חוות דעת מומחה תאונת אופנוע

1. בקשה מטעם התובע למנות מומחה רפואי בתחום השיקום. 2. התובע, יליד שנת 1981, נפגע בתאונת דרכים, אשר אירעה בתאריך 1.9.2007, ונחבל בחלקי גופו השונים לרבות בראשו. 3. לצורך קביעת מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה, מונו מספר מומחים רפואיים מטעם בית המשפט. המומחים הגישו חוות דעת, כמפורט להלן: (א) פרופ' דוד ירניצקי, מומחה בתחום הנוירולוגיה, קבע כי לתובע נכות צמיתה בשיעור 20%, וזאת בשל "מצב לאחר חבלה מרובה כולל חבלת ראש בעקבות תאונת אופנוע, הכולל הפרעות משמעותיות בתחום הקוגניטיבי, וכן הפרעות בתחומים הסומטי וההתנהגותי". (ב) ד"ר עדינה נעון, מומחית בתחום הפסיכיאטריה, קבעה בחוות דעתה, כי לתובע נכות צמיתה בשיעור 5% לפי פריטים 34א' ו-ב' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ו - 1956. (ג) פרופ' גרשון וולפין, מומחה בתחום האורטופדיה, קבע, כי לתובע נכות צמיתה משוקלת בשיעור 45.9%, וזאת בשל קשיון לא נוח של מרפק יד ימין לאחר שבר מרוסק של המרפק (40%) ובגין מצב שלאחר שברים בחוליות הצוואר (9.75%). 4. בבקשתו למינוי מומחה בתחום הרפואה השיקומית, טוען בא כוח התובע, כי חוות דעת בתחום זה תסייע לבית המשפט לעמוד על סוג העזרה והיקף העזרה שהתובע יהיה זקוק לה בעקבות התאונה, שכן במצבו, התובע אינו מסוגל לבצע פעולות רבות בחיי היום - יום. לעומת טענות אלה טען בא כוח הנתבעת, כי אין מקום למנות מומחה בתחום הרפואה השיקומית, שכן בית המשפט יוכל לקבוע את הצרכים השיקומיים על פי חוות הדעת של המומחים, ומומחה בתחום זה ימונה רק במקרים חריג, והמקרה שלפני אינו כזה. 5. לאחר ששקלתי טענות באי כוח הצדדים, הנני מחליט להיעתר לבקשה. הטעם לכך הוא, שנראה לכאורה כי התובע נפגע פגיעה קשה שיש עמה הפרעה של ממש לתפקודו היום - יומי. נראה לכאורה כי התובע יהיה זקוק לעזרת הזולת, ונוכח מהות הפגיעות שנפגע התובע, יש מקום לבחון את סוג העזרה שיהיה זקוק לה, ואת היקף העזרה, בסיוע של מומחה רפואי בתחום הרפואה השיקומית. 6. אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: (א) הנני ממנה את ד"ר עצמון צור כמומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת השיקום, על מנת שיחווה דעתו ביחס לצרכיו השיקומיים של התובע בעקבות הפגיעות שנפגע בתאונה, שאירעה בתאריך 1.9.2007. (ב) בתוך 30 ימים יעבירו באי כוח הצדדים למומחה את החומר הרפואי שברשותם, הנוגע לעניין, לרבות חוות הדעת שניתנו על ידי המומחים שמונו מטעם בית המשפט. (ג) שכר טרחתו של ד"ר צור יחול על הנתבעת וישולם על ידה. אופנועמומחהתאונת דרכיםחוות דעת מומחהתאונת אופנועחוות דעת