הערת אזהרה משולשת

בטעות נכתב, בהחלטתי מיום 27.6.10, כי נחתם הנוסח המצורף, שהרי לא צורף לבקשה כל נוסח של החלטה או צו. מכל מקום - אני נעתרת לבקשה ומאשרת לכונס הנכסים, עו"ד עמיחי אשבל, לחתום על כתב ההסכמה לרישום הערת אזהרה על בעלות המשיבה 1, בנוסח שצורף לבקשה וזאת - לצורך רישום הערת אזהרה (משולשת), על בסיס התחייבות בלתי חוזרת לרישום משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על זכויות המשיבים 25 ו- 26 (ולא 24 ו- 25, כפי שנכתב, בטעות, בבקשה), היינו - על זכויותיהם של המשיבים גיא פיליפ וגיא טובה. החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת ביהמ"ש המחוזי בחיפה. הערת אזהרה