חילוט מס הכנסה

בכתב האישום המתוקן נטען כי הנאשמים 1 - 4 פעלו לביצוע תכנית רבת היקף במטרה לרמות את מנהל רשות המיסים והמוסד לבטוח לאומי, ע"מ לקבל לידיהם סכומי כסף ניכרים ע"ח הקופה הציבורית. הנאשם 1 היה המתווה של הפעילות העבריינית, והנאשמים 1 - 4 ביצעו את העבירות המפורטות בכתב האישום בצוותא. כחלק מתכניתם השתמשו הנאשמים בחברות הנאשמות 6 - 16. הנאשם 1 היה המנהל ובעל השליטה בפועל בחברות הנאשמות, אולם מעורבותו הוסוותה, וכך חלק מהחברות נרשמו על שמם של הנאשמים 2- 4 ועל שם אחרים. הנאשמות 6 - 8 עסקו בהוצאת חשבוניות מס מבלי שנעשתה עיסקה בגינן, לעוסקים שונים וביניהם לנאשמות 13 - 15 (החשבוניות הפיקטיביות). הנאשמות 13 - 15 הינן חברות עתירות כ"א, שאותן יסד ורכש הנאשם 1 ואשר ביצעו עסקאות אמת מול לקוחותיהן. כדי להקטין את תשלומי המס המתחייבים מהעסקאות, נוכו בהוראתו של נאשם 1 חשבוניות פיקטיביות. הנאשמות 9 - 12 עסקו אף הן בהוצאת חשבוניות פיקטיביות לעוסקים שונים. הנאשמת 6 - א. ארצי תעשיות בע"מ, נרשמה כעוסק מורשה והתאגדה ע"ש נאשם 3 ב- 25.3.01. ב- 30.4.02 הועברו מניותיה למשה סעדי, אולם הנאשם 1 היה בעל השליטה בחברה וסעדי פעל בה על פי הוראותיו. הנאשמת 7 - סורמי השקעות ופיתוח בע"מ נרשמה כעוסק מורשה החל מ- 1.10.02, התאגדה ע"י אפרים שפירא, ונרשמה ע"ש הנאשמת 10, בילבו החזקות בע"מ. ביום 27.4.03 הועברו מניות החברה לנאשם 4, כאשר הנאשם 1, שלט בפועל בחברה. הנאשמת 8 - ארמס אחזקות בע"מ, נרשמה כעוסק מורשה ביום 1.8.03 והתאגדה ע"ש תמיר נימני ביום 27.4.03 בשם חב' נימני תמיר, עבודות ריצוף בע"מ. ב-3.5.05 הועברו מניותיה לנאשם 4, ושם החברה שונה לארמס החזקות בע"מ. בפועל הנאשם 1 היה בעל השליטה בחברה, ונאשם 4 פעל בשמו. הנאשמת 9 - חב' הרצי תעשיות בע"מ, נרשמה כעוסק מורשה ב- 1.5.96 והתאגדה ע"י הרצל וארנה בן דוד, הוריהם של הנאשמים 1 ו- 2. ב - 14.12.99 הועברו מניותיה החברה לנאשם 3, וביום 25.12.00 הועברו המניות לרפאל בן דוד, ז"ל, כאשר נאשם 3, מוסיף לשמש כמנהלה הרשום. ב- 26.11.01 מונה הנאשם 1 למורשה חתימה בחברה והפעילה יחד עם נאשם 3. הנאשמת 10 - בילבו החזקות בע"מ נרשמה כעוסק מורשה ב- 14.9.00 והתאגדה ע"ש אפרים שפירא. ביום 23.12.03 הועברו מניותיה לנאשם 1 שהיה מנהלה הפעיל ובעל השליטה בה. הנאשמת 11 - א.ב. ורד, עבודות בנין וקבלנות בע"מ, נרשמה כעוסק מורשה ביום 1.3.05, התאגדה ע"ש עופר קרינגל ב- 15.6.04 וביום 24.5.07 הועברו מניותיה לנאשם 3. בפועל הנאשם 1 שלט בחברה, ונאשם 3 פעל בשמו. הנאשמת 12 - ארמס החזקות בע"מ, נרשמה כעוסק מורשה ביום 1.5.06 והתאגדה ע"ש נאשם 3 ב-25.4.06 בשם פ.י.תבואה (2006) בע"מ. ב- 30.4.07 שונה שמה לארמס החזקות בע"מ ובפועל הנאשם 1 היה בעל השליטה בחברה והפעילה יחד עם נאשם 3. הנאשמת 13 - פ.י.