חוות דעת מומחה כף יד

זוהי תביעה בגין פגיעה ביד שמאל. להלן עובדות המקרה: 1. התובע יליד שנת 1987. 2. התובע נפגע לטענתו, לאחר שעבד בפירוק בשר במשך יומיים או שלושה, עבודה שבה התחיל לעבוד אצל המעביד רק יומיים קודם לפגיעה. 3. ביום 7.8.06 תפס התובע עוף הודו כדי לפרק אותו, אך לטענתו, בניגוד למתוכנן, עוף ההודו הסתובב לו ביד, הוא עשה תנועה חריגה וקשה ביד שמאל, שגרמה לטענתו, לתפיסת שורש כף יד שמאל, הוא חש בכאב, הגבלה בתנועת יד שמאל והפסיק מיד לעבוד. 4. התובע טוען לתלונות רפואיות לגבי כף יד שמאל ואגודל. מינוי מומחה רפואי 5. מטעם ביה"ד כמונה כיועץ מומחה רפואי ד"ר א. ברוסקין אשר מסר חוות דעת מומחה לביה"ד ביום 17/7/08 והשיב על שאלות הבהרה ביום 15/3/09. בחוות דעתו מיום 17/7/08 קבע המומחה כדלקמן: "א. המחלה ממנה סובל התובע ביד שמאל הינה חבלה בשורש כף יד שמאל ובאגודל שמאל לאחר תנועה סיבובית חדה ביד שמאל. בצילום רנטגן לא אובחן כל ממצא פתולוגי. בבדיקת מיפוי עצמות אובחנה קליטה מוגברת בשורש כף יד שמאל ללא עדות לשבר (לפי חוות דעת מקצועית מד"ר מדלג מהתאריך 21/11/06). יש לציין כי באף מסמך לא כתובה אבחנה מדויקת של הנזק שנגרם לתובע. התובע לא נבדק ע"י מומחה כף יד והאבחנות שניתנו על ידי המומחה לאורתופדיה הינן מעורפלות. ב. לפי תולדות המקרה שהוסכמו על ידי בית הדין הנכבד, נראה כי קיים קשר סיבתי בין האירוע מיום 7.8.06 לבין הפגיעה באגודל וביד שמאל של התובע. אולם אינני יכול לקבוע את חומרת הפגיעה מבחינה אורתופדית אובייקטיבית. ג. לא מצאתי גורמי סיכון מיוחדים אצל התובע שהיו יכולים להשפיע על המחלה יותר מאשר האירוע מיום 7.8.06". בתשובותיו לשאלות ההבהרה מיום 15/3/09 השיב המומחה כדלקמן: "1. באבחנה הראשונית מהתאריך 8.8.06 צוין כי קיים חשד (susp) לפגיעה בגיד (לא מצוין איזה) באמה השמאלית. 2. ברישום מהתאריך 8.8.06 מצוין "באמה השמאלית: גוש (לא גיד!) סולידי באספקט הלטראלי(!). התנועות באגודל מוגבלות". 3. ככל הנראה מדובר בפגיעה כלשהי בגיד המיישר או האבדוקטור של אצבע 1 ביד שמאל (אגודל). אין באפשרותי לקבוע את חומרת הפגיעה היות והתובע לא נבדק אצל מומחה לכירורגית כף יד וכן לא בוצע ניתוח לתיקון הפגיעה. גוש סולידי באספקט הלטראלי יכול לנבוע כתוצאה מפגיעה בגיד, ציסטה מקומית, גידול, צלקת פנימית, פגיעה ווסקולארית וכדומה. היות ובתיקו הרפואי מדובר בחבלה, וכן קיימת תאימות עם תולדות המקרה, קיימת סבירות כי מדובר בפגיעה חבלתית באחד הגידים של אצבע 1 יד שמאל אולם אין ביכולתי לקבוע את חומרתה. 4. פגיעה באגודל ובשורש כף היד ללא ממצא פתולוגי אובייקטיבי יכולה להביא לתקופת אי כושר לכל היותר של 30 ימים. בפרק זמן של 30 ימים קיימות כל האפשרויות להגיע לאבחנה מדויקת על חומרת הפגיעה, כולל התייעצויות עם כל המומחים. בתקופה זו גם ניתן היה לתת טיפול המתאים ביותר לפגיעה מסוג זה". 