אימות חתימה קונסולרי

בזיקה לישיבת ביהמ"ש מיום 28.11.13, אני נאלץ למחוק את התביעה. להלן נימוקיי והסבריי: 1. התובעת, גב' פריהאן נפאע דיאב, נושאת התובעת הנ"ל הגישה תביעה לפירוק שיתוף. 2. התובעת לא הגישה תצהיר ו/או התייצבה לישיבת הוכחות שנקבעה לתאריך 28.11.13 , הגם שהוזמנה לעדות זו ע"י ב"כ הנתבעים 1 ו- 2, עו"ד חג'אזי, אשר עמד על העדתה. 3. במקומה של התובעת התייצב לצורך מתן עדות גיסה, דהיינו אחיה של בעלה, מר דיאב סביח, בין הצדדים התגלעה מחלוקת. לטענת מי מהנתבעים, אין ייפוי הכוח האמור מסמיך את מר סביח דיאב להופיע בשמה ובמקומה של התובעת בתביעה קניינית שכזו שעניינה פירוק שיתוף, בין השאר לאור העובדה שייפוי הכוח הכללי מתייחס לפעולות מוגדרות שעניינם כלי הרכב או חשבונות הבנק ולא תביעות מקרקעין. זאת ועוד, בפרוטוקול ביהמ"ש מיום 28.11.13 נטענו טענות נוספות ע"י מי מהצדדים ובתוכם העובדה שהתובעת כלל אינה מודעת להליך פירוק השיתוף שיש בו כדי לשנות מזכויות המקרקעין שלה ו/או לחילופין שלמר סביח דיאב ישנם אינטרסים כאלה או אחרים שאינם עולים בקנה אחד עם אלו של הגברת דיאב פרהאן, התובעת בתיק. במצב דברים זה וגם לאור ניסוחו של ייפוי הכוח הכללי, שאינו נותן כל התייחסות לתביעת פירוק השיתוף בפניי ועניינו בנושא של רכבים או חשבונות בנקים, כאשר לדעתי הסעיפים הכלליים מתייחסים לאותה כותרת ספציפית הנוגעת לאותם עניינים שבהם נדרש מיופה הכוח לטפל, אני קובע כי לא הוכח שיש ייפוי כוח מספק המאפשר למר סביח דיאב לתבוע בשם דיאב פרהאן. אין המדובר בטענה שהיה צריך להעלות אותה בהזדמנות הראשונה, אם כי בוודאי שהיה עדיף לעשות כן על מנת לחסוך בהוצאות ואולם על כך מן הסתם תינתן החלטה ויתקיים "דיון" נפרד. בא כוח התובעת הציע כי ישיבת ההוכחות תבוטל ויקבע מועד אחר לאחר שיונח ייפוי כוח מסודר חדש לשביעות רצונו של ביהמ"ש והצדדים. הצעה זו איננה מקובלת עלי. שוריין זמן להוכחות והתנהלו לא מעט קדמי משפט בתיק זה. אין בדעתי לרפא את הפגם שהתגלה במעמד הוכחות באופן שייקבע מועד חדש ודין התביעה להימחק. 4. למעלה מן הצורך אתייחס גם לנושא קביעת התיק להוכחות. בתיק זה לא יהיה מנוס ממינוי מומחה מטעם ביהמ"ש. ואולם, לאור העובדה שהנתבעים 3 ו- 4 אוחזים בידיהם תשריט שלטענת מי מהצדדים אינו רלוונטי ואינו מחייב ויש גם מחלוקת לגבי החתימות עליו ומידת נפקותו, נוצר הצורך במתן החלטה שיפוטית המתייחסת לתשריט זה ולמערכות היחסים בין הצדדים בטרם יתמנה המומחה. משכך, היתה חשיבות רבה בנסיבות תיק זה להעדת התובעת דווקא וכן אחיה הנתבע מס' 6, שאף הוא לא התייצב לדיון עקב מחלה. כלומר, גם מן הטעם הזה לא ניתן בנסיבות תיק זה להערכתי לקיים את הדיון מבלי נוכחותה של התובעת ושמיעת עדותה, שהינה רלוונטית לחלוטין לטיעוני הצדדים. אשר על כן ומכל המקובץ דלעיל, אין מנוס מלהורות על מחיקת התביעה. אם תוגש תביעה חדשה יש לצרף ייפוי כוח מתאים והולם ויש לקחת בחשבון את החלטות ביהמ"ש בתיק זה המתייחסות בין השאר לצורך התייצבות התובעת, הגם שמקום מגוריה הינו ארה"ב. אני מניח שתהיה דרישה להוצאות בתיק זה מצד הנתבעים 1 ו - 2 ומצד הנתבעים 3 ו- 4 ועל כך יש בדעתי לתת החלטה נפרדת. לא מן הנמנע שאחליט בנוגע להוצאות שתנאי להגשתה של תביעה חדשה יותנה בתשלום הוצאות על פי שיקול דעתי, ואולם בסוגייה זו אני אאפשר לצדדים לתת התייחסות בכתב. ב"כ הנתבעים 1 ו- 2 וב"כ הנתבעים 3 ו- 4 יכולים לתת התייחסותם בנוגע להוצאות על עמוד 1 תוך 15 יום. אני מאפשר לב"כ התובעת, עו"ד פייסל, להגיב על הדרישה להוצאות תוך 15 יום לאחר מכן. יש להביא תיק זה בפניי תוך 30 יום לשם מתן החלטה משלימה בנוגע להוצאות. לגבי אגרה - אם שולמה מחצית שנייה של ביהמ"ש כפי שהיה צריך לעשות, היא תוחזר לידי ב"כ התובע תוך 30 יום. אימות חתימהמסמכים