שימוש בטלפון ברמזור אדום בלי דיבורית

בכתב האישום יוחסה לנאשם עבירה של נהיגה ברכב תוך שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית המותקנת ברכב, בניגוד לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה 1. אין מחלוקת כי הנאשם השתמש בפלאפון שלא באמצעות דיבורית. המחלוקת בין הצדדים הנה האם הנאשם עשה כן במהלך נסיעה או בעת עצירה ברמזור אדום. 2. במסגרת פרשת התביעה העיד רס"מ אלי אמסלם, שהנו סייר תנועה ביחידת האופנועים מזה כשנתיים ובמשטרה משרת מזה 23 שנים. בעדותו בבית המשפט אישר העד את תוכן הודעת תשלום הקנס אותה ערך, אשר סומנה ת/1, ולפיה בתאריך 17/03/11 בשעה 10:35, במסגרת פעילות אכיפה, רכב על אופנוע משטרתי, מימין לרכב הנאשם, אשר היה בתנועה ונסע בנתיב השמאלי. השוטר הביט לתוך רכב הנאשם, דרך מושב הנוסע, והבחין בנאשם אוחז בידו הימנית מכשיר אייפון בצבע כהה, המחובר למטען הרכב (מצת), והמכשיר מורם כלפי פניו בגובה החזה והנאשם משתמש בו. בניגוד לטענת הנאשם בעדותו, לפיה החזיק את הפלאפון בעת עצירה ברמזור אדום, ציין השוטר באופן מפורש וברור בהודעת תשלום הקנס, פרק הנסיבות שורה שלישית, כי הנאשם היה בנסיעה בנתיב שמאלי מבין שני נתיבים, בעת שהשוטר הבחין בו מבצע את העבירה דנן. גם בפרטי האישום ברום הודעת תשלום הקנס ציין העד מפורשות כי העבירה בוצעה "בעת שהרכב היה בתנועה". התרשמתי כי תיאור האירוע, כפי שנמסר ע"י השוטר הנו מדויק. השוטר הדגיש ברישומיו כי "זיהה בבירור את המכשיר" ומסר פרטים רבים, המחזקים גרסתו כי הבחין בעבירה בבירור: * השוטר רכב על אופנוע לימינו של רכב הנאשם, אשר היה בנתיב השמאלי. * שמשת הנוסע היתה נקייה לחלוטין והעד הבחין מבעדה בנאשם ללא כל הפרעה. * העד הבחין כי הנאשם, אשר נהג ברכב, לבש גופיה לבנה. * השוטר ראה שמדובר במכשיר אייפון, שצבעו כהה. * השוטר אף הבחין שהאייפון היה מחובר למצת הרכב בעת שהנאשם אחזו בידו בגובה החזה. * צוינה ראות טובה וקיומו של אור יום מלא. מסירת פרטים אודות פרטי לבוש, סוג המכשיר, העובדה שחובר למצת וכיוצב', מעידים על תשומת ליבו של השוטר לפרטים ועל מיקומו הקרוב של השוטר לרכב הנאשם בעת ביצוע העבירה ויכולתו לראות מבעד לשמשת הנוסע את ביצוע העבירה באופן ברור ומלא. השוטר הוסיף כי לאחר עצירת הרכב, הבחין כי בכסא שליד הנהג מונח מכשיר אייפון כהה, המחובר למטען הרכב (מצת). העובדה שבעת עצירת הרכב, המכשיר לא היה מונח במתקן אלא על המושב שליד הנהג, מציגה מניע לביצוע העבירה דנן. השוטר הסביר כי היה קשר עין רצוף בינו לבין רכב הנאשם עד לעצירתו על שול רחב. 3. התרשמתי ממהימנות עד התביעה ומאמינות עדותו, אשר התבססה על הודעת תשלום קנס שהנה מפורטת וברורה ונערכה בזמן אמת סמוך לאחר ביצוע העבירה. 