איחוד תיקים 3 אחוז

בעניין: פטור מערבון 1. לפניי בקשה לפטור את המבקשת מהפקדת מערבון להבטחת הוצאות המשיבים במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת כב' רשמת ההוצל"פ מירב קלמפנר נבון מיום 5.1.10, בתיק 0298283095, במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת להפחית את התשלום החודשי בתיק האיחוד מ-3 אחוז מכלל החובות, ל-100 ₪ בחודש. 2. בהתאם להחלטתי מיום 21.2.10, העבירה ב"כ המבקשת את הבקשה לתגובת ב"כ שלושת המשיבים. המועד להגשת תגובה חלף ולא הוגשה כל תגובה. 3. המבקשת טוענת כי כפי שפירטה בבקשה לאיחוד תיקים, לפני כ-6 חודשים, עזב בן זוגה את הדירה המשותפת והותיר אותה לטפל לבד בבתם בת ה-3 כשהיא ללא כל מקור הכנסה ונאלצת להתמודד עם חובות כבדים. המבקשת הסבירה כי הוריה עשו מאמץ לסייע לה ושילמו חלק מהחשבונות, אך בשל במצבם הכלכלי הקשה לא יוכלו להמשיך ולסייע לה ולא יוכלו לממן הפקדת ערבון בתיק זה. 4. בהחלטת כ ב' רשמת ההוצל"פ, הוסבר כי המבקשת משלמת מדי חודש 3 אחוז מחובותיה במסגרת תיק איחוד יזום והתשלום המוצע על ידה בסך של 100 ₪ בחודש לא יקדם פרעון חובותיה במהירות וביעילות . הוסבר כי יתכן שעל המבקשת לשקול מיצוי סעדיה בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל ולאו דווקא במסגרת של תיק איחוד יזום. 5. ב"כ המבקשת טוענת כי היה על רשמת ההוצל"פ להפעיל את שיקול הדעת המוקנה לה ולקבוע תשלום חודשי הנמוך מהסך של 3 אחוז לחודש. עוד נטען כי לאחר שנקבע כי המבקשת אינה יכולה לפרוע חובותיה במועדים הקבועים בחוק, היה על רשמת ההוצל"פ להכריז על המבקשת כחייבת מוגבלת באמצעים. 6. הכלל הקבוע בתקנה 427 לתקנות קובע כי המערער חייב לערוב את הוצאות המשיב. לפיכך, מוטלת עליו החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאות הצד שכנגד, אם ידחה ערעורו (ראה ע"א 2265/99 אמנון טל נגד א.א. יבואני תבואות ומספוא, רע"א 1243/98 אלפי 386, ע"א 6217/99) נגד אלפי, בש"א 329/90 יונה אברך נגד אשר גרוגר ו - 4 אח', פ"ד מד(2) אהרון קורן ואח' נגד בנק לאומי לישראל בע"מ). הנטל להראות כי יש לסטות מן הכלל הנ"ל מוטל על מבקש הפטור מהפקדת הערבון. השיקולים שיש לשקול לצורך מתן פטור מלא או חלקי מהפקדת ערבון הם שניים. הראשון - מצבו הכלכלי של בעל - הדין והאם ידו משגת לעמוד בתשלום הערבון והשני - סיכוייו של ההליך אותו יזם להתקבל. התנאים לפטור - מצב כלכלי קשה וסיכויים טובים להצלחת ההליך - הם מצטברים, ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק סירוב לבקשת הפטור. עקב השוני בין תכליות האגרה לבין תכליות העירבון, בעוד שבעניין פטור מאגרה די בסיכוי כלשהו להצליח בהליך כדי להצדיק פטור, לעניין פטור מערבון נדרש סיכוי בעל ממשות גדולה יותר (ראה בבש"א 1528/06 יוסף ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי). 7. המבקשת הציגה מסמכים מהם עולה כי היא מתקיימת מגמלת הבטחת הכנסה בסך של 1,054 ₪ וכן קצבת ילדים בסך של 159 ₪. המבקשת מיצתה זכויותה בגין הפרוד וביום 7.12.09, ניתן פסק דין בהעדר הגנה המחייב את בן זוגה לשלם לה מזונות ילדים בסך של 1,600 ₪ לחודש. לפיכך, עמדה המבקשת במבחן הכלכלי לקבלת פטור מערבון. 8. לא כך באשר לסיכויי ההליך. לא מצאתי בבקשה לפטור מערבון כל הסבר מדוע המבקשת לא פעלה להסדרת חובותיה בדרך אחרת, כפי שנרמז בהחלטת כב' רשמת ההוצל"פ. מהבקשה עולה כי לחייבת שלושה נושים בלבד לפיכך אין מניעה כי תגיש בקשה לצו תשלומים בהתאם ליכולתה בכל אחד מהתיקים הפרטניים. כמו כן, אין מניעה כי תוגש בקשה מפורשת להכריזה על המבקשת כחייבת מוגבלת באמצעים. האפשרות להפחית את צו התשלומים בתיק איחוד יזום מתחת ל-3 אחוז מכלל החובות, שמורה למקרים מיוחדים, ולא מצאתי בבקשה כל נימוק מדוע המקרה של המבקשת הוא מקרה שמצדיק מתן סעד שכזה. יחד עם זאת, בהתחשב בעובדה כי אף אחד מהמשיבים לא טרח להשיב לבקשה זו, ניתן להפחית באופן משמעותי את סכום הערבון שנקבע. 9. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה לפטור מערבון, אך מפחית את סכום הערבון לסך של 1,500 ₪. המבקשת תפקיד את הסך של 1,500 ₪ לא יאוחר מיום 15.5.10, אחרת תמחק בקשת רשות הערעור בשל אי הפקדת ערבון. איחוד תיקים