גמלאות אזרח עובד צה"ל - סמכות עניינית

בפני בקשה לסילוק על הסף של התביעה מחמת חוסר סמכות. התובעת הגישה תביעה להכיר בה כידועה בציבור של המנוח י’ ש’ ז"ל, וזאת לצורך תשלום גמלת שאירים. הנתבעות 1-2 טענו, כי על פי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), תשמ"ה - 1985, החלטה בעניין זכאות לגמלה בשל שרות בצבא, מסורה לממונה על תשלום הגמלאות בצה"ל וערעור על כך הוא לבית המשפט המחוזי. במקרה שלפנינו, המנוח היה אזרח עובד צה"ל, והזכות לקבלת פנסיית שאירים מוסדרת בתקנון הקרן והיא אמורה להיות בעלת הדין. 4. יצויין, כי הנתבעת 3 - היא הקרן-הגישה כתב הגנה וכפרה בעובדות המופיעות בכתב התביעה. 5. אשר על כן, ומאחר והמנוח היה אזרח עובד צה"ל טרם פטירתו, ההליך הנכון הוא מול קרן הפנסיה - היא הנתבעת 3. על כן, התביעה כנגד הנתבעות 1-2 נמחקת ללא צו להוצאות. סמכות ענייניתצבאצה"ל