התפטרות לאחר הכשרה

1. בפנינו תביעתו של מר חוסאם חמוס לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת ותביעה שכנגד של הנתבעת, חברת אמיטול בע"מ, לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות. 2. בדיון העיד התובע מטעמו ומטעם הנתבעת העידו מנהל הנתבעת, מר חיים טולדנו ומר גריגורי צ'רטוק. התשתית העובדתית 3. אין מחלוקת בין הצדדים בקשר לעובדות הבאות: א.הנתבעת היא חברה העוסקת במתן שירותים טכניים שונים לחברות בתחום האלקטרוניקה. חלק מפעילותה כולל גם אספקת שירותי כוח אדם מקצועי לחברות עימה היא מתקשרת (סעיף 12 לכתב ההגנה וסעיף 1 לכתב התביעה שכנגד). ב. התובע עבד אצל הנתבעת מיום 26.7.04 עד יום 31.12.07. ג. לאחר הכשרה קצרה אותה עבר התובע במפעל הנתבעת בהר חוצבים בירושלים, הוצב התובע לעבודה בחברת "גמאטרוניק" שמפעלה מצוי בסמיכות פיזית למפעלה של הנתבעת. ד. ההתקשרות בין הנתבעת לבין גמאטרוניק הסתיימה בסוף שנת 2007. ה. לתובע הוצע לעבוד בגמאטרוניק החל מיום 1.1.08 בתנאים העולים על התנאים שהיו לו במסגרת עבודתו בנתבעת, והוא נענה להצעה והחל לעבוד בגמאטרוניק החל מיום 1.1.08 (עדות התובע, עמ' 2 לפרוטוקול, שורות 24 ואילך, עמ' 3, שורות 1-3). 4. להשלמת התשתית העובדתית נציין כי קיימת מחלוקת בשאלות הבאות: א. האם לאחר הצבתו של התובע בגמאטרוניק הוא המשיך לעבוד בפועל במפעלה עד סוף עבודתו, או שמא כטענת הנתבעת (בסעיף 21 לכתב ההגנה) התובע הוצב בגמאטרוניק רק כאשר היו פרויקטים פעילים של גמאטרוניק שבהם היו דרושים לה עובדים מטעם הנתבעת, וכאשר לא היו פרויקטים כאלה חזר התובע לעבוד במפעלה של הנתבעת. ב. האם הנתבעת הציעה לתובע עבודה בה יוכל לעבוד החל מיום 1.1.08, כטענת הנתבעת, או שמא הודיעה הנתבעת לתובע כי לאחר סיום ההתקשרות בינה לבין גמאטרוניק אין לה עבודה אחרת להציע לו, כטענת התובע? 5. בשאלת רציפות הצבתו של התובע בגמאטרוניק העיד מר טולדנו בחקירתו הנגדית: ש. כמה זמן הוצב בגמאטרוניק? ת. בין חצי שנה לשנה, לא זוכר בדיוק. ש. אם עבד 3 וחצי שנים, וכחצי שנה הגמאטרוניק, במועדים אחרים, היכן היה? ת. אצלי. כל הזמן היה חוזר אלי. יש לי פרוייקט. הפרוייקט שלהם נגמר, אין להם הזמנה אחרת. אומרים לי אנו מחזירים לך את העובד. אני קולט אותו חזרה. כך כל העובדים (עמ' 8-9 לפרוטוקול). 6. בהמשך חקירתו הנגדית דיבר מר טולדנו על תקופה של שבועיים עד חודש בה חזר לעבוד במפעלה של הנתבעת (עמ' 9, שורות 7-9). 7. כאשר הוצגה לתובע בחקירתו הנגדית האפשרות שלא עבד בגמאטרוניק ברציפות לאחר הצבתו שם, אלא חזר לעבוד במפעלה של הנתבעת, השיב התובע כי הוא לא זוכר (עמ' 2, שורות 3-7). 8. אנו מאמצים את עדותו של מר טולדנו לפיה לאחר הצבתו הראשונית של התובע בגמאטרוניק (שהיתה כ-10 ימים לאחר תחילת עבודתו בנתבעת), התובע אמנם הפסיק לתקופה מסויימת את עבודתו בפועל בגמאטרוניק למשך שבועיים עד חודש, ולאחר מכן הוחזר לגמאטרוניק עד סוף עבודתו בסוף חודש 12/07. 