התנגדות לבקשה לפירוק חברה

ביחד עם בקשה לפירוק החברה שהוגשה ע"י המבקש שהיה עובד החברה כ-17 שנה ונושה שלה לפי פסק-דין של ביה"ד האיזורי לעבודה בחיפה, הוגשה על ידו בקשה למינוי מפרק זמני מהטעם שהחברה פועלת להברחת נכסיה לחברות אחרות קשורות בבעלות בעלי המניות אריה ואביבה ידין. לפי הבקשה חוייבה החברה לשלם לו סכומים העולים על 320,000 ₪ אולם לא הצליח עד היום לגבות חלק מהותי מהכספים בהם זכה כי בעלי המניות פועלים ופעלו להעברת פעילות החברה לחברות אחרות שבבעלותן על מנת להתחמק מחובותיהן. בבש"א 6289/08 הגישה החברה התנגדות לבקשה לפירוק זמני. נטען שהחברה הגישה ערעור לביה"ד הארצי לעבודה כנגד פסה"ד כי נפלו בו טעויות מהותיות; שאין כל הברחת נכסים מטעמה של החברה ומשמעות קבלת הבקשה חיסול החברה ואבדן הסיכוי שבעלי המניות שהלוו לה למעלה מ-3 מליון ₪ יקבלו חזרה את הסכומים שהשקיעו בה. בדיון אישר ב"כ החברה כי נדחתה בקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לביה"ד האיזורי לעבודה. לאחר שהצדדים נחקרו בקצרה ונשמעו טענות הצדדים, עולה שלמרות שהחברה היא חברה ותיקה, ועסקה בעבר במכירת טרקטורים ומחפרונים, נקלעה לקשיים בשנים האחרונות ולמעשה, כעולה מהדוחות הכספיים ל-31/12/06 הפסדיה עולים על 7 מליון ₪. עיקר עסקיה במתן שירותי מכירה, שיווק והנהלה לחברות קשורות - נשיונל מוטורס בע"מ וגלידי סוכנויות בע"מ. חברת הבת מוסכי סטנדרט פרגסון בע"מ, שאין לה פעילות עיסקית, מחזיקה בזכויות המקרקעין והמבנים שבשימוש החברה. אין הסבר מדוע חובות החברות הקשורות ותמורות בגין רווחים מהמכירות לא נפרעו, לא ברורה סיבת ההשקעה בחברות הקשורות, כמו גם חוב כביכול נטען שיש לחברה לחברות הקשורות. בעל המניות, מר ידין, נמצא בהליכי גירושין מבעלת המניות הגב' ידין. לא הוכחשה טענתו כי מדובר בקרע בלתי הפיך. שוכנעתי כי מינויו של מפרק זמני עלול לגרום לנזק בלתי הפיך כי יש בו, כשלעצמו, להביא לביטול זכויות עם צדדדים שלישיים. למרות פעילותה המצומצמת של החברה יש לה פוטנציאל: הזכיון למכירת כלים הנדסיים, רשיון להפעלת המוסך לפעולות היבוא ונכס מקרקעין (עליו יש מחלוקת עם מינהל מקרקעי ישראל) וכן ההפסד המצטבר בסכום העולה על 7.7 מליון ₪ הניתן לניצול בעתיד כשיהיו רווחים. יחד עם זה, לא ברור מדוע מערימה החברה קשיים על המבקש לפרעון חובו, במיוחד שבקשתה לעיכוב ביצוע פסק-הדין נדחתה. בפנינו פסק-דין וחוב פסוק והערעור כשלעצמו אינו מלמד על חוב שנוי במחלוקת, באבחנה ממקרה בו החוב טרם נפסק ע"י הערכאה המבררת. זאת ועוד, המבקש נדרש להגיש תביעה נגד החברה ומגדל חברה לביטוח על כספים שנמשכו ע"י החברה מקופת ביטוח המנהלים שלו. גם מעדותו של מר ידין עולה כי יש נושאים הקשורים לפעילויות החברה ודרכי נשייתה בלתי מוסברים. אשר על כן ימונה מנהל מיוחד לבחינת התנהלות החברה ביחס לחברות הקשורות שלה וחברת הבת וכן לבדיקת תהליכי הגבייה של המגיע לחברה מאלו ומצדדים שלישיים. אני נעתרת לבקשה וממנה את עו"ד בן ארצי כמנהל מיוחד. בתפקידו זה הוא יהיה לצד הדירקטור/ים בחברה, ולא במקומו. עו"ד בן ארצי יתן התחייבות אישית מוגבלת בסך 30,000 ₪ ויגיש דו"ח ראשוני תוך 21 יום. פירוק חברה