זכות קדימה לרכב ביטחון

זו החלטה לבקשה לבטל צו פסילה מנהלית שניתן לתקופה של 60 יום ע"י ק. המשטרה לאחר שהמבקש היה מעורב בתאונת דרכים עם נפגעים. צו הפסילה ניתן ביום 07/12/2010 ולכן עד למועד מתן החלטה זו, יהיה המבקש פסול מלנהוג זה 8 ימים. הטענה העיקרית שהועלתה בבקשה זו הינה כי התאונה התרחשה כאשר המבקש נהג באמבולנס מד"א, תוך הפעלת סירנה ואורות מהבהבים בהיותו בדרך לקריאה דחופה של אדם מוטל בתחנה המרכזית בבאר שבע. ב"כ המבקש טוען שאין הצדקה לפסילת רישיון הנהיגה של המבקש, ששימש אותה עת כנהג מתנדב של אמבולנס, אחריות לתאונה מוטלת על כתפיו של נהג המעורב ולחילופין, לא צפויה סכנה לציבור מהמשך נהיגתו של המבקש. ב"כ המשיבה התנגדה לביטול צו הפסילה וביקשה כי בית המשפט יאשר את החלטת הקצין הפוסל. בית המשפט מכריע בבקשה כזו אך ורק על סמך השאלה אם צפויה סכנה לציבור מהמשך נהיגתו של המבקש. המידע למתן החלטה זו נשאב מנסיבות התאונה ועברו התעבורתי של המבקש. עיון בחומר הראיות שנאסף עד כה מראה שאכן המבקש הפעיל סירנה ואורות מהבהבים ונכנס לצומת שהראה אדום בכיוון נסיעתו. יחד עם זאת, עולה אפילו מעדות נהג המעורב שכלי רכב נוספים שהגיעו אל הצומת גם בכיוון נסיעת הרכב המעורב, עצרו כדי לתת לאמבולנס לעבור את הצומת. הנהג המעורב מאשר כי ראה את האמבולנס עם אורות מהבהבים אבל שייך את הסירנה לרכב המשטרתי שנסע בסמוך אליו בנתיב השמאלי ואף עצר כדי לתת לאמבולנס לעבור. אין גם לשכוח כי כמוש הוראות תקנה 94 מתירות לרכב ביטחון לעבור על כל תמרור בתנאי "שינקוט כאמצעי זהירות על מנת למנוע סיכון או פגיעה בעוברי דרך או רכוש", תקנה 93 מחייבת עוברי דרך אחרים לתת זכות קדימה לרכב ביטחון. מכל המובא לעיל, נוכח הממצאים שנאספו עד כה, עדיין לא ניתן לקבוע כי יוגש כת"א דווקא נגד המבקש. מעבר למסקנה זו, נוהג המבקש משנת 1989, וגם אם צבר לחובתו במרצות השנים 43 הרשעות קודמות, כמעט כולן מסוג ברירת משפט, אין אני סבור כי ניתן להגדירו כ"נהג מסוכן". נוכח כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל ולכן אני מורה על ביטול צו הפסילה ועל החזרת רישיון הנהיגה באופן מיידי אל המבקש. מזכירות תעביר תוכן ההחלטה לב"כ הצדדים. רכבמשפט תעבורהזכות קדימה