9. גם באשר לשאלת נסיבות הפסקת עבודתו של התובע, עלינו להכריע בין גרסאות הצדדים. כאמור, גרסת התובע היא כי ההצעה שקיבל מגמאטרוניק להתחיל לעבוד אצלה החל מיום 1.1.08 (שעל פי עדות התובע, הופנתה אליו בעקבות פנייה שלו לנציגי גמאטרוניק - עדות התובע בעמ' 2, שורה 28, עמ' 3, שורה 1), הייתה לאחר שהנתבעת הודיעה לו כי אין לה עבודה עבורו בעקבות סיום ההתקשרות בין הנתבעת לגמאטרוניק. גרסת הנתבעת היא כי ביקשה מהתובע להמשיך לעבוד אצלה החל מ-1.1.08. 10. עדות התובע בעניין זה הייתה כדלהלן: ש. אם פנית בעצמך לגמאטרוניק וביקשת מהם לעבוד אצלם, ומיד התחלת לעבוד אצלם, איך אתה תובע הודעה מוקדמת. לפי גרסתך, אתה צריך לתת הודעה מוקדמת? ת. חיים לא אמר לי. חשבתי הפוך. בסוף החודש הוא אמר שאין עבודה, באתי ואמרתי שיעביר אותי אליו. והם היו מרוצים ממני, נתנו לי לעבוד שם, כי הם הכירו אותי 3 וחצי שנים והמשכתי שם (עמ' 3, שורות 6-11). וראו גם בעמ' 5, שורות 9-10, 24-28 ועמ' 6, שורות 1-2). 11. עדות מר טולדנו בעניין זה הייתה כדלהלן: ת. גמאטרוניק, באותה תקופה עבדו 5 עובדים. הם ידעו מה האיכות של כל אחד. הלכו לשלושה, אמרו להם, תגישו מכתב שאתם עוזבים, ותעבדו אצלנו. שני העובדים הפחות טובים לטענתם חזרו אלי והעסקתי אותם. הם היו פחות טובים ממנו. ש. אם חוסאם היה רוצה לחזור אליך למפעל, היית קולט אותו. ת. כן. אני זוכר שהצעתי לו, אמרתי לו שאשפר לו תנאים. הצעתו לו שכר גבוה, אבל לא כמו גמאטרוניק. אני מוגבל. אני קבלן. לראיה, בדצמבר עשיתי סכום מסוים, בינואר ובפברואר סכום אדיר, הייתה הרבה עבודה. הייתי צריך אותו". 12. בתמיכה לגרסתה הביאה הנתבעת לעדות את מר גריגורי צ'רטוק. מר צ'רטוק, כמו התובע, היה עובד של הנתבעת שהוצב לעבודה בגמאטרוניק עד 31.12.07, הפסיק את עבודתו בנתבעת בחודש 12/08 והחל לעבוד ישירות אצל גמאטרוניק החל מיום 1.1.08. מר צ'רטוק התפטר מהנתבעת, כפי שסיפר בעדותו וכפי שעולה ממכתב התפטרות שהגיש לנתבעת שצורף לכתב הגנתה. 13. עדותו של מר צ'רטוק תמכה בעדותו של מר טולדנו לפיה חלק מעובדי הנתבעת שהוצבו בגמאטרוניק עברו לעבוד ישירות כעובדי גמאטרוניק החל מיום 1.1.08 וחלק אחר חזרו לעבוד אצל הנתבעת במפעלה (עמ' 13, שורות 13-16). נראה שגם התובע אישר עובדה זו (עמ' 5, שורות 16-17). מכל מקום, על יסוד עדותם של מר טולדנו ושל מר צ'רטוק אנו קובעים כי התובע היה אחד ממספר עובדים שעברו לעבוד ישירות אצל גמאטרוניק החל מיום 1.1.08 לאחר סיום ההתקשרות בין הנתבעת לגמאטרוניק, כאשר חלק מן העובדים שהוצבו על ידי הנתבעת אצל גמאטרוניק חזרו לעבוד אצלה במפעלה. 14. מר טולדנו העיד כי ביקש מהעובדים שעברו לעבוד אצל גמאטרוניק מכתבי התפטרות. אין מחלוקת בין הצדדים כי מר טולדנו ביקש מהתובע לחתום על מסמך על פיו אין לתובע תביעות נגדו. התובע לא זכר אם המסמך היה מכתב התפטרות (עמ' 6, 8-12). הנתבעת צירפה לכתב הגנתה מכתבי התפטרות של שני עובדים (של מר צ'רטוק ושל עובד בשם סוהיל סלמן), ועל כן סביר להניח שהמכתב שמר טולדנו ביקש מהתובע לחתום עליו היה מכתב התפטרות, כטענת מר טולדנו. 