6. ב"כ התובע ביקש לקבל את התביעה בהסתמכו על קביעת הקשר הסיבתי בחוות דעת המומחה, אך לדבריו על ביה"ד לקבל רק את חוות הדעת הראשונה מיום 17/7/08 ולהתעלם מהתשובות לשאלות ההבהרה ובמיוחד מהקביעה של המומחה הרפואי ביחס לתקופת אי הכושר לעבוד במשך 30 יום בלבד ולא 90 יום כאמור בתעודות אי הכושר לעבוד. ב"כ הנתבע טענה לעומתו כי האבחנות הרפואיות שנקבעו הינן מעורפלות ובעצם אין אבחנה ביחס למצבו של התובע ומשמעות הדבר כי אין נזק מוגבר לאורגניזם שהיא תנאי לקיומה של תאונת עבודה. על כן - לא ניתן לבסס קביעת קשר סיבתי ויש לדחות את התביעה. 7. ברגע שממונה מומחה רפואי מטעם ביה"ד, יש לקרוא את חוות דעתו כמיקשה אחת ולהגיע למסקנות הרפואיות הנובעות ממנה. 8. בחוות דעתו קובע המומחה הרפואי ד"ר א. ברוסקין, כי ביום 7/8/06 נגרמה לתובע חבלה בכף יד שמאל ובאגודל שמאל לאחר ביצוע תנועה סיבובית חדה ביד שמאל. בצילום רנטגן שבוצע לתובע - לא אובחן ממצא פתולוגי. לעומת זאת בבדיקת מיפוי עצמות שבוצע לתובע ביום 21/11/06 אובחנה קליטה מוגברת בשורש כף יד שמאל ללא עדות לשבר. יחד עם זאת, התובע לא נבדק על ידי מומחה כף יד אלא על ידי מומחה לאורתופדיה בלבד ולכן האבחנות שניתנו על ידיו - הינן מעורפלות. בהמשך מציין המומחה, כי ביום 8/8/06 צויינו האבחנות הרפואיות הבאות: "קיים חשד (susp) לפגיעה בגיד באמה השמאלית". (לא מצוין באיזה גיד ישנה הפגיעה) וכן רשום: "באמה השמאלית: גוש סולידי באספקט הלטראלי. התנועות באגודל מוגבלות". המומחה הרפואי אינו מטיל ספק בעובדה כי אכן נגרמה לתובע פגיעה וחבלה בכף יד משאל, אך לדעתו מדובר בפגיעה כלשהי בגיד המיישר או האבדוקטור של אצבע 1 ביד שמאל (אגודל). לדבריו - גוש סולידי באספקט הלטראלי יכול לנבוע כתוצאה מפגיעה בגיד, והיות ובתיקו הרפואי של התובע מדובר בחבלה לכן קיימת כאן סבירות כי מדובר בפגיעה חבלתית באחד הגידים של אצבע 1 ביד שמאל. מאחר והתובע לא נבדק ע"י מומחה לכף יד במועד הפגיעה - לכן לא ניתן כיום לקבוע את חומרת הפגיעה. המומחה ממשיך ומסביר, כי פגיעה באגודל ובשורש כף היד ללא ממצא פתולוגי אובייקטיבי יכולה להביא לתקופת אי כושר לכל היותר ל- 30 יום. 9. בנסיבות אלה, אני קובעת, כי לתובע נגרמה חבלה בכף יד שמאל ובאגודל שמאל בתאריך 7/8/06 שאושרה אובייקטיבית בבדיקת מיפוי עצמות ששם אובחנה קליטה מוגברת בשורש כף יד שמאל ללא עדות לשבר. באירוע הנ"ל לתובע נגרמה פגיעה כלשהי בגיד המיישר או האבדיקטור של אצבע 1 ביד שמאל - כלומר באגודל - על כן מדובר כאן בתאונת עבודה כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי. 10. לאור קביעת המומחה, כי פגיעה מעין זו גורמת לכל היותר ל- 30 ימי אי כושר לעבוד, על כן על הנתבע לשלם לתובע דמי פגיעה כחוק רק בגין 30 ימי אי הכושר לעבוד, וזאת תוך 30 יום מהיום. 11. על הנתבע לשלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪ תוך 30 יום מהיום. הדיון התקיים בפני כדן יחיד. חוות דעת מומחהכף הידמומחהחוות דעת