גוש 6369 גבעת שמואל

מידע על גוש 6369 גבעת שמואל: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עא 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע"מ נ' הועדה לבניה למגורים ולתעשייה - מחוז המרכז ביום 31.10.94 נחתם בין המערערת 1 לבין המערערות 5-3 חוזה מכר, לפיו רכשה המערערת 1 מידי המערערות 5-3 מקרקעין בגבעת שמואל, הידועים כחלקה 10 בגוש 6369 (להלן: "המקרקעין"). המערערת 1 רכשה מחצית מן המקרקעין עבור עצמה ומחצית - בנאמנות עבור המערערת 2. החוזה האמור, יקרא להלן - "חוזה המכר". ביום 27.10.94, דהיינו שלושה ימים לפני חתימת חוזה המכר, נכנסה לתוקפה תוכנית ממ/במ/3075 (להלן: "התוכנית החדשה"), המשנה את תוכנית המתאר ממ/950. על פי התוכנית החדשה, שונה ייעודם של המקרקעין נשוא חוזה המכר מקרקע חקלאית לקרקע למגורים ונתאפשרה בהם בנייה של יחידות דיור, כמפורט במבוא לחוזה המכר. ערעור אזרחי 02 / 1321 ביום 31.10.1994 נחתם בין המערערת 1 לבין המערערות 5-3 חוזה מכר שלפיו רכשה המערערת 1 מידי המערערות 5-3 מקרקעין בגבעת שמואל, הידועים כחלקה 10 בגוש 6369 (להלן - המקרקעין). המערערת 1 רכשה מחצית מן המקרקעין עבור עצמה, ומחצית - בנאמנות עבור המערערת 2. החוזה האמור ייקרא להלן - חוזה המכר. עא (ת"א) 1905/03 דב תבורי נ' עזבון המנוחה אסתר דרוקמן ביום 15.8.91 נחתם בין המערער לבין המשיבים חוזה (מוצג "ב" לתיק מוצגי המערער; להלן:- "החוזה") שאלה עיקריו: "[...] הואיל: ולצדדים ידוע כי קיימות תוכניות ברשויות המוסמכות להפשרת הקרקע לבניה מסגרת התוכניות כוללת להפשרת חלקות בגוש 6369 ובגוש 6392. והואיל: ולתבורי ניסיון וידע בכל הקשור לקידום ויזום פרויקטים בתחום התכנון והבניה, בין השאר על רקע עברו כראש עיר ויו"ר המרכז לשלטון מקומי בישראל. והואיל: והבעלים מעוניינים להעזר בשירותיו של תבורי לצורך קידום ייזום ותכנון פרוייקט בניה בקרקע. הבעלים מצהירים כי בדעתם לעשות כל הנדרש על מנת להפשיר את הקרקע לבנייה לצרכי מגורים ו/או מסחר ו/או משרדים ו/או תעשיה הכל בהתאם לאפשרויות שתהיינה (להלן: "הפרוייקט"). הפ (ת"א) 976/08 גלית הלוי בר טנדלר נ' דרור קוזניצקי התביעות שלפניי עניינן זכותו של מי מהצדדים במגרש נשוא התביעה (חלקה 180 בגוש 6369 בגבעת שמואל - להלן: המגרש). רקע עובדתי בין התובע בת.א. 2390/08 מר דרור קוזניצקי (להלן קוזניצקי), לבין אמה המנוחה של המבקשת (גב' יעל הלוי ז"ל, להלן "המנוחה") נכרת הסכם מכר למכירת המגרש. כיון שהצדדים רצו לחסוך בעלויות של תשלומי מס מזה, והפחתה במחיר המגרש מזה, נחתמו שני הסכמים, הראשון, הסכם למתן שירותי בנייה לבניית בית על המגרש בין המנוחה לחברת טייגר השקעות בע"מ (שהיא בבעלות אביו של קוזניצקי), והסכם שני בין המנוחה למר קוזניצקי, למכירת הבית למר קוזניצקי. יש להדגיש כי ההסכם למכירת הבית למר קוזניצקי הוא הסכם למכירת הבית שהיה אמור להיבנות ושמעולם לא נבנה. קרקעותגוש חלקה