אם חד הורית שגרה עם בן זוג

1. זוהי תביעה להבטחת הכנסה שנדחתה בטענה שזכאות התובעת צריכה להבדק עם בן זוגה וכן מאחר והתובעת לא התייצבה בשירות התעסוקה מחודש 1/03. 2. התובעת אם חד הורית לשני ילדים: יונתן יליד 6.10.00 וריטה ילידת 20.5.03. מר X יבגני, כך נטען הוא, אביהם של הילדים. התובעת קיבלה גמלת הבטחת הכנסה מחודש 11/02 כמי שזכאית להבדק בנפרד. 3. התובע הגישה תביעתה בחודש 11/02, ביום 15.4.03 הגיש יבגני X - תביעה לגמלת הבטחת הכנסה לו ולתובעת כבני זוג הגרים יחדיו. ביום 8.6.03 הגישה התובעת לטענתה, תביעה חדשה כבודדת. 4. לטענת התובעת היא וה"ה יבגני X, לא ניהלו משק בית משותף, עד לחודש 4/03. בסמוך ללידת ריטה, באפריל 2003, החליטו היא וה"ה X לחיות כזוג והחלו לגור יחד. מטעם זה הגישו למל"ל ביום 15.4.03 תביעה כזוג. ביום חזרתה מביה"ח, יחד עם הבת שנולדה לה - ריטה - נטל מר X את חפציו ועזב את ביתם. לטענתה מגוריהם המשותפים, היו לתקופה קצרה ביותר. כן טענה שלא ידעה על חובתה להתייצב בשירות התעסוקה, מחודש 1/03 (מועד בו הגיע בנה לגיל שאינו מקנה לה פטור מהתייצבות בלשכה כתנאי לקבלת הגמלה). 5. לטענת הנתבע, התובעת הסתירה את מגוריה המשותפים עם בן זוגה ואבי ילדיה. זכאותה צריכה להבחן ביחד עימו. כיון שכך שלל הנתבע את זכאותה מחודש 11/2. כן טען הנתבע כי מחודש 1/03 צריכה היתה התובעת להתייצב בשירות התעסוקה, כתנאי לזכאותה לגמלת הבטחת הכנסה הואיל ואותה עת הגיע בנה לגיל שאינו פוטר אותה מהתייצבות. כיון שלא התייצבה אין לה זכאות לגמלה. 6. נציין כי הנתבע בהגינותו חזר בו מהטענה לפיה היתה התובעת צריכה להתייצב בחודש ינואר 2003 הואיל ואותה עת היתה בהריון. כן הודיע ב"כ הנתבע ביום 5.6.05 כי אישר לתובעת גמלה לחודש 6/03, 5/03. נותר אפוא לבחון זכאות התובע לגמלה לחודש 11/02 ועד 3/03. 7. עדותה של התובעת עשתה עלינו רושם מהימן. מעדותה עולה שגרה עם ה"ה יבגני X תקופה מוגבלת (של חודש וחצי) כדי לנסות להקים מערכת זוגית. באותה עת, וככל הנראה כחלק מאותו נסיון , הואיל מר X לרשום את עצמו כאבי הבן- תקופת ניסיון זו ארכה מאמצע חודש אפריל לערך עד לקראת סוף חודש מאי. אין לראות בה הפיכת התובעת ומר X לבני זוג. הקשר בינהם כעולה מהעדות היה ממושך ומורכב. לא היה זה מסוג הקשרים הרגילים והמקובלים. המציאות היתה כזו שהם למעשה לא הצליחו לקיים מערכת זוגית ארוכה. מעת לעת הצליחו להיות יחדיו שבוע- שבועיים עד חודש -חודשיים בתקופות קודמות. התמיכה שתמך מר X בתובעת היתה מוגבלת, אם בכלל. אין מדובר בקשר גורל בין שנים שבחרו לחיות יחד. אכן אחרי הבן נולדה גם הבת. התובעת הסבירה שהיה זה הריון לא מתוכנן והיא מטעמיה לא היתה מוכנה להפיל. אין מדובר בבחירה משותפת של שנים שהחליטו לקשור את עתידם וגורלם ולהקים משפחה. אין מובר בחי משפחה ובקיום משק בית משותף קודם לחודש 4/03 ואף לא לאחר חודש 5/03 . ההצהרה של מר יבגני על כי החליטו לגור יחד לא התמלאה בתוכן ותוך כחודש ומחצה שוב נפרדה דרכם. השתכנענו שהקשר בין התובעת למר X התקיים אפוא באופן מוגבל במסגרת הניסיון הנ"ל והיה זה כחודש וחצי לערך מחודש אפריל 2003. לאור זאת קמה לתובעת הזכאות לגמלה לחודשים 11/02 ועד 3/03, כאם חד הורית בודדת,ואין לבחון את זכאותה לגמלה עם זכאות מר X בתקופה שמחודש 11/02 ועד 3/03 כולל. באשר לתביעת התובעת ומר X שהוגשה בחודש 4/03 הרי שהנתבע לא בדק את זכאותם במשותף. התובעת תגיש כל המסמכים והמידע הנדרש והנתבע יבדוק זכאותה של התובעת יחד עם מר X ביחס לחודש 4/03 ו 5/03. 8. סוף דבר - הנתבע ישיב לתובעת גמלת הבטחת ההכנסה לחודש 11/02 עד ויבחן זכאותה לחודשים 4/03 ,5/03. הואיל והתובעת יוצגה על ידי הסיוע המשפטי, אין צו להוצאות. אם חד הורית / משפחה חד הורית