א תעשיות ותקשורת בע"מ -נרשמה כעוסק מורשה ביום 25.6.02 הוקמה ביוזמת נאשם 1 כדי להמשיך פעילות של חברות אחרות - אשחר, ביצוע ותשתיות בע"מ, ודביר בע"מ, שעסקו בביצוע עבודות תקשורת ונקלעו לקשיים כלכליים. הנאשמת התאגדה ע"ש רונן אשכנזי ביום 4.6.02 וב- 16.6.02 הועברו מניותיה לנאשם 3. בפועל הנאשם 1 שלט בחברה והפעילה עם נאשם 3. הנאשמת 14 - גילתק התקנות תקשורת (2002) בע"מ, נרשמה כעוסק מורשה ביום 1.1.03 והוקמה ביוזמת נאשם 1 כדי להמשיך חלק מפעילותה העסקית של חב' גילתק תקשורת בע"מ שעסקה בעבודות תקשורת ותשתית, ומונה לה נאמן בהליך של הקפאת נכסים. חב' גילתק התאגדה ונרשמה בשם איתי לביא ביום 24.12.02. בפועל נאשם 1 שלט בחברה. הנאשמת 15 - תקשורת בטוחה בע"מ, נרשמה כעוסק מורשה ביום 1.4.04 והוקמה ביוזמת נאשם 1 כדי להמשיך פעילות עיסקית של החברות אשור תקשורת בע"מ ואשור תקשורת לוויינים בע"מ, שעסקו בעבודות תקשורת ותשתית ונקלעו לקשיים כלכליים. החברה נרשמה ע"ש יוסף שם טוב ביום 1.2.04, ב- 5.2.04 הועברו מניותיה לנאשם 1 וליחיאל אשור, וב- 1.7.05 הועברו מניותיו של יחיאל אשור לנאשם 1. הנאשם 1 שימש כמנהלה הפעיל והיה בעל השליטה בחברה. הנאשמת 16 - פ.י.א - ב.ה. בע"מ, נרשמה כעוסק מורשה ביום 1.11.06 התאגדה ע"ש נאשם 2 ביום 13.8.06 ובפועל שלט בה הנאשם 1 . הנאשמים 1, 2, 4 ו- 6 - 8 וכן משה סעדי הוציאו חשבוניות פיקטיביות ע"ש הנאשמות 6 - 8 במטרה להתחמק מתשלום מס, לצורך ניכוי החשבוניות כתשומות בדיווחים התקופתיים של הנאשמות 13 - 15 שהיו בשליטתם ובניהולם של הנאשמים 1 - 3. סכום החשבוניות פיקטיביות הללו, הוא 158,886,174 ₪, וסכום המס הגלום בהן הוא 22,169,416 ₪. הנאשמים 1 - 4 ו- 6 - 12, הוציאו חשבוניות פיקטיביות ע"ש הנאשמות 6 - 12, ולאחרים בסך 117,348,858 ₪, וסכום המס הגלום בהן הוא 16,740,626 ₪. כדי להקטין את תשלומי המס בהם חבו הנאשמות 6 - 12, בגין חשבוניות פיקטיביות, ניכו הנאשמים 1, 2, 3, 4, ו- 6 - 12 שלא כדין בדיווחים התקופתיים למנהל מע"מ מס תשומות ללא מסמכים בסך 103,441,426 ₪ במטרה להתחמק מתשלום מס. הנאשמים 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15 פעלו במרמה תוך הצגת מצג שווא למנהל מע"מ ובכך הקטינו את המס שבו חבו הנאשמות 13 - 15. הנאשמים הכינו פנקסי חשבונות ורשומות אחרות כוזבות במטרה להתחמק ממס, ומתשלום מס תוך שימוש בעורמה, מרמה ותחבולה, והנאשמים 1, 3, 4 נמנעו מלמסור מסמכים או פנקסים שהם מחוייבים למוסרם. בשנים 2003-2007 השמיטו הנאשמים 1, 2, 13, 14, 15 הכנסות מדו"חות שהגישו לפקיד השומה, בסך 118,447,320 ₪, בכוונה להתחמק ממס, ונאשמים 3, 4 ו- 6 - 8, עזרו להם בכך. הנאשמים 1, 2, 3, 13, 14, 15 לא שילמו דמי ביטוח עבור עובדיהם. הנאשמים 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 ביצעו פעולות ברכוש שמקורו בעבירות בסך כולל של 53,296,794 ₪ (הרכוש האסור). הנאשמים פעלו כאמור במטרה להסוות ולהסתיר את מקור הרכוש האסור, את זהות בעלי הזכויות בו, את תנועותיו או עשיית פעולות בו, ובכך ביצעו עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000. הנאשם 1 פעל כדי לשבש הליכי משפט וכן הנאשמים 1, 2 איימו על אחרים. כל הפרטים הללו מנויים בפרק הכללי שבכתב האישום המתוקן. לאחר ניהול משפט ארוך וממושך שבמהלכו העידו 173 עדים, הוגשו אלפי מסמכים ומוצגים ובטרם החלה פרשת ההגנה, הגיעו הצדדים להסדר טיעון שמכוחו הוגש כתב האישום המתוקן והנאשמים הודו בו. הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בעובדות