15. על יסוד האמור, אנו קובעים כי גרסת הנתבעת מסתברת יותר מגרסת התובע באשר לנסיבות סיום עבודתו של התובע אצלה. מקובלת עלינו טענת הנתבעת בסיכומיה כי העובדה שחלק מעובדיה שהוצבו בגמאטרוניק המשיכו לעבוד אצלה החל מיום 1.1.08 אינה מתיישבת עם גרסת התובע לפיה לא הייתה לנתבעת עבודה להציע לו החל מחודש 1/08 ותומכת בגרסת הנתבעת, המבוססת על עדותו של צ'רטוק, ושאותה אנו מאמצים, לפיה היוזמה למעבר של התובע לעבודה ישירה אצל גמאטרוניק הייתה של התובע, אשר נענה להצעת גמאטרוניק לעבור לעבוד אצלה חרף נכונותה של הנתבעת להמשיך ולהעסיקו. האם זכאי התובע לפיצויי פיטורים? 16. על יסוד התשתית העובדתית שקבענו, נשאלת השאלה אם התובע זכאי לפיצויי פיטורים. 17. התובע טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים בשל כך שהנתבעת לא הציעה לו עבודה לאחר סוף שנת 2007. כאמור, טענה זו אינה מקובלת עלינו. התובע טען לחילופין כי גם על פי גרסת הנתבעת, הוא זכאי לפיצויי פיטורים על פי פסיקת בית הדין הארצי בשאלת זכאותם של עובדי קבלני כוח אדם לפיצויי פיטורים הנשארים לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעבידים, על רקע חילופי קבלני כוח אדם. ב"כ התובע היפנה בעניין זה לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעדמ 1011/04 א. דינמיקה שירותים (1990) בע"מ נ. טטיאנה וורונין (פס"ד מיום 21.8.05 - להלן: "עניין דינמיקה") ובעע 1099/02 מרחב אבטחה שמירה ניקיון ושירותים בע"מ נ. מתוקה דמארי ואח' (פס"ד מיום 2.1.06 - להלן: "עניין מרחב"). 18. טענתו החילופית של התובע אינה מקובלת עלינו. בעניין דינמיקה נקבע כי חברת דינמיקה פיטרה את העובדות המשיבות בכך שביום שבו חדלה דינמיקה לספק שירותי ניקיון לקופת חולים (שבסניפה הועסקו בפועל העובדות), לא היתה לה הצעת עבודה קונקרטית עבור העובדות. זהו הבסיס של פסק הדין בעניין דינמיקה. בהתייחס לטענת דינמיקה כי עצם המשך העסקתן של העובדות באותו מקום עבודה שולל את זכאותן לפיצויי פיטורים, קבע בית הדין הארצי כי שמירת הרציפות במקום העבודה בסעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, מעניקה זכות לעובד לתבוע פיצויי פיטורים בעילה של עבודה במקום עבודה למשך שנה ברציפות או יותר, בנוסף לעילה של עבודה אצל אותו מעביד במשך שנה או יותר ברציפות, אך אין היא שוללת עילה לפיצויי פיטורים נגד מעביד שמקיימת לגביו עילה לתביעת פיצויי פיטורים בשל העסקה על ידו למשך שנה או יותר ברציפות. 19. בעניין מרחב הבסיס לפסיקת פיצויי פיטורים לעובדות המשיבות היה שהצעות העבודה החילופיות שהוצעו לעובדות היוו הרעה מוחשית בתנאי עבודה. 20. טענות ב"כ התובע לפיה קיימת מגמה בפסיקת בית הדין הארצי להכיר בזכותם של עובדים הממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעבידים, אינה מקובלת עלינו כטענה גורפת. בכל מקרה בו בית הדין הארצי נדרש לנסיבות בהן אירעו חילופי מעבידים תוך שהעובד נשאר לעבוד באותו מקום עבודה, בחן בית הדין הארצי אם מתקיימת עילה מהעילות המזכות בפיצויי פיטורים על פי החוק, ואין אנו סבורים כי פסיקת בית הדין הארצי קובעת הלכה גורפת על פיה בכל מקרה בו עובד נשאר באותו מקום עבודה אגב חילופי מעבידים, יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים