אלימות כלפי צוות רפואי

הנאשם הורשע על פי הודייתו בעבירה של איומים כלפי אחות בית חולים וולפסון בחולון. הנאשם כך לפי הודייתו אמר לאחות כי עדיף שתעלה את אימו - שהיתה אותה עת מאושפזת בבית חולים - למיטתה בכבוד שכן אם לא הוא יכול לדבר איתה אחרת וכן הוסיף ואיים כי היא לא מכירה אותו. התביעה הצהירה כי לנוכח חומרת העבירה היא תעתור לעונש מאסר אלא שתשקול ריצוי העונש בעבודות שירות. יתרה מזו, בדיון שהתקיים ביום 4/6/10 טענו הצדדים לעונש. בהחלטה מאותו יום מצאתי כי ראוי לבחון ריצוי עונש מאסר בעבודות שירות לפי חומרת העבירה. משום כך נדחה הדיון להשלמת טיעונים לעונש להיום. מסתבר שהנאשם אינו מתאים לריצוי עונש בעבודות שירות. כמו כן על פי הוראתי הוגש תסקיר לשירות המבחן שבאופן כללי אינו עומד לצידו של הנאשם. עוד אוסיף ואציין כי לנאשם הרשעות קודמות ורבות הן עבירות האלימות שביצע בעברו. מכל האמור לעיל, היה אכן מקום לגזור עונשו של הנאשם במאסר בפועל ולו ולמצער לתקופה המינימלית לה עתרה התביעה, דהיינו חודשיים. כאן המקום להדגיש חומרת מעשיו של הנאשם. מבחן חומרת המעשה איננו דווקא מבחן הפורמלי של העבירה. יש ולעיתים עבירת האיומים היא בנסיבות שאינן חמורות, יש ולעיתים עבירת האיומים היא על רקע נסיבות חמורות ביותר עד כדי הצדקת מאסר בפועל. בעבירת אלימות של אדם כלפי צוות רפואי אנו כמערכת שיפוטית רואים חומרה. יש לשרש תופעה חמורה זו של אלימות כלפי צוות רפואי בכל מקום שהוא. אלא שענישת אדם היא מעשה שיפוטית אינדבדואלי. נסיבות חייו של הנאשם שלפני קשות הן ביותר ויש להן ביטוי מובהק בתסקיר שהוגש לעיוני. מצאתי לצטט מתוך התסקיר שתי שורות מסכמות בענין זה. "אנו מתרשמים מיצחק כאדם אשר גדל ברקע משפחתי מורכב בו חווה אלימות קשה והזנחה וכן נעדר דמויות פוריות מכילות ומכוונות". שתי שורות אלה יש בהן כדי להסביר נסיבותיו האישיות של הנאשם. נראה כי הנאשם ממלט עצמו ממצוקות חייו באמצעות שימוש בסם ואלכוהול בתוך כך גם התנהגותו האלימה נובעת משימוש בחומרים אלה. אשר על כן בבואי לגזור דינו של הנאשם התלבטתי לא במעט שמא זה המקרה בו אגזור על הנאשם עונש מאסר לתקופה קצרה בת חודשיים על מנת שיבין ויפנים חומרת מעשה. במקרה זה באופן חריג אני נותן משקל רב יותר לנסיבות האישיות של הנאשם ואינני גוזר עליו עונש מאסר. אלה העונשים שאני גוזר על הנאשם: 5 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירה שיש עימה מרכיב של אלימות כלפי גוף אדם לרבות איומים. 500 ₪ קנס או חודש מאסר תמורתו. הקנס ישולם עד ליום 1/7/12. זכות ערעור בתוך 45 יום מהיום. עותק יועבר לשירות המבחן. אלימותרפואה