הסתלקות לאחר צו קיום צוואה

1. העובדות המנוחה המתי (משקנען) אירן ז"ל נפטרה בהרצליה ביום 22.9.1998 והותירה אחריה צוואה (בפני נוטריון) מיום 5.1.1998. הזוכים על-פי הצוואה הינם המבקש שחלקו בעיזבון - , ומר גולבהר מוסה שחלקו בעיזבון - (להלן - המסתלק או גולבהר מוסה). שני היורשים הינם בניה של המנוחה. 2. המחלוקת המתנגדת הינה אחותה של המנוחה. לטענת המתנגדת, הסתלק מר גולבהר מוסה מחלקו בירושה לטובתה. ההסתלקות נעשתה בכתב ביום 2.12.1998 בפני נוטריון ציבורי, במקום מושבו של המסתלק בקליפורניה. המסתלק הודיע בכתב לבית-המשפט, פעמיים (לאחר שהוזמן לדיון כדין), כי הוא חוזר בו מההסתלקות, אך לא הופיע לדיון. אין מחלוקת לגבי תקפות כתב ההסתלקות. לפיכך השאלה שעל בית-המשפט להכריע בה הינה: אם ניתן לחזור מהסתלקות. 3. כתב ההסתלקות המסתלק העביר לידי המתנגדת מסמך - בזה הלשון: :KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS" ,I MOUSA GOLBAHAR, OF LEGAL AGE ANOL A RESIDENT OF 91551 ADAGIO COURT CALIFORNIA 77009, THE UNITED STATES OF AMERICA HEREBY GUITELAIM UNTO EDNA AGASSI, HER HEIRS AND ASSIGNS FOREVER, ALL CASH AND PROPERTIES LEFT IN ESTATE BY MY LATE MOTHER, IRAN HEMAT: MISHIKANIAN WHO DIED IN SEPTEMBER, 1998 IN THIS CITY OF CHATSWORTH CALIFORNIA U.S.A ( - ) ."MOUSA GOLBAHAR כאמור, המסתלק חתם בפני נוטריון ציבורי בקליפורניה. קונסול ארצות-הברית בתל-אביב אימת כי המסמך מתאים למקור. המסמך מאושר גם בחותמת אפוסטיל. 4. דיון תקנה 16 לתקנות הירושה, תשנ"ח-1998 קובעת, כי: "(א) המסתלק מחלקו בעזבון יגיש הודעת הסתלקות לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט כשהענין הועבר אליו לפי סעיף 67א לחוק. (ב) בהודעת הסתלקות יפורטו פרטי זהותו של המסתלק, שיעור ההסתלקות, ואם הסתלק לטובת בן-זוגו של המוריש, ילדו או אחיו, יציין במפורש לטובת מי הסתלק; הודעת ההסתלקות תהיה בתצהיר. (ג) ..." (ההדגשות שלי - ו' פ'). כאמור, בענייננו אין מחלוקת באשר לתקפות כתב ההסתלקות או דרך הגשתו לבית- המשפט. במקרה הנידון אכן חתם המסתלק בפני נוטריון מקליפורניה על מסמך שבו מעביר לגב' עדנה אגסי את חלקו באשר לכל הכספים והנכסים שמגיעים לו מעיזבונה של אמו. המבקש הגיש ביום 6.1.1999 בקשה למתן צו קיום צוואה על שמו ועל שם אחיו גולבהר מוסה. ביום 18.2.1999 הגישה הגב' אגסי התנגדות לבקשה בטענה כי מר גולבהר מוסה, הסתלק מחלקו בעיזבון לטובתה. ביום 25.1.2000 חוזר בו המסתלק במכתב חתום בפני הקונסליה הכללית של ישראל מהסתלקותו. האם יכול מסתלק לחזור בו מהסתלקותו? פעולת ההסתלקות מוסדרת בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק). ההסתלקות היא פעולה משפטית חד-צדדית השוללת מן היורש המסתלק את מעמדו כיורש. לפיכך רואים את האדם שלטובתו נעשתה ההסתלקות כמקבל זכותו במישרין מהמוריש. לאקט ההסתלקות אין צורך בהסכמת האדם שלטובתו נעשתה ההסתלקות. סעיף 6(א) לחוק קובע כי הסתלקות מזכות בעיזבון אפשרית עד לחלוקת העיזבון. כאשר ההסתלקות נעשתה לאחר מתן צו ירושה ובטרם חולק העיזבון, יש לפנות לבית-המשפט או לרשם לענייני ירושה בבקשה לתקן את צו הירושה. בענייננו ההסתלקות הייתה לפני חלוקת העיזבון. נראה כי המסתלק אינו יכול לחזור בו מהסתלקותו. ראה ע"א 639/69 שלכטר נ' חרש [1], מפי כבוד השופט ח' כהן בעמ' 140: "משהגיש היורש הודעת הסתלקות כדין, שוב אינו יורש עוד - ואין נפקא מינה שטרם ניתן צו ירושה, או שההסתלקות לא אושרה על-ידי בית-המשפט (לפי החוק אין צורך באישור שכזה), או שהעזבון טרם עומד לחלוקה". וכן ראה לעניין זה המלומד ש' שילה בספרו פירוש לחוק הירושה תשכ"ה-1965 (כרך א) [2], בעמ' 87: "...אין אדם יכול לחזור בו מהסתלקותו. עם הסתלקותו, הוא חדל להיות בעל מעמד לעניין אותו עיזבון, ואין לטעון שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. זה, לדעתנו, המצב המשפטי לנוכח חוק הירושה, שאיננו מזכיר את אפשרות החזרה מן החזרה". לפיכך המסקנה הינה כי לא ניתן לחזור מהסתלקות שנעשתה כדין. לפיכך יש לקבל את ההתנגדות. 5. התוצאה ניתן צו קיום צוואה לצוואת המנוחה מיום 5.1.1998. ואולם המתנגדת הינה היורשת של מחצית העיזבון - במקום המסתלק מר גולבהר מוסה. אין צו להוצאות. צוואהירושהצו קיום צוואההסתלקות מירושהצווים