פיצוי כספי בגין עבירות מין במשפחה

1. התביעה שבפני הינה תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים לפי סעיף 77 לחוק בתי המשפט. 2. התובעת, קטינה, ילידת 1993 ובזמן האירועים המיוחסים לנתבע היתה בת 8. הנתבע – דודה של התובעת, נשוי לאחות אימה – הורשע על ידי בית המשפט המחוזי באר שבע ביום 30.3.04 בתיק פח 912/02, בכך שבמספר הזדמנויות הכניס ידו מתחת לבגדיה של התובעת ועיסה את אזור איבר מינה ופי הטבעת שלה, לצורך גירוי או סיפוק מיני, עבירה לפי סעיף 351(ח)(2) לחוק העונשין התשל"ז – 1977. כן הורשע הנתבע בעבירת אינוס ומעשה סדום במשפחה, עבירה לפי סעיף 351(א) לחוק הנ"ל, בכך שלאחר חודש אפריל 2001 ועד 14.2.02 במספר הזדמנויות ביצע בתובעת מעשי אינוס ומעשי סדום עת ניגש אליה שעה שישנה והחדיר את אצבעו לאיבר מינה ולפי הטבעת שלה, ליקק את איבר מינה ואת פי הטבעת. 3. ד"ר אדית מיטראני, שמונתה כמומחית מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה, העריכה את נכותה הפסיכיאטרית של התובעת בשיעור 30% כאשר 20% יוחסו לניצול מיני על ידי הנתבע ו-10% בגין סיבות אחרות, כמפורט בחוות הדעת. 4. הצדדים הסכימו שפסק הדין ינתן לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט לאחר שיסכמו בקצרה. לאחר שעיינתי במסמכים המצויים בתיק ובסיכומי הצדדים ולאחר ששקלתי את כלל טיעוניהם, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 980,000 ₪. כן אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 171,500 ₪ בצירוף מע"מ והוצאות משפט. הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. ב"כ התובעת תדאג שהכספים שיתקבלו יושקעו על שם התובעת בבנק בצירוף הערה שניתן לפתוח החשבונות רק עם הגיע התובעת לגיל 18 שנה. אני מאשרת את העיקולים שהוטלו בהליכי הביניים. משפט פליליפיצוייםעבירות מין