כתב האישום המתוקן כדלקמן: נאשם 1 הורשע ב- 4 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סע' 415 לחוק העונשין וב- 142 עבירות של הוצאת חשבונית מס מבלי שהוא התחייב לעשות עסקה, בניגוד חוק מע"מ, סע' 117 (ב)(3) ביחד עם סע' 117 (ב2) בנסיבות מחמירות ו- 293 עבירות של ניכוי מס תשומות מבלי שיש לו מסמך לפי סע' 117 (ב)(5) ביחד עם סע' 117 (ב2). ב- 4 עבירות של הכנת פנקסי חשבוניות כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מס לפי סע' 117 (ב)(6) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ ב- 228 עבירות של פעולה במטרה לגרום לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום מס לפי סע' 117(ב1) ביחד עם סע' 117 (ב2). שש עבירות על כך שסירב או נמנע מלמסור ידיעה או פנקס לפי סע' 117 (א)(1). ב- 3 עבירות של עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סע' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, ו- 3 עבירות לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, בשש עבירות בכוונה להתחמק ממס לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, ב- 11 עבירות של הכנת פנקסי חשבונות כוזבים במזיד או בכוונה להתחמק ממס, לפי סע' 220 (4) לפקודת מס הכנסה, ב - 11 עבירות של התחמקות במזיד מתשלום מס, לפי סע' 220 (5) לפקודת מס הכנסה, בעבירה של אי תשלום דמי ביטוח בעד עובד, לפי סע' 398 (ג) לחוק הבטוח לאומי, עבירת הטרדת עד לפי סע' 245 לחוק העונשין, בשלוש עבירות של איומים לפי סע' 192 לחוק העונשין ובעבירה של העלבת עובד ציבור לפי סע' 288 לחוק העונשין. הנאשם 2, הורשע ב- 4 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סע' 415 לחוק העונשין, ב- 229 עבירות של ניכוי תשומות במטרה להתחמק מתשלום מס ללא מסמך, לפי סעיף 117 (ב) (5) עם 117 (ב2) לחוק מע"מ, 4 עבירות של הכנת פנקסי חשבוניות כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מס לפי סע' 117 (ב)(6) יחד עם סע' 117 (ב2), ב-112 עבירות של הוצאת חשבונית מס מבלי שנעשתה עיסקה במטרה להתחמק מתשלום מס, לפי סע' 117(ב) (3) ביחד עם סע' 117 (ב2). ב- 99 עבירות לפי סע' 117 (ב1) ו- 117 (ב2), ב- 3 עבירות של עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסוות לפי סע' 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון, וכן ב- 3 עבירות לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, ב- 5 עבירות של השמטת הכנסות מדו"ח לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, 10 עבירות של קיום פנקסי חשבונות כוזבים במטרה להתחמק ממס לפי ס' 220 (4) לפקודת מס הכנסה, לחוק העונשין, ושימוש בעורמה במטרה להתחמק ממס - 10 עבירות לפי סע' 220 (5) לפקודת מס הכנסה, עבירה של אי תשלום דמי הבטוח לאומי לעובד לפי סע' 398 (ג) לחוק הבטוח לאומי, בעבירת איומים לפי סע' 192 לחוק העונשין. הנאשם 3 הורשע ב- 3 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סע' 415 לחוק העונשין, ב- 95 עבירות של ניכוי תשומות במטרה להתחמק מתשלום מס ללא מסמך, לפי סעיף 117 (ב) (5) עם 117 (ב2), לחוק מע"מ, 3 