התנגדות לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

1. לפני בקשה להורות על העברת הדיון לבית משפט השלום בחדרה. 2. המבקשת הגישה בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב בהתאם לסעיף 81א(1) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, בלשכת ההוצאה לפועל בעפולה (להלן: התובענה). 3. המשיבה הגישה התנגדות לביצוע התובענה ללשכת ההוצל"פ בעכו , וכן בקשה להעברת מקום הדיון לבית המשפט השלום בעכו. 4. במסגרת החלטה מיום 12.4.11, העבירה כב' הרשמת עופר דנה את ההתנגדות יחד עם כתב התביעה לבית משפט זה. 5. בבקשתה דנן עותרת המבקשת להעברת הדיון בתובענה לבית משפט השלום בחדרה. לטענתה, במסגרת כתב התביעה היא ציינה שככל שתוגש התנגדות ע"י המשיבה, הסמכות המקומית תוקנה לבית משפט השלום בחדרה. בכך, כך נטען, היא מימשה את זכותה לקבוע את מקום הדיון. נטען עוד כי, מטעמי נוחות הן של המבקשת והן של בא כוחה, יש להיעתר לבקשה. 6. המשיבה מתנגדת לבקשה. לגישתה, הבקשה הוגשה בשיהוי רב, ודי היה בטעם זה כדי לדחותה. טוענת המשיבה עוד כי, מאחר שהגישה את ההתנגדות ללשכת ההוצל"פ בעכו, הדיון בהתנגדות יתנהל בבימ"ש זה, ואין להעבירו. 7. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובכל המסמכים הרלבנטיים נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. הוראת תקנה 109ב לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 (להלן: התקנות) , מאפשרת לנתבע להגיש התנגדות לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, הן ללשכת ההוצל"פ בה הוגשה התובענה והן ללשכה ליד בית המשפט אליו ניתן היה להגיש את התביעה על פי כללי הסמכות המקומית. ועוד, משהוגשה ההתנגדות ללשכת ההוצל"פ הסמוכה לבית משפט זה, שהצדדים תמימי דעים כי גם הוא מוסמך מבחינת המקום, אזי על הרשם להעביר ההתנגדות והתובענה לדיון בבית המשפט הזה, בהתאם לקבוע בתקנה 109 ט (א) לתקנות הנ"ל, כפי שנעשה בפועל ( ראו, בר"ע (י-ם) 975/09 טכנוקריט (1992) בע"מ נ' כ.ס.מ. הנדסה ובניין בע"מ (פורסם במאגרים). הבחירה, אם כך, בידי הנתבע שרשאי להגיש את התנגודתו ללשכה בה בחר התובע, כאשר אקט זה, בפני עצמו, מקנה סמכות מקומית לבית המשפט הסמוך לאותה לשכה. אפשרות נוספת הינה הגשת ההתנגדות ללשכה הסמוכה לכל בית משפט אחר שלו קנויה סמכות מקומית בהתאם לכללים הקבועים בתקנות סד"א, שאליו נכון להעביר את הדיון בתובענה. מכאן, שאין בידי לקבל את בקשתה של המבקשת להעברת הדיון בתובענה לבית המשפט השלום בחדרה. יוער בהקשר זה כי, על אף האמור לעיל, כב' הנשיא הוא המוסמך מכוח הוראת סעיף 49 לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], התשמ"ד-1984, להורות על העברת תובענה מבית משפט שלום לאחר באותו המחוז. 10. אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה. 11. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 800 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. תביעה על סכום קצוב