אישור תברואה

מרשיע הנאשמים על פי הודאתם מיום 2.7.13 בעבירה של הפעלת עסק ללא רשיון. גזר דין הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בעבירה של הפעלת עסק ללא רשיון, כמפורט בכתב האישום. המדובר במזנון למכירת פלאפל. על פי עובדות כתב האישום העסק פועל משנת 2010 ובדיון בפני מתברר כי למעשה משנת 2004 הפעילה הנאשמת 2 את המזנון ללא רישיון עד היום. עוד התברר בדיון כי שלושה הליכים שונים התנהלו נגד הנאשמת 2 בשל הפעלת אותו מזנון כאשר למעשה כ- 10 שנים מתנהל המזנון באופן זה. חומרה מיוחדת אני רואה בכך שמדובר בעסק לממכר מזון אשר מתנהל בלי אישור תברואה באופן היוצר סיכון ממשי ללקוחות. ב"כ המאשימה עתרה להשית על הנאשמים קנס מצטבר של 25,000 ₪ שיחולק בין שניהם. הנאשמים עתרו להקל עימם בשל מצבם הכלכלי והעובדה שהם מנסים זמן רב להכשיר את העסק. כמו כן לדברי הנאשמת 2 משך תקופה מסוימת היא שימשה בעסק כשכירה כאשר העסק הופעל על ידי אחר. נתתי דעתי לטיעוני הצדדים. כפי שציינתי למעלה הנאשמת 2 מתעלמת מחובתה להוציא רישיון עסק מזה כ- 10 שנים. הטענה כי במהלך התקופה שימשה בעסק כשכירה והעסק הופעל על ידי אחר מעלה סימני שאלה לא פשוטים. עם זאת, אני רואה הבדל ממשי בין שני הנאשמים. הנאשם 1 הורשע לראשונה בכתב האישום שבפני ואילו הנאשמת 2 הורשעה כבר 3 פעמים. לאור זאת אין מקום להשוות בין עונשיהם. לאור האמור לעיל גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1: קנס בסך 4,000 ₪ או חודש מאסר תמורתו. הקנס יחולק ל8 תשלומים שווים. תשלום ראשון ישולם עד ליום 1.2.14 ויתר התשלומים עד לראשון בכל חודש שלאחר מכן. התחייבות בסך 4,000 להמנע מעבירה על חוק רשוי עסקים למשך שלוש שנים מהיום. ההתחיבות תחתם עד ליום 1.2.14, שאם לא כן יאסר הנאשם לעשרה ימים. צו לסגירת העסק עד ליום 1.7.14 אלא אם יתקבל רשיון כדין. נאשמת 2: קנס בסך 12,000 ₪ או 3 חודשי מאסר תמורתו. הקנס יחולק ל24 תשלומים שווים. תשלום ראשון ישולם עד ליום 1.2.14 ויתר התשלומים עד לראשון בכל חודש שלאחר מכן. התחייבות בסך 12,000 ₪ להמנע מעבירה על חוק רשוי עסקים למשך שלוש שנים מהיום. ההתחיבות תחתם עד ליום 1.2.14, שאם לא כן תאסר הנאשמת לעשרה ימים. צו לסגירת העסק עד ליום 1.7.14 אלא אם יתקבל רשיון כדין. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום. תברואה