עבירות של הכנת פנקסי חשבוניות כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מס סע' 117 (ב)(6) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, ב-67 עבירות של פעולה במטרה שאדם אחר יתחמק מתשלום מס לפי סע' 117 (ב1) עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, 4 עבירות של סירב או נמנע למסור ידיעה שהיה חייב למסור, לפי סע' 117 (א1) לחוק מע"מ, 3 עבירות של עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסוות לפי סע' 3 א' לחוק איסור הלבנת הון, וכן ב- 3 עבירות לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, ב- 3 עבירות של השמטת הכנסות מדו"ח לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, 5 עבירות של הכנת פנקסי חשבונות כוזבים במטרה להתחמק ממס לפי ס' 220 (4) לפקודת מס הכנסה, 5 עבירות לפי סע' 220 (5) לפקודת מס הכנסה, עבירה לפי סע' 398 (ג) לחוק הביטוח לאומי. נאשם 4 הורשע ב- 197 עבירות לפי סע' 117 (ב)(1) ביחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, ב- 60 עבירות לפי סע' 117 (ב)(5) ביחד עם סע' 117 (ב2). ב- 15 עבירות סע' 117 (א)(1) לחוק מע"מ,ב- 3 עבירות לפי סע' 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון, ב- 3 עבירות לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון. 5 עבירות לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, ב- 10 עבירות של הכנת פנקסי חשבונות כוזבים במזיד או בכוונה להתחמק ממס, לפי סע' 220 (4) לפקודת מס הכנסה, ב- 10 עבירות לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 6 - א. ארצי תעשיות הורשעה ב- 77 עבירות לפי סע' 117 (ב1) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, ב- 9 עבירות לפי סע' 117 (ב)(5) יחד עם סע' 117 (ב2), עבירה לפי סע' 3 (א) וסע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, 4 עבירות לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, ב- 7 עבירות לפי סע' 220 (4) ו- (5) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 7 חב' סורמי, הורשעה ב- 78 עבירות לפי סע' 117 (ב1) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, 24 עבירות לפי סע' 117 (ב)(5) יחד עם סע' 117 (ב2), עבירה לפי סע' 3 (א) וסע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, 5 עבירות לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, ו- 10 עבירות לפי סע' 220 (4) ו- (5) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 8 חב' ארמס הורשעה ב- 119 עבירות לפי סע' 117 (ב1) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, ב- 36 עבירות לפי סע' 117 (ב)(5) יחד עם סע' 117 (ב2), עבירה לפי סע' 3 (א) וסע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, 5 עבירות לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, ב- 9 עבירות לפי סע' 220 (4) ו- (5) לפקודת מס הכנסה. הנאשמת 9, חב' הרצי, הורשעה ב- 29 עבירות לפי סע' 117 (ב1) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ,ב- 23 עבירות לפי סע' 117 (ב)(5) יחד עם סע' 117 (ב2). הנאשמת 10 חב' בילבו