חוזה דירה יד שניה

1. בתוקף סמכותי לפי תקנות 143 (8) לתקסד"א, ו- 101 (3), לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים, אני דוחה את התביעה מחמת התיישנות עילת התביעה כנגד הנתבעים, 2 - 3. 2. על פי כתב התביעה רכשה התובעת מהנתבעים 2 ו-3 דירת מגורים ברחוב השלום 96/1 שכונה ג' בבאר שבע הידועה כגוש 38076 , חלקה 3 , תת חלקה 2. חוזה המכר נחתם ביום 4.10.01, כאשר שני הצדדים מיוצגים על ידי עורכת דין משותפת. התובעת רכשה דירה ישנה, יד שניה, שגם המוכרים רכשו אותה יד שנייה. התובעת טוענת כי בשנת 2006 היא גילתה שהנתבעים 2 ו-3 מכרו לה דירה שבה היו תוספות בניה שנבנו ברשלנות ובהעדר מקצועיות. בהמשך היא קיבלה הודעה מיום 2.4.06 גם על בניה ללא היתר בניה, המתייחסת לבניה של 20 מטר בחזית שנבנתה לפני שרכשה את הדירה וביום 10.5.07 הוגשה נגדה בקשה לצו הריסה ללא הרשעה בבית המשפט לעניינים מקומיים בבאר שבע. 3. התביעה הוגשה בשנת 2010 כאשר הטענה היא שהתובעת לא היתה יכולה לדעת הן על הבניה הרשלנית והן על הבניה ללא היתר בניה. הכלל הוא שתביעה מתיישנת תוך 7 שנים (סעיף 6 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958) כאשר מרוץ ההתיישנות מתחילה עם גילוי העילה. אך אם לא ניתן לגלות את העילה מסיבות שאינן תלויות בתובע בו ושאף בזהירות סבירה לא היה יכול למנוע אותן, תחילת תקופת ההתיישנות היא עם גילוי העובדות המקימות את עילת התביעה [סעיף 8 לחוק ההתיישנות; ע"א 2242/03 אברהם נ' עדנאן (לא פורסם, 18/7/05)]. התביעה כנגד הנתבעים 2 - 3 היא חוזית על הפרת חוזה מכר ביצירת מצגים לא נכונים ולכן חלות הוראות חוק ההתיישנות בלבד. כנגד הנתבע מס' 1 נטען לרשלנות מקצועית ולפיכך חלות גם הוראות סעיף 89 לפקודות הנזיקין, נ"ח. בנסיבות אלה מרוץ ההתיישנות הוא מיום המעשה או המחדל או אם הנזק לא נגרם ביום שארע - אזי התביעה מתיישנת אם לא הוגשה תוך 10 שנים מיום אירוע הנזק. בענייננו התביעה הוגשה תוך ה-10 שנים. ב"כ המוכרים, הנתבעים 2-3, מפנה בתשובה לסעיף 2 לחוזה המכר ולעובדה שבהקשר לבניית תוספת לדירה התובעת לא היתה יכולה להתעלם מהעובדה שגודלה הפיזי של הדירה, גדול משמעותית מגודל הדירה על פי רישומה בלשכת רישום המקרקעין. בחוזה המכר הצהירה התובעת בסעיף 2 (א) כי היא ראתה את הדירה ובדקה את מצבה המשפטי והיא מוותרת על כל פגם וליקוי. בסעיף 2 (ב) הצהירו המוכרים כי הדירה נבנתה כדין ואין עליה צווי הריסה והקונה הצהירה שהיא יודעת שעוה"ד פודגייצקי, שהיא גם באת כוחה, אינה יכולה לבדוק את הנתון נשוא הצהרת המוכרים, בעת עריכת החוזה. התובעת נכנסה לעסקה למרות זאת, כשהיא מיוצגת ע"י עורכת הדין, פודגייצקי. 3. התובעת טוענת שלא ידעה ולא היתה יכולה לדעת שהמוכרים מסרו לה מידע לא נכון הן לגבי המצב התכנוני של הדירה והן לגבי טיב הבניה, ונזקה התגלה לה כאשר מידע זה נמסר לה על ידי מהנדס שהעירייה שלחה אליה לבקשתה, כדי לבחון מתן סיוע כספי לטיפול בבעיות חשמל תכופות שהיו לה בדירה בעקבות הגשמים. התובעת רכשה דירה יד שניה, ישנה, ולא נטען כי לא היתה לה אפשרות לבדוק את הדירה בין ע"י מהנדס ובין בתיק הבניין. הנתבעים 2 - 3 טוענים שהם רכשו את הדירה במצב כפי שהוא וגם הציעו לפרק חלק מהבנייה הלא חוקית. לגבי הנתבעים 2 - 3 לא קמות הנסיבות נשוא סעיף 8 לחוק ההתיישנות, ועל כן התביעה נגדם התיישנה. 4. יוסף כי הצדדים לעסקה יוצגו על ידי אותה עורכת דין ומבחינה זו היא ויתרה על טענות התובעת כקונה, כאשר לכאורה היא יודעת או צריכה לדעת את מה שידעו המוכרים, או היו צריכים לדעת לפחות מהפער בין גודל הדירה המעשי אל מול הגודל הפורמלי ברישום בלשכת רישום המקרקעין. 5. עילת התביעה נגד הנתבע מס' 1 היתה שהוא לא גילה ולא הביא לידיעת התובעת בזמן אמת כי גודלה הפיזי של הדירה אינו תואם את הגודל על פי הרישום בלשכת רישום המקרקעין ולא הפנה את תשומת לבה לבניה הלא חוקית והבניה הלקויה. הנתבע מס' 1 היה השמאי שהבנק שלח כדי לתת הערכה לצורך מתן משכנתא לתובעת, ולכן הוא היה צריך לגלות את הבנייה הלקויה ואת הבנייה החריגה. את חובת הזהירות כלפיה גוזרת התובעת מכך שהנתבע 1 היה צריך לצפות שתפגע אם הוא לא יידע אותה לתוצאות בדיקתו. ב"כ הנתבע מס' 1, טוען להתיישנות והעדר יריבות. התביעה הוגשה תוך 10 שנים בנסיבות שהנזק, דהיינו העדר הדיווח, נתגלה רק בשנת 2006 ולפיכך התביעה לא התיישנה (סעיף 89 לפקנ"ז). באשר לטענת העדר יריבות - נטען כי השמאי היה של הבנק וכלפיו הוא חב חובת נאמנות. לכאורה התובעת היתה צפויה להפגע מהעדר המידע ועל כן לכאורה ישנה עילת תביעה נגד הנתבע מס' 1 על פי סעיפים 35 - 36 לפקנ"ז. לכן די בכך כדי לדחות את טענת העדר היריבות. סוף דבר התביעה נגד הנתבעים 2 ו-3 נדחית. התובעת תשלם שכ"ט עו"ד לנתבעים 2 -3, בסך של 8,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי באר שבע. חוזהמקרקעיןחוזה דירה