מהמעביד הראשון. את דברי כב' הנשיא אדלר בעניין דינמיקה, לפיה ייתכנו נסיבות בהן עובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי, בעת החלפת ספקי שירות, יימצא זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו הקודם, אין לראות כ"חקיקה שיפוטית" של עילת פיצויי פיטורים שאינה קבועה בחוק. מכל מקום, גם אם ניתן להבין את דברי כב' הנשיא כהרחבה פסיקתית של עילות פיצויי הפיטורים, הדברים נאמרו בהקשר של חברות המספקות כוח אדם או שירותי ניקיון, בנסיבות של החלפת ספק השירות. בענייננו, אין מדובר בהחלפתו של ספק שירות אלא בקבלתו לעבודה של עובד מוצב כעובד המעסיק בפועל. 21. אין בעובדות שקבענו כל אפשרות לבסס עילה לפיצויי פיטורים על פי העילות המוכרות בחוק פיצויי פיטורים. על פי קביעותינו, התובע לא פוטר על ידי הנתבעת, הואיל והוצעה לו עבודה ממשית בחצרי הנתבעת, המצויות בסמיכות למקום עבודתו הפיזי בגמאטרוניק. מר טולדנו העיד כי הציע לתובע שיפור בתנאיו. וודאי אין לומר שהתובע הוכיח כי הצעת הנתבעת היתה בגדר הרעה מוחשית של תנאי עבודתו. בהתאם לכך, התובע התפטר שלא בנסיבות המקנות זכות לתבוע פיצויי פיטורים. לפיכך דין תביעתו לפיצויי פיטורים להידחות. התביעה שכנגד 22. התביעה שכנגד מבוססת על אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות כנדרש בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 (להלן: "חוק הודעה מוקדמת") הנתבעת בכתב התביעה שכנגד טוענת כי נודע לה במהלך חודש 12/07, לאחר שהחליטה להפסיק את התקשרות עם גמאטרוניק, כי התובע קיבל מגמאטרוניק הצעה להמשיך לעבוד אצלה וכי הוא החליט לעזוב את הנתבעת. הנתבעת הציעה לו לחזור לעבודה במפעלה אך התובע דחה הצעה זו. 23. הנתבעת טוענת שהתובע לא נתן לה הודעה מוקדמת כנדרש בחוק הודעה מוקדמת. טענה זו ודאי נכונה באשר החוק מחייב מתן הודעה מוקדמת בכתב (סעיף 2(ג) לחוק) וכזו לא ניתנה על ידי התובע. על אף האמור, מטיעונה של הנתבעת עצמה עולה כי במהלך חודש 12/07 התובע הודיע לה, הגם בתשובה להצעתה כי ימשיך לעבוד במפעלה, כי לא ימשיך לעבוד אצלה. בנסיבות העניין, אנו קובעים כי הדבר נודע לנתבעת מפי התובע באמצע חודש 12/07 (בדומה להודעת מר צ'רטוק שניתנה באמצע אותו חודש). 24. אשר על כן, ההודעה המוקדמת שניתנה לנתבעת היתה של חצי חודש, במקום הודעה של חודש כנדרש בשילוב סעיפים 5 ו-4 לחוק הודעה מוקדמת. אשר על כן הפיצוי המגיע לנתבעת הוא בגובה משכורת של חצי חודש. 25. התובע העמיד את תביעתו על בסיס משכורת חודשית בסך 4,500 ₪. אשר על כן יש לפסוק פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות בסך 2,250 ₪. סוף דבר 26. התביעה נדחית. 27. התביעה שכנגד מתקבלת בחלקה: התובע ישלם לנתבעת סך 2,250 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.1.08 ועד לתשלום בפועל. 28. כן ישלם התובע לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ. 29. הערעור על פסק דין זה טעון רשות של בית הדין הארצי לעבודה. בקשת רשות ערעור יש להגיש תוך 15 ימים מיום שפסק הדין יומצא לצדדים.התפטרות