העברת תיק מבית משפט לתביעות קטנות לבית משפט השלום

בפניי בקשה להעברת מקום הדיון בתיק דנן מבית משפט השלום באשדוד לבית משפט השלום באילת, וכן לאיחוד הדיון עם תיק ת"ק 29325-12-13 שהגיש המבקש כנגד המשיבה בבית המשפט לתביעות קטנות באילת, בגין אותו עניין. ראשית אדון בבקשה להעברת הדיון. לטרוניית המבקש הסמכות המקומית שייכת לבית משפט השלום באילת לאור תקנה 3 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 [להלן: "תקסד"א]: מקום עסקו ומגוריו של המבקש/הנתבע - באילת ; המעשה או המחדל לכאורה נעשה באילת - במקום עסקה של המשיבה; וכן יצירת ההתחייבות וחתימת ההסכם - נוצרו בעיר אילת. המשיבה מלינה כי טיעוני המבקש מצביעים על נוחות דיונית בלבד בעוד שלטענתה יותר יעיל לקיים הדיון בבית משפט השלום באשדוד היות והעדים הפוטנציאלים נמצאים באזור המרכז ; מקום מושבם של מנהלי המשיבה באזור המרכז ; מקום משרדה של ב"כ באזור המרכז ; וכן ב"כ של המשיבה תושבת העיר אשדוד. ולגופו של עניין, מדובר בתביעה שהוגשה בסדר דין מקוצר לאור התחייבות כספית שנחתמה בין הצדדים. המשיבה מפעילה מסעדה בעיר אילת כסניף יחיד מרשת המסעדות " 9 ביץ' " הפזורות בארץ. המבקש קיים אירוע פרטי במסעדה וקיימת מחלוקת לעניין הסכום הסופי אשר היה עליו לשלם למשיבה. אין ספק כי הסמכות המקומית נתונה לעיר אילת. שיקולי הנוחות כפי שנטענו מיוחסים אפוא למשיבה ולה בלבד, וזאת בניגוד לעמדתה כפי שהועלתה בפירוט רב בתגובה שהוגשה מטעמה. בשנים האחרונות חל כרסום מסוים בסמכות המקומית ככלי לקידום נוחותו של המתדיין (ראו: סטיבן גולדשטיין וערן טאוסיג / הפחתה במעמד הסמכות בבתי המשפט הכלליים, עלי משפט כרך ג' חוברת 1, 279 , וכן דבריו המכובדים של כב' השופט ש. לוין בפסיקה ענפה) . שיקולי נוחות של עדים פוטנציאליים כמו גם שיקולי נוחות של עורכי דין המייצגים לקוח מהעיר אילת - אינם יכולים לשלול קיומה של תקנה מפורשת, גם אם נלקחים בחשבון במסגרת מאזן הנוחות הכללית. יש לפרש את הוראות הסמכות המקומית באופן שנועד לשרת את נוחות הנתבע "שלא יאלץ להתדיין הרחק ממקום מושבו" ולא רק על פי כללי התחשבות במקום עסקם או מגוריהם של מעורבים בתיק [בעניין זה ראו: ר' ספרו של י' זוסמן סדר הדין האזרחי (בעריכת ש' לוין, מהדורה שביעית, 1995) 78); וכן רע"א 11180/08 עיריית מודיעין- מכבים-רעות נ' ארד ד. הנדסה בע"מ (06.05.09)]. אכן קיים כלל בסיסי המאפשר לתובע לבור את בית המשפט שידון בעניינו מבין בתי המשפט במחוז, אך בחירת בית המשפט צריכה להיעשות תוך התחשבות בכללי הסמכות המקומית. משמעות העברת התיק לבית משפט אחר במחוז הינה העדפת שיקולים שיפוטיים נוספים הניתנת אפוא לאחר שניתנה לכל בעלי הדין הזדמנות לטעון טענותיהם. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים ובחנתי את מירב הזיקות סבורני כי במקרה שמלפניי מכלול הנסיבות מצדיק העברת התובענה כמבוקש לבית משפט השלום באילת. המבקשת לא עמדה בנטל להראות כי מאזן הנוחות שבין הצדדים נוטה באופן מובהק להעברת מקום הדיון, ואל לשכוח כי לה סניף פעיל בעיר אילת אשר בו התקיים האירוע נשוא התובענה. באשר לבקשת איחוד הדיון בתיק דנן עם תיק שהוגש לבית המשפט לתביעות קטנות באילת, הרי שלא ניתן לאחד דיון בתובענות שהוגשו לבתי משפט אחדים בעלי סמכויות ענייניות שונות הגם שעוסקות באותו עניין, וזאת לפי תקנה 7 לתקסד"א . ויודגש, הגם שבית משפט השלום באילת מוסמך לשבת כבית משפט לתביעות קטנות, מבחינה פרוצדוראלית מדובר בסמכות עניינית שונה והערכאות הינן נפרדות ושונות. לפיכך, דין הבקשה לאיחוד התיקים להידחות. התיק דנן יועבר לבית משפט השלום באילת. מזכירויות בתי המשפט יקצו התיק לגורם השיפוטי המוסמך. תביעות קטנות