הורשעה ב- 41 עבירות לפי סע' 117 (ב)(5) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, 29 עבירות לפי סע' 117 (ב1) וסעיף 117 (ב2) לחוק מע"מ. נאשמת 11, א. ב. ורד, הורשעה ב- 4 עבירות לפי סע' 117 (ב1) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, ב- 9 עבירות לפי סע' 117 (ב)(5) יחד עם סע' 117 (ב2). נאשמת 12 חב' א. ארמס, הורשעה ב- 24 עבירות לפי סע' 117 (ב1) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, ב- 9 עבירות לפי סע' 117 (ב)(5) יחד עם סע' 117 (ב2), עבירה לפי סע' 3 (א) וסע' 4 לחוק איסור הלבנת הון. נאשמת 13, פיא תעשיות הורשעה ב- 3 עבירות לפי סע' 415 לחוק העונשין, 54 עבירות לפי סע' 117 (ב5) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, 3 עבירות לפי סע' 117 (ב)(6) יחד עם סע' 117 (ב2), 3 עבירות לפי סע' 3 (א) וסע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, 3 עבירות לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, ב- 5 עבירות לפי סע' 220 (4) ו- (5) לפקודת מס הכנסה ובעבירה לפי סע' 398 (ג) לחוק הביטוח לאומי. נאשמת 14, גילתק התקנות הורשעה ב- 2 עבירות לפי סע' 415 לחוק העונשין, 23 עבירות לפי סע' 117 (ב5) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, 2 עבירות לפי סע' 117 (ב)(6) יחד עם סע' 117 (ב2), 2 עבירות לפי סע' 3 (א) וסע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, עבירה לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, ושתי עבירות לפי סע' 220 (4) ועבירה לפי סע' 398 (ג) לחוק הביטוח לאומי. נאשמת 15, תקשורת בטוחה הורשעה ב- 2 עבירות לפי סע' 415 לחוק העונשין, 55 עבירות לפי סע' 117 (ב5) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, 2 עבירות לפי סע' 117 (ב)(6) יחד עם סע' 117 (ב2), 2 עבירות לפי סע' 3 (א) וסע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, 2 עבירות לפי סע' 220 (1) לפקודת מס הכנסה, ו- 4 עבירות לפי סע' 220 (4) ו- (5) לפקודת מס הכנסה ובעבירה לפי סע' 398 (ג) לחוק הביטוח לאומי. נאשמת 16, פיה ב.ה. הורשעה בעבירה לפי סע' 415 לחוק העונשין, 10 עבירות לפי סע' 117 (ב5) יחד עם סע' 117 (ב2) לחוק מע"מ, עבירה לפי סע' 117 (ב)(6) יחד עם סע' 117 (ב2), עבירה לפי סע' 3 (א) וסע' 4 לחוק איסור הלבנת הון. הסדר הטיעון שבין הצדדים שמתוכו תוקן כתב האישום הוגש כאמור לאחר שפרשת התביעה הסתיימה והסתבר שחלק ניכר מהעבודות שבגינן הוצאו חשבוניות, בוצעו בפועל, למרות שחלק אחר לא בוצע. בכל מקרה, מדובר בהוצאת חשבוניות כוזבות, אולם כאמור חלק מהעבודות בוצעו בפועל, ולכן הוצג ההסדר שעל פיו נאשם 1 ירצה עונש מאסר בפועל בן 78 חודשים בניכוי תקופות מעצר, בנוסף יגזר על הנאשם קנס בסך מליון ₪, שילקח מתוך חלק מכספי החילוט, וכן מאסר ע"ת. לגבי נאשם 2, הוסכם על עונש מאסר בפועל בן 42 חודשים, בניכוי תקופות מעצר, יגזר עליו קנס כספי בסך 500,000 ₪, שילקח מחלק כספי החילוט, וכן מאסר ע"ת. לגבי נאשמים 3 ו- 4 הוסכם על עונש מאסר בפועל בן 42 חודשים,בניכוי תקופות מעצר. על כל אחד מהם יגזר קנס כספי בסך 300,000 ₪, כאשר 100,000 ₪ לגבי הנאשם 4 ו- 125,000 ₪ לגבי נאשם 3, ילקחו מחלק מכספי החילוט, יתרת הקנס, של 200,000 ₪ לגבי נאשם 4 ו- 175,000 ₪ לגבי נאשם 3 תשולם לאחר ריצוי המאסר או שנתיים מאסר תמורתו. על כל אחת מהנאשמות 6 - 16 יוטל קנס כספי סימלי. ההסדר שהושג מתייחס גם לחילוט רכוש שנתפס מאת הנאשמים, דבר שחוסך דיון ארוך ומייגע שאליו היו צריכים להזמין את הטוענים לזכות ברכוש, ומדובר ברכוש בשווי ניכר של 16 עד 20 מליון ₪ שמהווה רכיב חשוב בהשגת ההסדר. בהתחשב באורך תקופות המאסר המוסכמות, בקנס שיוטל ובשווי הגדול של הרכוש המחולט, שאף שאינו מהווה חלק מהעונש הרי יש בו משום הכבדה ניכרת על הנאשמים, הסכם הטיעון עומד ברף הענישה שנקבע בפסיקה בגין העבירות בהן הורשעו הנאשמים ולוקח בחשבון את כל הנסיבות המחמירות מצד אחד, ונסיבותיהם האישיות של הנאשמים מצד שני. הסדר הטיעון מקובל על ביהמ"ש, שכן הוא מאוזן כדבעי, ועל כן אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: אני גוזר על נאשם 1 עונש מאסר בפועל לתקופה של 78 חודשים החל מיום מעצרו 3.3.08, ומתקופה זו ינוכו גם תקופות המעצר של 4 ימים מיום 4.9.07 עד 7.9.07, וכן יום מעצר ביום 14.7.03. בנוסף אני גוזר על הנאשם קנס בסך מליון ₪, קנס זה ילקח מתוך הכספים שנתפסו וחילוטם נתבקש, לפיכך חלק זה של הכספים יועבר לטובת הקנס ולא יחולט. כמו כן אני גוזר על הנאשם 18 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, 12 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בניגוד לפקודת מס הכנסה או בניגוד לחוק מע"מ, 6 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה של קבלת דבר במרמה, אלימות או איומים כלפי אדם אחר או עבירה המתייחסת לשיבוש הליכי חקירה ומשפט. אני גוזר על נאשם 2, עונש מאסר בפועל לתקופה של 42 חודשים, בניכוי תקופת מעצרו מיום 3.3.08 עד 25.5.09, וכן תנוכה תקופת מעצר בת 6 ימים מ- 5.9.07 עד 10.9.07. אני גוזר עליו קנס כספי בסך 500,000 ₪, קנס זה ילקח מתוך הכספים שנתפסו וחילוטם נתבקש, לפיכך חלק זה של הכספים יועבר לטובת הקנס ולא יחולט. כמו כן אני גוזר על הנאשם 18 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, 12 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בניגוד לפקודת מס הכנסה או בניגוד לחוק מע"מ, 6 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה של קבלת דבר במרמה, אלימות או איומים כלפי אדם אחר או עבירה המתייחסת לשיבוש הליכי חקירה ומשפט. אני גוזר על נאשם 3 עונש מאסר בפועל בן 42 חודשים, מתקופת מאסר זו תנוכה תקופת מעצרו, מיום 3.3.08 עד 3.3.10. כמו כן אני גוזר עליו קנס כספי בסך 300,000 ₪. 125,000 ₪ מסכום זה ילקח מתוך הכספים שנתפסו וחילוטם נתבקש, לפיכך חלק זה של הכספים יועבר לטובת הקנס ולא יחולט. יתרת הקנס בסך 175,000 ₪, תשולם ע"י הנאשם בתשלומים רצופים של 6,000 ₪ לחודש, התשלום הראשון ישולם - 30 יום לאחר שחרורו מהמאסר וב- 10 לכל חודש שלאחריו. אי תשלום 3 תשלומים רצופים בתשלום הקנס, יעמיד את מלוא הקנס לפרעון מיידי, או הנאשם ירצה שנתיים מאסר תמורת אי תשלום הקנס. כמו כן אני גוזר על הנאשם 18 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, 12 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בניגוד לפקודת מס הכנסה או בניגוד לחוק מע"מ, 6 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה של קבלת דבר במרמה. אני גוזר על נאשם 4 עונש מאסר בפועל בן 42 חודשים, מתקופת מאסר זו תנוכה תקופת מעצרו, מיום 3.3.08 עד 22.12.09. כמו כן אני גוזר עליו קנס כספי בסך 300,000 ₪. 