4. במסגרת פרשת ההגנה העיד הנאשם בתאריך 03/06/12 ומסר כי ברכב קיים בלוטוס. הנאשם אישר כי בעת ביצוע העבירה היה ברשותו מכשיר אייפון, אשר חובר למטען-מצת. לדברי הנאשם, הניח את הפלאפון על ה"דשבורד" ברכב שכן אין ברכבו מתקן להנחת הפלאפון. בשל עצירה ברמזור אדום, נפל הפלאפון מתחת לשטיח ברכב, ובעוד הרכב עומד ברמזור, הרים הנאשם את המכשיר והניחו על כוס שיושבת על מעמד בגובה המותן. רק לאחר מכן, המשיך בנסיעה. בעת שהמכשיר היה מונח על הכוס, הורה לו השוטר לעמוד בצד. 5. גרסת הנאשם בבית המשפט מיום 03/06/12, כמפורט לעיל, הנה עדות כבושה, שנמסרה לראשונה ביום 03/06/12 והיא אינה עולה בקנה אחד עם גרסאות קודמות שמסר הנאשם: בתגובתו לדו"ח ת/1, מסר הנאשם: "הוא נפל והרמתי אותו. שמתי אותו על עדן הכוס". הנה כי כן, בזמן אמת, מיד לאחר ביצוע העבירה, מסר הנאשם הודאה גורפת, לא סייג הודאתו הנ"ל לשלב בו עצר ברמזור אדום ואף לא ציין קיומו של רמזור אדום בתגובתו לדו"ח, למרות שניתן היה לצפות ממנו לציין זאת כיון שבתיאור השוטר אין כל אזכור לקיומו של רמזור אדום. בתשובתו לאישום, בפרוטוקול מיום 07/11/11, כפר הנאשם כפירה כוללת בעובדות כתב האישום ושוב לא סייג את אי החזקת הפלאפון לשלב מסוים בנסיעה או לעמידה ברמזור אדום, באמרו: "כופר. לא החזקתי פלאפון ולא דיברתי בו". רק בעדותו מיום 03/06/12 מסר הנאשם, לראשונה, כי החזיק פלאפון, אך זאת רק בעת עצירת רכבו ברמזור אדום. גרסתו המתפתחת של הנאשם משקפת חוסר אמינות, שכן תחילתה בהודאה מוחלטת בזירת העבירה, המשכה בהכחשה מוחלטת במסגרת ישיבת ההקראה וסופה בהצגת גרסה חדשה לגמרי שהנה בבחינת "עדות כבושה". הלכה היא כי משקלה הראייתי של עדות כבושה הוא מועט, אך ניתן להתחשב בה אם הוצג הסבר מניח את הדעת ל"כבישת" העדות (ע"פ 6992/08 ירון כץ נ' מדינת ישראל ; רע"פ 6582/09 עומרי מנור נ' מדינת ישראל; ע"פ 202/56 פרקש נ' היועץ המשפטי לממשלה; ע"פ 677/84 דוד אביטן ואח' נ' מדינת ישראל; ע"פ 355/88 לוי נ' מדינת ישראל - פורסמו במאגרים המשפטיים). במקרה דנן, לא הציג הנאשם כל הסבר לכבישת הגרסה שמסר ביום 03/06/12. התרשמתי כי בגרסתו החדשה, מנסה הנאשם לישב בין שתי גרסאותיו הקודמות, אולם תוכן העדות והפכפכות גרסת הנאשם הותירו רושם לא אמין. 6. סתירה נוספת בגרסת הנאשם נגעה למקום הנחת הפלאפון לאחר הרמתו ועובר לעצירת הרכב: בעדותו הראשית העיד הנאשם כי לאחר נפילת המכשיר והרמתו, הניח את המכשיר על כוס שישבה על מעמד בגובה המותן. הנאשם מסר אמרתו זו באורח נחרץ והחלטי. בניגוד לאמרתו החד משמעית כאמור, כשעומת עם גרסת השוטר לפיה הפלאפון הונח על המושב שליד הנהג, שינה הנאשם גרסתו וטען כי אינו זוכר היכן הניח את הפלאפון: "ש. כשעצר אותך השוטר, איפה הפלאפון היה. ת. מחובר למצת על הכוס. ש. לא על הכיסא שלידך. ת. אני זוכר אם היה על אדם הכוס או על הכיסא שליד?" 7. לאחר שניתנה בידי אפשרות להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מעדות עד התביעה ומעדות הנאשם, הנני מעדיפה בנדון את גרסת השוטר לפיה העבירה בוצעה בעת שהנאשם נסע ברכבו ולא בעת עצירה