העברת דיון פלילי

1.לפניי בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), להעברת מקום הדיון בת.פ. 1040/07 מבית המשפט לנוער באשדוד לבית המשפט לנוער בנצרת. 2.בכתב האישום שהוגש נגד המבקש בתיק זה מיוחסות למבקש עבירות של פריצה לרכב, גניבה מרכב וכן חבלה במזיד ברכב. המבקש, קטין המתגורר יחד עם אמו במגדל העמק, מבקש את העברת הדיון בעניינו מבית המשפט לנוער באשדוד לבית המשפט לנוער בנצרת. זאת, נוכח מחלותיה של אמו ומצבה הבריאותי הרופף אשר אינם מאפשרים לה ללוותו לעיר אשדוד, ובפרט לנוכח הערכתו כי יתקיימו בעניינו מספר דיונים. המדינה מתנגדת לבקשה. לטענתה, היות ואין בכוונת המבקש להודות באשמה, יחייב הדיון בתיק את שמיעת עדי התביעה. על-פי כתב האישום, מרבית עדי התביעה בתיק הינם שוטרים ממשטרת אשדוד, ועל כן לטענת המדינה תקשה העברת מקום הדיון בתיק על התנהלות התביעה. 3.דין הבקשה להידחות. העברת דיון פלילי ללא הודאה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום נעשית במקרים חריגים בלבד (ראו, למשל, בש"פ 10294/07 ותד נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 11.12.2007)). בענייננו, על אף ההבנה לקשייה של אם המבקש, נסיבות המקרה אינן מצדיקות את הטיית הכף ואינן מובילות למסקנה כי מאזן הנוחות בתיק מחייב את העברת מקום הדיון בו לעיר נצרת. אשר על כן, הבקשה נדחית. משפט פלילידיוןהעברת דיון