איחור של יום בתשלום קנס

בפני בית הדין בקשת המבקש לביטול תוספת פיגורים שהוטלה עליו בגין איחור של יום אחד בתשלום קנס. לאחר שקראתי הבקשה והתגובה לה, הנני מורה על ביטול תוספת הפיגורים שהוטלה על התובע. בהתאם לגזר דינו של בית הדין מיום 26.2.12 הוטל על המבקש תשלום קנס בשיעור של 25,000 ₪, שישולם בתשלומים ביום הראשון לכל חודש, החל מ 1.4.12. המבקש משלם את הקנס במועדו מדי חודש במשך 17 חודשים. מדובר בבקשה ראשונה של המבקש, מדובר באיחור של יום אחד בלבד, והמועד לתשלום הקנס, עליו הוטלה תוספת פיגורים היה בשבת. (1.10.12). אשר על כן הנני מורה על ביטול תוספת הפיגורים כמבוקש. קנס