ועדה רפואית לעררים ניידות רכב

1. מדובר בערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (ניידות) אשר התכנסה ביום 5.9.10 - (להלן: "הועדה") ואשר קבעה למערער מוגבלות בניידות לפי סעיף א - 6 חלקי (40%). 2. עניינו של המערער הגיע לועדה בעקבות ערר שהגיש המשיב כנגד החלטת ועדה מחוזית אשר התכנסה ביום 17.3.10 ואשר קבעה למערער מוגבלות בניידות לפי סעיף א- 6 דו צדדי (75%). 3. המשיב הגיש ערר תוך שהוא מציין "הערר הוא על הצורך בכיסא גלגלים ועל גובה אחוזי הנכות". על גבי הערר נרשם "לתשומת לב הועדה הנ"ל יצולם בוידיאו בשל העובדה כי נצפה מספר פעמים מתהלך בכוחות עצמו ללא עזרה וללא כיסא גלגלים - נא לא להזמינו בינתיים עד לקבלת צילום הוידיאו". 4. ביום 2.8.10 צולם המערער בוידיאו וממצא זה הועבר לועדה. 5. המערער טוען כי אין סבירות בהחלטתה של הועדה אשר אינה עולה בקנה אחד עם החלטות של משרד הבריאות, ועדות שקבעו לו מוגבלות בניידות לפי א - 6 דו צדדי (75%). המערער מוסיף וטוען כי מצבו חמור וכי הוא משתמש בכיסא גלגלים. המערער פירט בפני, בהרחבה, את ליקוייו הרפואיים ואת ההליכים הכירורגיים הרבים שנאלץ לעבור. המערער תיאר בפני את הארוע בו צולם בסרט הוידיאו תוך שהוא מדגיש עת צולם הלך מרחק של מספר מטרים תוך שהוא נאחז בקירות כשלאחר מכן נדרש למנוחה אותה ביצע תוך הישענות על גבי רכב שעמד במקום. 6. מעיון בפרוטוקול הועדה עולה כי היא רשמה לפניה את תולדות המחלה של המערער, הועדה היתה מודעת לארוע המוחי שעבר המערער ב- 10.01 וכן היתה מודעת לארוע הלבבי שעבר באותה עת. הועדה ציינה את הליקויים הרפואיים מהם סובל המערער, לרבות יתר לחץ דם, משקל, בעיות בגב וכו'. הועדה ציינה את האופן בו נכנס המערער לועדה וכן ציינה כי צפתה בסרט וידיאו מתאריך 2.8.10 "נראה הולך מרחק של עשרות מטרים בודדים תוך צליעה וצניחה של כף רגל שמאל תוך שהוא נתמך באביזרים שבסביבתו אך אינו הולך עם מקל". הועדה ציינה את סיכום ממצאי הבדיקה האורטופדית בכל הקשור לרגל שמאל וכן סיכמה את ממצאי הבדיקה הניירולוגית ואת ממצאי בדיקת כלי הדם. הועדה קבעה כי: "מבחינה נוירולוגית - הממצאים ניתנים ליישום במסגרת סעיף א - 6 חלקי 40% לצמיתות. מבחינה אורטופדית מדובר בקישיון חלקי של קרסול אחד בלבד. מצב שאינו ניתן ליישום במסגרת רשימת הליקויים. מבחינה אנגיולוגית - לא ניתן ליישום. אינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים". 7. למעשה, מהדברים שרשמה הועדה בכל הקשור לסרט הוידיאו בו צפתה עולה כי מדובר בדברים התואמים את התאור שמסר המערער בפני. 8. טענות המערער בכל הקשור לקביעות של ועדות של משרד הבריאות אינן יכולות להועיל לו, שכן הועדה לעררים אינה מחוייבת לקביעות של ועדות אלו. הועדה רשמה ממצאיה וכן נימקה בצורה ברורה, מדוע מבחינה אורטופדית לא ניתן ליישם את מגבלתו של המערער במסגרת רשימת הליקויים. הועדה אף נימקה את קביעתה לעניין סעיף א - 6 חלקי 40% לצמיתות. 9. לנוכח האמור לעיל, ובשים לב לדברי ב"כ המשיב, וחרף טענות המערער, הרי שלא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה, המצדיק את קבלת הערעור ולכן הריני מורה על דחיית הערעור. 10. אין צו להוצאות . 11. ניתן להגיש בקשה רשות ערעור כנגד פסק דין זה, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 יום מהיום. רכברפואהניידותועדה רפואיתערר