הקפאת הליכים ומינוי נאמן

החברה דנא, חב' ציוני ממן - בית וגן בע"מ (להלן: "החברה"), נתונה בהקפאת הליכים על פי צו שניתן מתחת ידי כב' השופטת גבריאלה לוי ביום 10/6/07, בו התמנה עוה"ד אהוד פורת כנאמן לתקופת הקפאה ההליכים. בשתי הבקשות שבכותרת לעיל, עותר הנאמן להתיר לו לפרסם מודעה בעיתונות לצורך מכירת החברה כעסק חי, כשברקע כבר נאמר לפרוטוקול, מפי הנאמן, בדיון שהתקיים אתמול בפניי, כי קיימים משקיעים פוטנציאליים, שהצעתם לרכישת החברה כעסק חי יכולה להגיע אל מעל 850,000 ₪, בהתחשב בעובדה שהעסק חי ופעיל ובהתחשב במוניטין. הכונ"ר הודיע שאין בכוונתו להתערב בהליך ומאידך, יתר הנושים, למעט בנק הפועלים וטמבור, הודיעו על הסכמתם העקרונית לפרסום מודעה בדבר הזמנת משקיעים להציע הצעות לרכישת החברה, כעסק חי. באשר לטמבור, נטען כי הואיל והנאמן מנהל את החברה מזה כארבעה חודשים בלבד, ובינתיים הניהול אינו גירעוני אלא אף הוצהר שבתקופה זו החברה יצאה ברווח של כ-14,000 ₪ נראה, לטענת טמבור, שמוקדם מדי להכריז על החברה למכירה, משום שאם הנאמן ימשיך לנהלה, ניתן אולי להבריאה ולשפרה עוד ועוד, עד לסילוק מלוא חובותיה. בנדון דא עמדת הנאמן היתה ברורה; כיום מתקיימים תנאים טובים למכירת החברה כעסק חי תוך השגת מחיר יחסית טוב, כאשר הליך של ניהול חברה בידי נאמן בשלב הקפאת הליכים הוא הליך מוגבל בחוק לתקופה של 9 חודשים, וגם אם עד היום לא היו כישלונות, לא ניתן להיות בטוחים, שהעתיד שיבוא יהא טוב באותה מידה כמו העבר, ולא ניתן להבטיח שבעוד מספר חודשים המשקיעים המעוניינים בחברה כיום ימשיכו להיות מעוניינים בה גם אז, וכן לא ניתן להיות בטוחים שהמחיר שניתן להשיגו כיום, יושג גם בעתיד. אומר את המובן מאליו, הליך הקפאת הליכים ומינוי נאמן לצורך ניהול החברה והשגת הסדר נושים הוא הליך מוגבל לתקופה שלא תעלה על 9 חודשים (סעיף 350(ב) לחוק החברות) וזאת לא בכדי. בהליך זה צריך לדעת "לצוד" הזדמנויות שצצות ומופיעות אל מול עיני הנאמן והנושים. זהו מצב דינאמי מאוד אם כי מרחף באוויר, וצריך לדעת מתי בדיוק לגבשו ולממשו עלי אדמה, משום שהימשכות המצב יתר על המידה היא הימשכות לא ראויה הכורכת בתוכה סיכונים ואי ודאות, זהו מצב לא בריא לחברה, אף אם רווחיות מסויימת יש בו, ובעצם הימשכותו עלול הנזק לערכה של החברה להיגרם. מכל מקום, בשלב הזה העתירה הינה רק לפרסם מודעה להזמנת משקיעים להציע הצעות לרכישת החברה כעסק חי, להבדיל מאישור מכירת העסק, יתכן - וזה תלוי בגובה ההצעות - שעמדת טמבור תהיה יותר רלוונטית - אם כי לא כאפשרות יחידה - לאחר קבלת הצעות המשקיעים, אם ההצעות תהיינה נמוכות משמעותית מהצפוי, או אם יתפתחו הדברים בצורה כזו שהמשך הליך הקפאת ההליכים יהא מוצא נכון וכדאי לחברה ולנושיה - אבל לא כך המצב כיום. באשר להתנגדות בנק הפועלים, נראה לי שמקורה בעובדה שבנק הפועלים מחזיק באיגרת חוב, כך שעיניו ראו רק את האינטרס הצר שלו, תוך התעלמות מהאינטרסים של יתר הנושים והחברה עצמה. בנדון זה אציין שבנק הפועלים הסכים להליך הקפאת ההליכים, אם כי הסכמתו הוגבלה למשך 60 יום, ומשחלפו 60 הימים ולאחר שניתן צו הקפאת הליכים, שינה כיוון ומתנגד עתה להמשך ההקפאה. אזכיר את אשר צריך לזכור, הסעד שהנאמן מבקש אותו אינו אלא פירסום מודעה להזמנת הצעות לרכישת החברה כעסק חי. סעד כזה לא יפגע בזכויות הנושים ולא יפגע בחברה, אלא להיפך. הליך כזה יכול לשפר את מצב הנושים והחברה, ומכל מקום ניתן יהיה לשקול את השלכות הדבר עניינית ובצורה יותר מושכלת, לאחר קבלת הצעות. אשר על כן, השתכנעתי כי מן הראוי להמשיך בהקפאת ההליכים, בניהול החברה בידי הנאמן שהתמנה וכן השתכנעתי כי נכון בשלב הזה לפרסם את החברה למכירה כעסק חי. אשר על כן, אני נעתר לבקשה ומורה לנאמן לפרסם מודעה בעיתון עסקים להזמנת משקיעים פוטנציאליים להציע הצעות לרכישת החברה כעסק חי. הנאמן רשאי לפרסם את הדבר גם בדרך אחרת שתיראה לו מתאימה בנסיבות העניין, וכל זה הוא יעשה בתוך 7 ימים מהיום. הנאמן יעדכן את בית המשפט ואת הנושים, כנדרש, אודות ההתפתחויות בתיק. הקפאת הליכיםנאמנות