חילוט מכוניות

העבירות 1.הנאשם הודה והורשע ביום 14/2/10 בביצוע שתי עבירות של הסעת שב"ח לפי סעיף 12 א (ג) (1) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952 (להלן: "חוק כניסה"). 2.ביום 26/5/10 לפני השמעת הטיעונים לעונש צירף הנאשם את תיק פ"א 2370-113797/07, הודה במיוחס לו בתיק המצורף והורשע בשתי עבירות נוספות והן: א.ניסיון פריצה לרכב עבירה לפי סעיף 413 ו + 29(א) + 25 לחוק העונשין תשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין"). ב.החזקת כלי פריצה עבירה לפי סעיף 413 ז + 409 לחוק העונשין. התסקיר 3.היום מונח לפניי תסקיר של שירות המבחן מיום 8/3/10 (להלן: "התסקיר"). התסקיר מספר את קורות חייו של הנאשם, את הרקע המשפחתי ואת עבירותיו הקודמות וממליץ על עונש של מאסר בצירוף מאסר מותנה. עמדת המאשימה 4.המאשימה מבקשת לגזור מאסר בפועל ממושך, מאסר על תנאי ולחלט את שתי המכוניות. היא המציאה מספר פסקי דין לתמיכה בעמדתה העונשית. עמדת ההגנה 5.הסניגור העיד את אמו של הנאשם אשר סיפרה את צרותיה, הביעה חרטה על הזנחת בנה - הנאשם - והביעה רצון עז לקחתו תחת חסותה. היא ביקשה שלא לחלט את המכוניות כיוון שעליה להחזיר הלוואות שאותן לקחה כדי לרכשן. 6.הסניגור ביקש שלא למצות את הדין עם הנאשם מנימוקים אלה: א.מדובר בנאשם בעל פוטנציאל חיובי הוא סיים 12 שנות לימוד. ב.לא מדובר בעבריין מועד אלא בילד שגדל ללא יד מכוונת של הורים. ג.אמו נרתמה במלוא מרצה וכוחה לטפל בנאשם ויש תקווה אמיתית שיטיב את דרכו. ד.הנאשם הודה בתיקי השב"ח מייד בהזדמנות הראשונה כבר במשטרה ויש להקל עמו. ה.חילוט המכוניות יטיל מעמסה כבדה על האמא שהיא זאת שנטלה את ההלוואות לרכישתן. דיון 7.בענייננו יש לאמר שהנאשם הקדיח את תבשילו. בתיק העיקרי הוא נעצר ביום 14/12/09 כשהוא מסיע 25 תושבי שטחים ושוחרר. משמע ניתנה לו הזדמנות במקום לנצלה נתפס כעבור 23 יום (ביום 6/1/10) כשהוא מסיע 5 תושבי שטחים במילים פשוטות לא מפנים ולא לומד לקח. 8.משנתפס והועמד לדין השכיל הנאשם לצרף את התיק הנוסף והודה בביצוע שתי עבירות רכוש נגד רכב. 9.לאחר ששקלתי את השיקולים הצריכים לעניין, ובשים לב לטענות הצדדים, ולאמור בתסקיר שירות המבחן, בעברו של הנאשם ובפסיקה שהוגשה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: א.מאסר בפועל של 15 חודשים בניכוי הימים שישב במעצר (מיום 6/1/10). ב.מאסר על תנאי של 6 חודשים, שיופעל אם יעבור הנאשם תוך שלוש שנים מיום שחרורו על כל עבירת רכוש לחוק העונשין ועל כל עבירה לפי חוק הכניסה לישראל. ג.אני מורה על חילוט שתי המכוניות שפרטיהן מופיעים בת/2 ובת/3. גורל המוצגים בתיק שצורף יוכרע בתום הדיון ע"י בית המשפט שדן בו. הודע על זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.חילוטרכב