אירוע לב ויכוח על משכורת

1. בהחלטה מחודש מרץ 08' דחה פקיד תביעות נפגעי עבודה תביעה שהגיש התובע לתשלום דמי פגיעה, בגין אוטם שריר הלב בו לקה התובע בתאריך 29.5.07. 2. ההחלטה על דחיית התביעה לתשלום דמי פגיעה נומקה כדלקמן: "על פי המסמכים שבידינו לא הוכח קיום אירוע תאונתי שאירע תוך כדי ועקב העבודה ואשר הביא לאוטם שהתפתח בתאריך 29.5.07. מאמץ/ מתח ממושך המשתרע על פרק זמן ממושך אינו בבחינת אירוע תאונתי. האוטם התפתח כתוצאה ממחלה טבעית. השפעת העבודה, אפילו אם היתה כזו, פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים." 3. בעקבות ההחלטה ממרץ 08', הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה, במסגרתה טען התובע כי ביום 29.5.07 התנהל ויכוח קולני בינו ובין מנהל המתנ"ס בו עובד התובע, מר דוד אבוחצירה, על רקע הלנת שכר מתמשכת. לגרסתו, התובע הובהר כי אין באפשרות המתנ"ס לשלם את שכרו באופן מיידי, דבר אשר התקבל אצל התובע בכעס רב. התובע הוסיף, כי בעטיו של הויכוח החריף בעבודה התפתח אצלו אירוע לב דקות ספורות לאחר מכן. 4. לדעת הנתבע דין התביעה להידחות, מנימוקיו של פקיד תביעות. בהקשר זה, טען הנתבע כי ביום 29.5.07 לא אירע לתובע אירוע חריג המתבטא בהתרגזות יתר או לחץ נפשי מיוחד שאליהם ניתן לקשור את כאבי החזה ומחלת הלב שאובחנה אצל התובע באותו היום. 5. מהעדויות שנשמעו בפני, מקובלת עלי עמדת הנתבע לפיה לא הוכח אירוע תאונתי חריג ביום 29.5.07, מהנימוקים הבאים. 6. התיעוד הרפואי בעניינו של התובע אינו תומך בגרסתו לויכוח חריף שהוביל להיווצרות האוטם. כך בדו"ח מטעם מגן דוד אדום מיום האירוע צוין כדלקמן: "אנמנזיה; כאב בחזה שהחל לאחר מאמץ ונמשך גם במנוחה. הגיע לתחנה עם כאב לוחץ ממושך בקדמת החזה לווה בבחילה והזעה ללא הקרנה. הכאב הוטב לאחר טיפול בניטרט." בתיאור האמור אין אזכור למריבה שלטענת התובע גרמה לאוטם. יתר על כן, מדוח זה עולה כי התובע דיווח בפני הצוות הרפואי שהכאבים הופיעו בשל מאמץ פיזי. גם במכתב השחרור מטעם בית החולים ברזילי באשקלון מתאריך 30.5.07 נרשם כי כאבי החזה חלו עקב מאמץ גופני. מכתב השחרור מגלה שהכאבים באיזור החזה הופיעו לאחר קיום יחסי אישות. 7. יצוין כי התובע נחקר על האמור ברישום הרפואי וסיפק הסברים לא משכנעים. כך נשאל התובע והשיב: "ש.מפנה לנספח בנ/7, איך אתה מסביר את הרישום הזה? ת.שאלו אותי מה קרה, זה בבית החולים, אמרתי שבעל הבית שלי מזיין אותי ולא נותן לי משכורת. ש.ואתה חושב שמשפט כזה תורגם ונכתב באישור הרפואי? ת.הרישום הרפואי זה בדיחה בעניין הזה. " עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 26.5.09, שורות 5-9. רק ברישום של ביקור בקופת חולים מיום 11.11.07 יוחסו הכאבים בחזה למצב של לחץ בגין אי תשלום שכר. 8. על פי עדות התובע עצמו, הלנת השכר העומדת בבסיס הטענה לאירוע חריג בעבודה, הייתה אירוע מתמשך והייתה מלווה בפניות רבות מצידו שעניינן אי קבלת השכר. מעדותו של התובע עולה אף, כי השיחה שהתקיימה ביום 29.5.07 לא התעצמה לכדי מריבה ובלשונו: "ש.חוזרת להודעת החוקר ממנה אני מבניה שפנית לפחות 10 פעמים לגבי השכר זה נכון, עמ' 3 שורה 7 ? ת.נכון. ש.מההודעה אני מבינה שלא היה לך ריב עם אף אחד. ת.נכון." עמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 26.5.09. 9. יצוין עוד, כי גם בהודעת התובע בפני החוקר מטעם הנתבע, לא תאר התובע אירוע של מריבה בינו ובין מר אבוחצירא. כך אין ביטוי בהודעתו של התובע לשיחה שהתנהלה בטונים גבוהים או עימות חריג בינו ובין התובע. התובע דיווח על פניה שגרתית למר אבוחצירא בעניין אי תשלום שכר כדלקמן: "באותו בוקר בתאריך 29.5.07 הגעתי לעבודה מתנ"ס בבוקר. סידרתי את המחסן כי היה לי אירוע באותו ערב.... עליתי למנהלנית אתי שקד לשאול מה קרה עם המשכורת היות ולא שולמה משכורת 3 חודשים. לא היתה לה תשובה... ממנה הלכתי למנהל דוד שנמצא בבניין ליד שאלתי אותו אמר שאין לו תשובה, עליתי לראש העיר, הוא לא היה, שם כבר הרגשתי לא טוב... " עמ' 1 לפרוטוקול החקירה שערך הנתבע, משורה 17 ואילך. 10. מכאן שאף התובע עצמו לא ראה באירוע בו הוא רואה היום כאירוע חריג, כשונה ויוצא דופן ביחס לדרישותיו הקודמות לתשלום שכר. 11. לשיחה שהתנהלה בין התובע ובין מר אבוחצירא לא היו עדים, למעט מר אבוחצירא עצמו. עם זאת, בעדותו לא אישר מר אבוחצירא את גרסת התובע לעימות ואירוע חריג אשר הביא להתפרצות האוטם ביום האירוע. בהקשר זה סיפר מר אבוחצירה בעדותו כי יתכן שאחת מהשיחות שקיים עם התובע בעניין שכרו התנהלה ביום האירוע האמור; ללמדנו כי כל פניותיו של התובע בנושא אי תשלום השכר היו שכיחות ושגרתיות ובלשונו של מר אבוחצירא: "הוא תמיד היה שואל מה עם המשכורת, מה עם המשכורת. הייתי מעביר לו את התשובות שקיבלתי מההנהלה. " עמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 26.5.09. 12. למותר לציין, כי אצל התובע מתקיימים גורמי סיכון להתפתחות אירוע לב ובהם סיפור משפחתי, עודף משקל ועישון כמתועד ברישומים הרפואיים. 13. סוף דבר, משלא היה בידי התובע להוכיח התרחשות של אירוע חריג בעבודה, התביעה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. 14. הערעור על פסק דין זה בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום ממועד ההמצאה לצד המבקש. פסק דין זה ניתן בדן יחיד, לבקשת הצדדים ובהתאם להחלטת כבוד נשיא בית הדין השופט מיכאל שפיצר מיום 9.2.09. ויכוחהתקף לב / אוטם שריר הלבמשכורת