ברמזור אדום. אף אם אקבל את גרסת הנאשם לפיה רק הרים את הפלאפון שנפל מה"דשבורד" וכי החזיק בפלאפון רק בעת עצירה ברמזור אדום, עדיין מגבשת גרסת הנאשם את כל יסודות העבירה בה הואשם: א) הנאשם הודה כי החזיק בפלאפון כדי להרימו לאחר שנפל מן ה"דשבורד" ולכן לא החזיק אותה עת בהגה בשתי ידיו, בניגוד ללשון תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה ולתכליתה. בע"פ (חיפה) 906/05 מדינת ישראל נגד בת שבע לוי (פורסם במאגרים המשפטיים) נקבע כי החזקת פלאפון בידו של נאשם בעת שהרכב היה בתנועה, מהווה שימוש בפלאפון: "אין חולק כי מי שהשתמש בטלפון בעודו נוהג, עובר עבירה אם לא החזיק בהגה בשתי ידיו. יתר על כן, בדרך כלל עומדים לדין בגין שימוש במכשיר טלפון סלולארי נהגים שנתפסו ע"י המשטרה כאשר הם מחזיקים ביד אחת במכשיר סלולרי. החזקת המכשיר ביד, לרוב בקרבת האוזן, באה "במקום" המיקרופון המותקן ברכב, המייתר את החזקת המכשיר הסלולרי ביד..." ב) בהתאם לפסיקה הנוהגת, יש לפרש את המלה "בתנועה", המופיעה בתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה, במובן של TRAFFIC ולא במובן של MOVEABLE, כך שרכב העומד בשולי הדרך, גם אם המנוע עובד, אינו בתנועה, אך לעומת זאת, נהג רכב שעומד ברמזור אדום, הנו במהלך תנועה, שכן עמידה ברמזור אדום היא שלב בתנועה במובן של TRAFFIC (עפ"ת (מרכז) 22190-12-10 אדר גד נגד מדינת ישראל - פורסם במאגרים המשפטיים). עוד נקבע כי עצירה בפקק תנועה או ברמזור אדום, בדרך כלל אינה מתוכננת מראש ואף סיום העצירה אינו מתוכנן מראש. רוב האנשים אינם יכולים לצפות בדיוק מתי יתחלף האור האדום ברמזור ובדיוק באותה שנייה לסיים את העיסוקים בהם החלו בהיותם בעצירה. לפיכך, אין להתיר שימוש בפלאפון בשלב שהרכב נמצא בציר תנועה שוטף הכולל עצירות פתע, רמזורים, פניות וחניות (עפ"ת (מרכז) 8527-06-09 אליהו יוסף נגד מדינת ישראל; ע"פ (ת"א) 70890/01 אליקים הררי נגד מדינת ישראל - פורסמו במאגרים המשפטיים). 8. הנאשם הודה כי במהלך הנסיעה, מכשיר הפלאפון לא היה נתון בתוך מתקן, שכן אין ברכבו מתקן בו ניתן לשים את הפלאפון (עמ' 4 ש' 21 לפרוטוקול עדותו). אמרתו מחזקת את ראיות התביעה, שכן ללא מתקן ברכב, הפלאפון אינו מונח באופן יציב המונע נפילתו וקיים מניע להחזקת הפלאפון ביד בעת עשיית שימוש בו, בניגוד לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה. 9. לאור עדותו המתפתחת והכבושה של הנאשם, כמו גם על רקע הסתירות שנתגלו בגרסתו, הנני מעדיפה על פניה את גרסת עד התביעה, שמאמינותה התרשמתי. משכך, הנני קובעת כי בתאריך 17/3/11 בשעה 10:35 נהג הנאשם ברכב בכביש 65 ובעת שהרכב היה בתנועה, השתמש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית המותקנת ברכב. אשר על כן, הנני מרשיעה את הנאשם בביצוע עבירה על תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה. משפט תעבורהרמזורנסיעה באור אדוםטלפון