100,000 ₪ מסכום זה ילקח מתוך הכספים שנתפסו וחילוטם נתבקש, לפיכך חלק זה של הכספים יועבר לטובת הקנס ולא יחולט. יתרת הקנס בסך 200,000 ₪, תשולם ע"י הנאשם בתשלומים רצופים של 6,000 ₪ לחודש, התשלום הראשון ישולם - 30 יום לאחר שחרורו מהמאסר וב- 10 לכל חודש שלאחריו. אי תשלום 3 תשלומים רצופים בתשלום הקנס, יעמיד את מלוא הקנס לפרעון מיידי, או הנאשם ירצה שנתיים מאסר תמורת אי תשלום הקנס. כמו כן אני גוזר על הנאשם 18 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, 12 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה בניגוד לפקודת מס הכנסה או בניגוד לחוק מע"מ, 6 חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה של קבלת דבר במרמה, אלימות או איומים כלפי אדם אחר או עבירה המתייחסת לשיבוש הליכי חקירה ומשפט. אני מעכב את ריצוי עונש המאסר של הנאשמים 2, 3 ו- 4 עד ליום 11.7.10 כדי לאפשר להם להתארגן כפי שפורט בטיעוניהם לעונש. הנאשמים יתייצבו ביום 11.7.10 במזכירות ביהמ"ש המחוזי בת"א עד לשעה 11.00. תנאי השחרור שנקבעו והערבויות שניתנו ישמשו גם לצורך ההתייצבות לריצוי המאסר. הנאשמות 6 - 16 הן חברות שלאחר מעצר הנאשמים פסקו לפעול ולכן לא נראה כי ניתן לממש גביית קנסות שיוטלו עליהן ועל כן אני מסתפק בהטלת קנס על כ"א מהנאשמות 6 - 16 בסכום של 5,000 ₪. החלטת חילוט במסגרת הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים ובעקבות הרשעת הנאשמים בכתב האישום המתוקן והטלת העונשים כפי שפורט בגזה"ד, הסכימו הנאשמים כי הרכוש המפורט בנספח א' להסדר הטיעון, יחולט ללא צורך בדיון. הסכמה זו היוותה כפי שפורט בגזה"ד, חלק מהשיקולים בהקלת העונש, כיוון שהיא מייתרת דיון ארוך וממושך שבו אמורים היו הטוענים לזכות לטעון את טענותיהם, כ"א ביחס לחלקו ברכוש. לאור הסכמת הנאשמים כי הרכוש שנתפס יחולט וכי לא יהיו לצדדי ג' טענות ביחס לרכוש זה, בהתאם לסע' 21 לחוק איסור הלבנת הון, אני מורה לחלט לטובת המדינה את הרכוש והנכסים הבאים כמפורט בנספח א' להסדר הטיעון: רכוש ע"ש יניב בן דוד: כל הכספים המפורטים בסע' א' - ו' יחולטו לטובת המדינה, בניכוי הסכום של 1,725,000 ₪, שהוא הסכום המצטבר של הקנסות שהוסכם כי ישולמו מתוך הכספים שנתפסו, סכום זה יועבר כאמור לזכות הקנס, ויתרת הסכום תחולט לטובת המדינה. הדירה ברח' ויצמן 28/5 ביהוד גוש 6693 חלקה 108 תת חלקה 5 ע"ש יניב בן דוד תחולט. רכוש חב' בילבו החזקות בע"מ: 100 מניות החברה ע"ש יניב בן דוד, יחולטו לטובת המדינה. כספים המפורטים בסע' א' - ד' יחולטו, בניכוי סכומי הקנס שפורטו קודם. רכוש ע"ש הראל בן דוד: כספים המפורטים בסע' א' - ו' יחולטו, בניכוי סכומי הקנס שפורטו קודם. באשר לנכסים: הדירה ברח' שחמון 1122/11 באילת, גוש 