ביטול הכרזה על חייב מוגבל באמצעים

1. המבקש, החייב בתיק הוצל"פ 01-98008-11-2, עותר לקבלת רשות ערעור על החלטתו של כב' רשם ההוצל"פ גולן עמית שדחה בקשתו להורות על ביטול הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים וביטול ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלו. 2. לבר"ע צורפה החלטה מיום 14.6.13, שניתנה לבקשה לפיזור תיק האחוד ולפיה נתבקשה תגובתם של הזוכים לבקשה, וכן נתבקש המבקש להבהיר מדוע אינו מנסה להגיע להסדר עם כלל הנושים, כפי שהגיע עם חלקם. בהחלטה נוספת מיום 31.10.13, נאמר כי על פי רישומי התיק קיימים שישה תיקים פרטניים פתוחים. בבקשה שבפניי טוען המבקש כי נותרו רק שני תיקים פרטניים פתוחים מכלל 17 התיקים שבגינם נפתח תיק האחוד. 3. עיינתי בבקשה ובנספחיה ובתגובתם של שני המשיבים שטרחו להגיב. המשיבה עיריית רמת גן מסרה כי לא שולם החוב, ולא נעשה עמה הסדר, וכך גם לגבי המשיבה מאמפיננס השקעות. אינני סבור שלעניינינו יש חשיבות כמה תיקים פרטניים עדיין נותרו פתוחים, וייתכן כי נותרו רק שני תיקים, שכן רק שני משיבים מסרו תגובה. 4. ההכרזה של חייב מוגבל באמצעים ניתנה לבקשתו של המבקש ולכן רשאי לבקש ביטול ההכרזה ופיזור תיק האחוד. התנהלותו של המבקש שפרע רק חלק מהחובות מחוץ לתיק האחוד, איננה מקובלת ולא יהיה בה כדי להועיל לו. סמכותו של הרשם המבטל הכרזה של חייב מוגבל באמצעים מכוח סעיף 69 י לחוק ההוצל"פ ביחד עם סעיף 69 ט' לחוק שלא להורות על ביטול ההגבלות שהוטלו. 5. אשר על כן יבטל רשם ההוצל"פ את הכרזתו של המבקש כחייב מוגבל באמצעים ויורה על פיזור תיק האחוד, אך טרם זאת יורה על רישום כל ההגבלות שהוטלו בתיק האחוד בכל אחד מהתיקים הפרטניים הפתוחים. הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. חייב מוגבל באמצעים