איחוד תיקים זמני

1. בפני בקשתו של המבקש, החייב בתיק הוצל"פ 01-55195-10-7 ליתן לו רשות ערעור על החלטה מיום 7.9.11 של כב' רשמת ההוצל"פ כלנית שפירא ברגמן שדחתה בקשתו להכריז עליו חייב מוגבל באמצעים ולאחד התיקים. עוד צוין בהחלטה כי אם אכן יפנה המבקש להליכי פש"ר ויציג אסמכתא על כך, ישקל עיכוב הליכים זמני בתיק ההוצל"פ האמור. המשיב הודיע בתגובתו כי מותיר את ההחלטה בבר"ע לשיקול דעתו של בית המשפט. 2. בתצהיר מיום 18.8.11 שצרף המבקש לבקשתו בפני הרשמת טען המבקש כי בשל התדרדרותו הכלכלית פנה ללשכת הסיוע המשפטי כדי להגיש בקשה לפשיטת רגל, אך בשל העדר תעסוקה דחה הסיוע המשפטי את בקשתו לפרק זמן של חצי שנה ולכן מבקש איחוד תיקים באופן זמני. ראה נספח ד' לבר"ע. עמדה זו חזרה ונטענה בבקשה שבפני. 3. חשוב לציין כי החלטתה של הרשמת הנכבדה בה נדחתה בקשתו של המבקש לאיחוד תיקים לא נתנה על בסיס כפיתו, כביכול, של המבקש לפנות להליכי פש"ר. הרשמת, במפורש, יידעה את המבקש בדבר האפשרות לפנות להליכים אלו, מה שהיה למעשה מיותר, שכן בבקשתו כבר ציין המבקש כי הוא פועל להגשת בקשה לפשיטת רגל ולכן ביקש איחוד תיקים זמני עד שיהיה הסיוע המשפטי מוכן לסייע לו. 4. הכרזת חייב בתור מוגבל באמצעים מסורה לשיקול דעתו של רשם ההוצל"פ. ראה סעיף 69 ג (א) לחוק ההוצל"פ. שיקול לגיטימי הינו היקף החובות לעומת התשלום המוצע כדי לבחון איזו תועלת תצא לחייב ולזוכים מהליך איחוד התיקים. בנסיבות של המבקש, ברור על פניו שאין תועלת, כפי שפרטה הרשמת בהחלטתה. 5. הטענה לפיה מתקשה כיום המבקש להתחיל בהליכי פש"ר איננה סיבה להעתר לבקשת האיחוד. על המבקש למצוא מקורות משלו לפניה להליכי פש"ר, לאחר שהגיע למסקנה, ובצדק, כי זהו המוצא הנכון עבורו. התוצאה כל עוד לא החל המבקש בהליכי פש"ר , יהיה עליו להתמודד בכל אחד מתיקי ההוצל"פ בנפרד. 6. הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. בנסיבות - אין צו להוצאות. איחוד תיקים