תביעת שיבוב של חברת ביטוח כנגד עירייה

הוגשה תביעת שיבוב ע"י חברת ביטוח כנגד עיריית מודיעין שכן בהתאם לתנאי פוליסה שהוציאה חברת הביטוח, פיצתה היא את מבוטחה בגין נזק שנגרם לרכב המבוטח שניזוק כתוצאה מבור בעיר מודיעין.חברת הביטוח טענה כי הנסיבות שגרמו לאירוע מתיישבות יותר עם המסקנה כי העירייה, או לא נקטה זהירות סבירה. לחילופין, טענה חברת הביטוח כי האירוע נגרם כתוצאה מרשלנותה ו/או חוסר זהירותה של עיריית מודיעין או מי מעובדיה ושלוחיה, אשר לא דאגו לקיומו של כביש ונתיב תקין ופנוי, לא הציבו שלטי אזהרה המעידים על ביצוע עבודות במקום, לא דאגו לפיקוח על הנעשה בכביש, לא מנעו קיומו של מפגע בכביש ולא חסמו את קטע הכביש לתנועה. לחיזוק גרסתה, הגישה חברת הביטוח תמונות מהן עלינו להסיק כי לא הוצב שילוט או סימון או התראה על המפגע במקום אולם בית המשפט פסק כי מהתמונות לא ניתן להתרשם באיזה מועד צולמו ומאיזו זוית צילום ולכן התביעה נדחתה וחברת הביטוח חויבה לשאת בהוצאות משפט ושכ"ט עורך דין. ‏פוליסהתביעת שיבובעירייהחברת ביטוח