן בטיפול במחשב הריטליקס. עוד אציין, כי האנשים מטעמה של ריטליקס אשר היו מעורבים באירועים מושא התביעה דנא לא הובאו לעדות מטעמה, עניין המשמש לחובתה. הסעדים על אף שקיבלתי את טענותיה של מובינג לעניין ההפרות, איני מקבלת את סכומי הנזק שנגרמו לה כמפורט בתביעתה, ואפרט: עלות רכישת המחשבים- מחשב ה-IBM -משמחשב ה-IBM הושב לידי מובינג כשהוא תקול ומשריטליקס לא הוכיחה בפניי כי הייתה פטורה מחבות זאת במסגרת הסכם השירות, על ריטליקס לשאת בעלות תיקון המחשב. כאמור בכתב התביעה ובעדותו של מר ליבוביץ מחשב ה-IBM לא נלקח לתיקון . כמו כן, מובינג לא צרפה כל חשבונית המעידה על עלות המחשב, אולם ציינה כי מדובר בסכום התואם מחיר של מחשב משומש מאותו הסוג. לאור זאת ,הנני מעריכה מחיר עלות תיקון מחשב משומש בסכום של 1,500 ₪ . מחשב הריטליקס- משמחשב הריטליקס היה שייך למובינג ומששוכנעתי כי היה על ריטליקס להשיב את המחשב לבעליו והיא לא עשתה כן , על ריטליקס לשלם למובינג את עלותו של מחשב הריטליקס תוך שביהמ"ש לוקח בחשבון שריטליקס סיפקה למובינג מחשב חלופי - שלא היה תקין לטענת האחרונה. עיון בחשבונית מס מס' 167 מיום 21.6.10 מעלה, כי מובינג שילמה לחברת דאבל באבל בע"מ עבור קופת ריטליקס, מדפסות ומחשב גיבוי סך כולל של 9,280 ₪. משסבורני כי אין על ריטליקס לשאת בעלות המדפסות ומחשב הגיבוי, הנני קובעת כי על ריטליקס לשלם למובינג סך עלות מחשב חדש בלבד. משמובינג לא צרפה קבלה נפרדת המפרטת עלות כל פריט ופריט , אני קובעת כי על ריטליקס לשלם למובינג סך של 3,500 ₪ עבור מחשב הריטליקס שלא הושב לה ומנגד חלה החובה על מובינג להשיב לידי ריטליקס את המחשב שנמסר לה על ידי האחרונה וזאת תוך 30 יום מקבלת עותק פסק הדין בתיאום בין ב"כ הצדדים מראש. דמי השירות ששולמו ע"י מובינג מכוח הסכם השירות משדמי השירות שולמו במלואם עד לסיום הסכם השירות, יש לבחון האם יש להחזיר למובינג את דמי השירות ששולמו עבור התקופה בה אירעו התקלות במחשבים. כאמור בדו"ח שירות 80857 התקלה במחשב ה-IBM ארעה באוגוסט 2010. משטענתה של ריטליקס כי תוכנת ריטליקס הוטמעה במחשב אחר אשר היה מצוי אצל מובינג לא נסתרה ע"י מובינג, ומשניתן אף להיווכח בתכתובת המייל מיום 29.11.10 כי מר ליבוביץ לא הלין על עניין זה , סבורני כי אין ליתן החזר של דמי התמיכה ששולמו ע"י מובינג בגין מחשב זה. באשר למחשב הריטליקס כאמור בדו"ח שירות 86047 התקלה במחשב הריטליקס ארעה ביום 19.8.10. בתכתובת המייל למר צדקה הלין מר ליבוביץ על יכולות המחשב החלופי שניתן למובינג במקום מחשב ריטליקס, וכתוצאה מכך על הפגיעה השוטפת בעבודת בית הקפה. סבורני כי לאור זאת ולאור התנהלותה של ריטליקס יש להשיב לידי מובינג את דמי התמיכה אשר שולמו לריטליקס מיום אירוע התקלה ועד סיום הסכם השירות ובסך של 2872.31 ₪. סכום ההשקעה הראשונית בסך 6,641 ₪- סבורני, כי יש לקבל את טענת מובינג כי תשלום זה אשר שולם כתשלום חד פעמי בין היתר עבור בניית קטלוג, התקנה של תוכנה, ליווי לקופות והדרכה יהא תשלום אשר יוצא לתקופה ארוכה יותר. אולם משמובינג השתמשה בשירותיה של ריטליקס תקופה של שנתיים, סבורני כי יש להורות על השבת סך של 2000 ₪ בלבד. פער בין התשלום שמשולם לחברה החדשה עימה התקשרה מובינג לבין התשלום ששולם לריטליקס ניתן לראות כי ביום 1.2.11 נחתם הסכם התקשרות בין מובינג לחברת "עודד דניאל בע"מ", למתן תוכנה לשירותי תמיכה ואחזקה למערכת התוכנה( להלן:"ההסכם החדש") ,כשבו ביום כפי שעולה מכרטסת החשבונות הועברו תשלומים לידי חברת "עודד דניאל בע"מ". איני מקבלת את טענת מובינג כאילו אולצה להתקשר עם חברה אחרת. משההסכם בינה לבין חברת מובינג הסתיים ביום 31.12.10, ומשמובינג ידעה על הפרותיה של ריטליקס כבר מחודש אוגוסט, אין לפצות אותה באשר לתקופה שלאחר סיום הסכם השירות, או על פער בין התשלומים בין החברות השונות אשר אין להם כל קשר עם ההפרה. סבורני כי לאור התנהלותה של ריטליקס יש ליתן למובינג פיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 1,500 ₪. סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה: ריטליקס תשלם למובינג סך של 11,372.31 ₪ בצירוף מע"מ כחוק וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪ . סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל . מזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום + א.מ. חוזה שירותחוזהמחשבים ואינטרנטשירותי תמיכה