40037 חלקה 38 תת חלקה 11, תחולט. באשר לדירה ברח' ויצמן 37/14 יהוד, גוש 6693 חלקה 144 תת חלקה 30, ע"ש הראל בן דוד, הוגשה בקשה שבה בנק לאומי לישראל בע"מ באמצעות ב"כ עוה"ד שמעוני פלס הוא הטוען לזכות. לאור טענות הבנק לזכות בדירה זו, יועבר הדיון בבקשת החילוט לגבי דירה זו בלבד להליך אזרחי. המאשימה תגיש בקשה לחילוט אזרחי לגבי הדירה, כאשר הנאשם הראל בן דוד אינו טוען טענות ולכן אין צורך שיוזמן לדיון זה, והמשיב היחיד בבקשה יהיה בנק לאומי לישראל בע"מ באמצעות ב"כ עוה"ד שמעוני פלס כטוען לזכות. כאמור, המאשימה תגיש בקשה מפורטת לגבי דירה זו, בבקשה יפורטו הנסיבות המצדיקות חילוט, וכאשר תוגש הבקשה, יקבע ביהמ"ש מועד לדיון שאליו יוזמנו ב"כ המאשימה וב"כ הבנק בלבד. באשר למגרש בכפר טרומן גוש 5716 חלקה 39 תת חלקה 149, לאור החלטות שניתנו בבקשת החילוט הזמני, הטענה לזכות בנכס מאת המוכרים בני מלכה ושולי מלכה בוטלה, ועל כן יש להתייחס רק לנכס עצמו. בענין נכס זה הטוען לזכות הוא בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע"מ ע"י עו"ד גרינהוייז. המדינה אינה חולקת על כך שלבנק יש זכות ראשונים למימוש משכנתא ועל כן אין צורך בדיון בבקשת החילוט, בנק אדנים יהיה רשאי להמשיך בהליכי מימוש המשכנתא שנפתחו כבר בלשכת ההוצל"פ, כאשר המאשימה תעדכן את כונס הנכסים הרשמי בבקשה זו ע"מ שהכונס יצורף כצד להליך האזרחי של מימוש המשכנתא. אינני מוציא איפוא הוראה בענין חילוט המגרש לטובת המדינה, אלא בנק אדנים ביחד עם כונס הנכסים הרשמי יהיו רשאים לממש מיד את המשכנתא, ולאחר המימוש ייפרע הבנק מהחוב העומד לזכותו, ויתרת הכספים של מימוש המשכנתא, ככל שתהיה יתרה כזו, תועבר כחילוט לטובת המדינה. רכב: סך של 74,067 ₪ בגין יתרת התמורה שהתקבלה לאחר מימוש זכותו בהליך מכירת הרכב, יחולט לטובת המדינה. רכוש ע"ש יוסף פרנספוקר: כספים כמפורט בסעיפים א' - ד' יחולטו לטובת המדינה. מניות ע"ש יוסף פרנספוקר: 100 מניות בחב' א. ב. ורד עבודות בנין וקבלנות בע"מ ו - 100 מניות בחב' ארמס החזקות בע"מ יחולטו לטובת המדינה. רכוש ע"ש חב' א.ב. ורד עבודות בנין וקבלנות בע"מ: כספים כמפורט בסעיפים א' - ג' יחולטו לטובת המדינה בניכוי סכומי הקנסות שפורטו קודם. רכוש ע"ש חב' א. ארמס החזקות בע"מ: כספים כמפורט בסעיפים א' - ד' יחולטו לטובת המדינה בניכוי סכומי הקנסות שפורטו קודם. רכוש ע"ש רוני מימון: כספים כמפורט בסעיף א' יחולטו לטובת המדינה. רכוש ע"ש חב' ארמס אחזקות בע"מ: כספים כמפורט בסעיף א' יחולטו לטובת המדינה. רכוש ע"ש חב' פ.י.א תעשיות ותקשורת בע"מ: כספים כמפורט בסעיפים א' - ג' יחולטו לטובת המדינה. רכוש ע"ש חב' תקשורת בטוחה בע"מ: כספים כמפורט בסעיפים א' - ג' יחולטו לטובת המדינה. רכוש ע"ש חב' פ.י.ה - ב.ה. בע"מ: כספים כמפורט בסעיפים א' - ג' יחולטו לטובת המדינה. למען הסר ספק - אני נותן תוקף של פסק דין לסעיף 4 להסדר הטיעון שעליו חתמו הצדדים, לענין הרכוש שנתפס ואינו מחולט ולענין חשבונות הבנק המפורטים בסעיף 5 להסכם, והעברת סכום הכסף לחשבון האפוטרופוס הכללי במקום חילוט המניות. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. חילוטמיסיםמס הכנסה