התפטרות מקדונלדס

1. לפנינו תביעה בדיון מהיר לחייב הנתבעת לשלם לתובע סכום של 5,500 ₪ בגין פיצויי פיטורים. זאת בגין יחסי עובד ומעביד שהתקיימו בין הצדדים מיום 6/01 והסתיימו ביום 9/02 בפיטורים. 2. בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובע, נטען שהתובע התפטר ולא פוטר. נטען שהתובע שובץ למשמרת, אלא שבחר שלא להגיע למשמרת, על דעת עצמו מבלי שטרח להודיע על אי הגעתו לממונים עליו. משלא התייצב התובע למשמרת, ניסתה אחראית המשמרת ליצור עימו קשר אלא שהתובע נמנע במכוון לענות לטלפונים. סופו של דבר, רק לאחר שאחראית המשמרת התקשרה מטלפון אישי שלה (שאת מספרו לא זיהה התובע) ניאות לענות, אלא שמשגילה כי אחראית המשמרת הינה מעברו השני של הקו ומשגילה כי מחפשים אחריו, החל לצעוק ואמר כי אין בכוונתו להגיע למשמרת. כאשר הוסבר לתובע כי לפי נוהלי החברה, המוכרים לו היטב, עליו להתייצב למשמרת או לחילופין למצוא לו מחליף וכי אינו יכול כך סתם על דעת עצמו להיעלם מבלי להודיע מראש, השיב התובע כי "לא אכפת לו". התובע התבקש להגיע לבירור עם מנהלת הסניף ובתגובה אמר כי "מצידי תפטרו אותי". התובע ניתק כל קשר עם הנתבעת, לא היגע לא לבירור ואף חדל מלהתייצב ליתר המשמרות אליהן שובץ. 3. (א) העידו בפנינו התובע ועדי הנתבעת אשר מסרו גירסתם. (ב) התובע, העיד כי נעדר מהעבודה עקב ארוע משפחתי, הוא ניסה ליצור קשר עם המנהלת וכל נסיונותיו לא צלחו, בצהריים ענתה לו האחראית משמרת ואמרה לו שימצא מחליף אך נסיונותיו למצוא מחליף לא צלחו. כשחזר שוב להודיע לאחראית על כך, אמרה לו שאין זה מעניינה ועליו לבוא לעבודה. לאחר 5 דקות התקשרה האחראית והודיעה לו שילך הביתה, למחרת בא לעבודה ושוחח עם המנהלת ואז התברר לו שכל המשמרות שלו בוטלו ולא הייתה התייחסות אליו. לגירסתו הוא קנה מכונית ב-23,000 ₪ ועקב פיטוריו הסתבך מבחינה כספית. התובע גם הסביר הסיבה, לפיה, התקשר להודיע על העדרות, באותו יום, לגירסתו הוא התבלבל וסבר שבאותו יום הוא לא נכלל בסידור העבודה וכשבדק התורנות התברר לו שהוא נכלל בסידור העבודה. (ג) לגירסת הנתבעת מפי עדיה, התובע היה אמור להגיע בשעה 17:00 למשמרת אך לא הופיע, עשה נסיון לאתרו ורק לאחר שעתיים הצליחו לאתרו והוא אמר שיש לו ארוע משפחתי ושהוא לא יכול להופיע. נאמר לו שימצא מחליף והוא השיב שזה לא מעניין אותו וסגר את הטלפון. בעקבות שיחה זאת התקשרה האחראית עם מנהלת הסניף וקיבלה ממנה הוראה להודיע לו להגיע לבירור, הוא אמר בסדר עם צעקות. אחראית המשמרת הכחישה שהיא הודיעה לו כי פיטרה אותו הואיל ואין זה מסמכותה. העדה נשאלה אם ידוע לה שהוא התקשר בצהריים ותשובתה הייתה שלא ידוע לה על כך, אך אישרה כי בשעות לחץ לא עונים לטלפונים והדבר יכול לקחת שעה עד שעונים, דהיינו צריך להתקשר ללא הפסק עד שעונים בטלפון. 4. (א) הננו מעדיפים גירסת התובע אשר הוצגה בפנינו, לפיה הוא פוטר הואיל ולא הגיע למשמרת. (ב) בכתב ההגנה הייתה התייחסות רק לעובדה כי התובע לא הופיע למשמרת, בלא להתייחס לסיבת ההעדרות אשר הייתה ידועה לנתבעת (ראה עמוד 3 שורות 5-4) דבר הפועל נגד הנתבעת. (ג) לגירסת התובע הוא ניסה כל הבוקר להודיע על העדרותו אך לא הצליח ליצור קשר ורק בצהריים הצליח ליצור קשר טלפוני. לגירסתו יש תימוכין בעדות גב' קורן לפיה בשעות לחץ אין עונים לטלפונים ואם מתקשרים שעה רצוף אז הם עונים (ראה עמוד 3 שורות 22-21). אנו סבורים שהעדה המעיטה בדבר משך הזמן בו ניתן ליצור קשר טלפוני עם הנתבעת דבר הפועל נגד הנתבעת. (ד) בנוסף, לגירסת התובע אשר לא הופרכה נעשו מצדו נסיונות גם בבוקר ורק בצהריים הוא הצליח ליצור קשר טלפוני ולהודיע על ההעדרות, וככל הנראה הודעה זו לא הועברה למשמרת אחר הצהריים, אך עובדה זאת אינה צריכה לפעול נגד התובע. (ה) הלכה פסוקה שצד אינו יכול לייחס לצד האחר כוונה שאותו צד לא התכוון אליה, בעניינינו, "התפטרות". התובע לא התכוון להתפטר, לפיכך לא היה מקום לייחס לו כוונה כאמור. לגירסת התובע, הוא רכש באותה עת מכונית בסכום של 23,000 ₪ ובנסיבת אלה צעד של התפטרות היה רחוק ממנו והלאה. (ו) בנסיבות כפי שהתרחשו כאמור, הנתבעת לא הייתה אמורה להסתמך על אותן שיחות טלפוניות, אלא היה עליה ללמוד על כוונת התובע באופן מפורש באמצעות משלוח מכתב המתרה בו לבוא לעבודה, או באמצעי אחר. בנסיבות העניין הננו סבורים שהנתבעת הייתה להוטה לייחס לתובע כוונה שהוא לא התכוון אליה. (ז) המשתמע מהאמור לעיל שהתובע זכאי לפיצויי פיטורים שנשללו ממנו. (ח) הואיל והתובע עבד לפי שעות, יש להתייחס לשכר הממוצע שקיבל התובע במהלך 12 חודשים אחרונים בסכום של 2,104 ₪. לפיכך, יש לחייב הנתבעת בפיצויי פיטורים בסכום של 2,630 ₪. סכום זה ישולם בתוספת הצמדה וריבית כדין מיום 1/10/02 ועד התשלום בפועל. בנסיבות העניין אין מקום לפיצויי הלנה, מה גם שחלפה שנה ממועד סיום העבודה ועד הגשת התביעה. כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסכום של 200 ₪ שישאו הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל. התפטרות