זכות קדימה במעגל תנועה

1. עניינה של התביעה הנדונה הוא בתאונת דרכים מיום 19.9.12, כשהתובע טוען שהוא נכנס למעגל תנועה, נתבע מס' 2 הגיע מצד ימין ונכנס לכיכר מבלי לתת לרכב התובע זכות קדימה, והתנגש ברכבו. הנתבע טוען כי הוא היה כבר בתוך הכיכר כשהגיע אליו התובע, התובע נסע במהירות גבוהה והתנגש ברכב הנתבע בתוך הכיכר. 2. ביום 19.4.13 התקיים דיון בתיק בו שמעתי את עדויות הנהגים, ועדויות נוספות. 3. באשר לשאלת האחריות, ולאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי בתמונות, אני קובעת כי מירב האחריות לתאונה מוטלת על נתבע מס' 2. אין חולק כי זכות קדימה במעגל תנועה נתונה לרכב המגיע מצד שמאל. אין עוד מחלוקת כי עד למקום ההתנגשות בין שני הרכבים, הספיק התובע לנסוע בתוך הכיכר מרחק של 10 עד 12 מטר, בעוד שנתבע מס' 2 הספיק לנסוע בתוך הכיכר מרחק הרבה יותר קצר עד ההתנגשות. עולה מכך שרכבו של התובע היה כבר בתוך הכיכר בעת שנכנס רכב הנתבע לכיכר, לפיכך היה על הנתבע לתת זכות קדימה לרכב התובע שהגיע משמאלו ואשר הקדים אותו בתוך הכיכר. נתבע מס' 2 ככל הנראה לא שם לב למתרחש בכיכר התנועה, לא הבחין ברכב התובע מתקרב משמאל, ונכנס לכיכר בחוסר זהירות. הנתבע גם מודה שמי שהסב את תשומת ליבו לרכב התובע שמגיע מצד שמאל, היא דווקא חברתו שישבה לידו. 4. על אף האמור לעיל, נושא התובע באשם תורם בשיעור מסוים, היות והפגיעה ברכב הנתבע מלמדת על כך שרכב הנתבע הספיק להתקדם לתוך הכיכר בעת ההתנגשות. לפיכך, אם נסע התובע במהירות סבירה המתאימה לתנאי הדרך, ואם שם לב למתרחש לפניו, היה יכול להבחין ברכב הנתבע נכנס לכיכר, לבלום ואולי למנוע את ההתנגשות ברכב הנתבע. 5. לפיכך אני קובעת כי נתבע מס' 2 נושא ב-80% מהאחריות לתאונה, ואילו התובע נושא באשם תורם בשיעור 20%. 6. באשר לנזק, טוענים הנתבעים כי חלק מהנזקים היו קיימים ברכב התובע עובר לתאונה, וללא קשר אליה. מנגד, טוענים שני התובעים כי הנזק כולו התרחש בתאונה. התובעים העידו מטעמם עד תביעה נוסף מר שגיא רוח, מנהל מגרש רכבים משומשים, אשר העיד כי אותו רכב היה במגרש אצלו בבוקר יום התאונה, ואף סוכם איתו על עסקת חליפין שבמסגרתה ירכוש את הרכב נשוא התביעה, וכי אז לא ראה כל נזק ברכב, בעוד שכשחזר אליו הרכב באותו יום בשעות אחה"צ, הוא הבחין בנזקים שנגרמו לרכב בתאונה, לאורך צידו הימני של הרכב. 7. לאחר ששמעתי את עדויות התובעים, ועדותו של מר רוח, אני מעדיפה אותם על פני עדותו של הנתבע בעניין זה, שלא מצאתי לה כל אחיזה או אסמכתא. יתרה מכך, הנתבעת גם לא מצאה לנכון לשלוח שמאי מטעמה כדי לבדוק את הרכב טרם מכירתו, או כדי שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין אותם נזקים. 8. התוצאה מהאמור לעיל היא שאני קובעת שכל הנזקים המצוינים בדו"ח השמאי, נגרמו בתאונה הנדונה. 9. התובעים צירפו לכתב התביעה דו"ח שמאי ע"ס 11,735 ₪, דו"ח שמאי על ירידת ערך בסך 1,026 ₪, וכן חשבון שכ"ט שמאי בסך 1,200 ₪, כך שנזקיהם המוכחים של התובעים עולים כדי 13,961 ₪. 10. לפי חלוקת האחריות דלעיל, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 11,169 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 19.9.12 ועד יום התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 500 ₪. משפט תעבורהזכות קדימהכיכר (מעגל תנועה)