חוסר סמכות מקומית תביעות קטנות

רקע ותמצית טענות הצדדים לפניי בקשה לדחיית התובענה בשל חוסר סמכות מקומית. עסקינן בתביעה קטנה על סך 15,000 ₪ אשר הגיש המשיב נגד המבקשת. במסגרת כתב התביעה טוען המשיב, כי התקשר עם המשיבה, עמותה המשווקת קורסים לליצנות רפואית טיפולית בישראל. לטענתו, הוא רכש מהמשיבה קורס ליצנות רפואית ושילם עבורו סך של 4,950 ₪. המשיב טוען, כי המבקשת מנהלת פורום באינטרנט המיועד לליצנים הרפואיים אשר היא הכשירה. לטענתו, הכניסה לפורום מותנית בהרשמה לקורס ובתשלום דמי הקורס. לטענת המשיב, הפורום האמור הינו הסיבה העיקרית להתקשרותו עם המבקשת. המשיב טוען, כי לאחר שסיים את הקורס בהצלחה נודע לו, כי גישתו לפורום נחסמה. לטענתו, הדבר מהווה הפרה של החוזה אשר נכרת בינו לבין המשיבה. המשיבה טוענת, כי יש לדחות את התובענה בשל חוסר סמכות מקומית שכן המשיב נרשם לקורס אשר התקיים בתל אביב ושילם עבורו במשרדיה המצויים ברחובות. המשיב מתנגד לבקשה וטוען, כי דינה להידחות. לטענתו, הבקשה הוגשה בגין העובדה שהמבקשת הפרה את התחייבותה לאפשר לו גישה לפורום. לטענתו, פורום ברשת האינטרנט מתקיים מביתו של המתקשר ולכן ביתו הוא המקום אשר נועד לקיום ההתחייבות ולפיכך לבית משפט זה יש סמכות מקומית לדון בתובענה. דיון ומסקנות לאחר עיון במכלול טענות הצדדים והחומר המצוי בפניי מצאתי, כי דין הבקשה להדחות, כמפורט. המבקשת טוענת, כי ההסכם בינה לבין המשיב נכרת ברחובות והקורס אשר המשיב נרשם אליו נערך בתל אביב ולפיכך אין לבית משפט זה סמכות לדון בתביעה נשוא הבקשה שלפניי. איני מקבלת טענה זו. המשיב טוען, כי המבקשת הפרה את ההסכם אשר נכרת בינו לבין המבקשת. לטענתו, ההפרה אינה קשורה לקורס אותו סיים, כי אם להתחייבות המבקשת לאפשר לו גישה לפורום אותו היא מנהלת, התחייבות אשר המבקשת הפרה לטענתו. בנסיבות אלו, העובדה, כי הקורס אותו עבר המשיב נערך בתל אביב אינה משליכה על שאלת הסמכות המקומית בענייננו. תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז- 1976 קובעת מספר חלופות לעניין קביעת הסמכות המקומית של תביעות קטנות. אכן, בין היתר ישנן חלופות לפיהן הסמכות המקומית נקבעת על פי מקום מגוריו או עסקו של הנתבע או מקום יצירת ההתחייבות, אשר בענייננו היו לטענת המבקשת ברחובות. עם זאת, על פי אחת החלופות נקבעת הסמכות המקומית על פי המקום אשר נועד לקיום ההתחייבות (תקנה 2(3). בידי המשיב לבחור להגיש תביעתו על פי כל אחת מהחלופות השונות. כאמור לעיל, המשיב טוען, כי המבקשת התחייבה לאפשר לו כניסה לפורום האינטרנט אשר היא מפעילה והפרה התחייבות זו. הנה כי כן, המקום לקיום ההתחייבות לה טוען המשיב הינו רשת האינטרנט. בפסיקה אומצה בדרך כלל העמדה, כי האינטרנט הינו חסר מקום. בפסיקה נקבע, כי במרבית המקרים סמכות השיפוט בתביעות אינטרנט היא כלל מדינתית ונתונה לכל בית משפט במדינה (בש"א (מחוזי י-ם) 2841/03 רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ נ' מראות אימאג' בע"מ). מפעיל פורום באינטרנט נהנה מיכולתו להגיע לכל אדם במדינה. הצד השני של המטבע הינו חשיפתו לתביעות ברחבי המדינה. בית המשפט לתביעות קטנות הוקם לשם הכרעה בתובענות אשר בית משפט זה מוסמך לדון בהן, באופן צודק ומהיר. סבורני, כי העברת התובענה שלפניי תביא להארכת הדיון בה דבר אשר כאמור אינו עולה עם המטרה העומדת בבסיסו של בית המשפט לתביעות קטנות. אף בכך יש בכדי לתמוך בדחיית הבקשה שלפניי. כמו כן, בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) נקבע, כי אין תוקף לתניית שיפוט בתביעות קטנות. המחוקק הביע רצונו לאפשר לתובעים בתביעות קטנות למצות את זכויותיהם בקלות. דבר זה מקבל משנה תוקף מקום בו עסקינן בתביעות הנוגעות לאינטרנט. כאמור, האינטרנט מגיע לכל מקום במדינה. קביעה, כי תביעות בנושא אינטרנט יוגשו במקום מושבו של הנתבע וכי מקום ההתקשרות הינו מקום מושבו של הנתבע תביא לכך שתובעים רבים לא יעמדו על זכויותיהם. לא זו אף זו, בפסיקה נקבע זה מכבר, כי במדינה קטנה כמדינתנו ולאור ההתפתחות בתחום התחבורה אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית משפט זה או אחר. אף בכך יש בכדי לתמוך בדחיית הבקשה שלפניי. התוצאה לאור האמור לעיל, מצאתי, כי לבית משפט זה מסורה הסמכות לדון בתובענה נשוא הבקשה שלפניי. בנסיבות אלו, הבקשה נדחית. אני קובעת דיון בתביעה במעמד הצדדים ליום 16.9.10 בשעה 14:00. סמכות מקומיתתביעות קטנות