איחור בהעברת כספי פדיון פוליסת חיים

בפניי ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום (כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס). המערער הגיש תביעה כספית להעברת פדיון פוליסת חיים, אשר, לטענתו המשיבה התעכבה בהעברתו ובנוסף, הגיש תביעה לפיצוי בגין נזקיו עקב איחור בהעברת כספי הפדיון אליו. אין מחלוקת, כי פדיון פוליסת ביטוח החיים בסך 75,811 ₪ הועברה לידי המערער יום לאחר הגשת התביעה. כאמור, חלקה השני של התביעה היה לתשלום פיצוי בסך של 30,010 ₪, אשר, לטענת המערער, נועדו לעבודות שיפוץ של דירות בבעלותו ועקב עיכוב בהשכרתן של הדירות נמנעה ממנו הכנסה וכן נגרמה לו עוגמת נפש. בית המשפט קמא קבע, כי במועד מסירת התביעה למשיבה, כבר הועברו הכספים למערער וכן בכך יש כדי ללמד, כי הטיפול בהעברת הכספים לא נעשה מחמת הגשת התביעה, אך בכל זאת, נגרם עיכוב בהעברת הכספים. בסופו של יום, דחה בית המשפט קמא את התביעה לפיצוי כספי בטענה, כי נזקים אלו לא הוכחו וחייב את המשיבה בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪. הצדדים הסכימו, כי בית המשפט ייתן פסק דין בערעור לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. כידוע, בבוא בית המשפט לפסוק בענין שלפניו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79א' לחוק בתי המשפט, אין עליו לנמק את הפסק (ע"א 757/88 ברמן נ' איילון חב' לביטוח בע"מ - לא פורסם וכן ע"א 448/94 של בית המשפט המחוזי בירושלים באדר נ' דבר מיום 9.4.95 - לא פורסם). בבית המשפט העליון נפסק, כי סעיף 79א' אינו מונע את בית המשפט להחליט לקבל את התביעה במלואה או לדחותה במלואה, וכי סעיף 79א' לחוק יוצר הסדר שתחולתו משתרעת על כל סוגי הסכסוכים המובאים בפני הערכאות ועל כל רכיבי ההכרעה בסכסוכים אלה, לרבות קביעת אחריות, אשם תורם, חלוקת אחריות ועוד. הצדדים המפקידים הכרעות אלה בידי בית המשפט, על מנת שיפסוק בהן על דרך הפשרה, מבקשים לקצר את משך ההתדיינות ביניהם, בין בערכאה ראשונה ובין בערכאת ערעור ולצמצם את האפשרות להמשך ההתדיינות ביניהם במסגרת הדיון בערכאות ערעור (ע"א 3958/95 אדמונד שמעון נ' עזבון המנוח אלפרד שמעון ז"ל ואח' פסק דין מיום 14.2.96 (לא פורסם). רע"א 5569/97 אליאס עובדיה ואח' נ' רם בן שמחון ואח' תקדין עליון כרך 97(4), תשנ"ז/תשנ"ח - 1997 עמ' 268. רע"א 6756/96 זוננשוילי יצחק נ' חוד, חברה לתעשיית מוצרי מתכת בע"מ תקדין עליון, כרך 97(4) תשנ"ז/תשנ"ח - 1997 עמ' 622). יצויין, כי במקרה דנן, הצדדים גם לא ביקשו שאנמק את פסק הדין. בהתאם לסמכות שניתנה לי על ידי הצדדים , אני מחייב את המשיבה לשלם למערער סכום נוסף בסך 4,000 ש"ח. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום. האגרה שהופקדה תוחזר למערער. העתק פסק הדין יישלח לצדדים בדואר. פוליסה