אם חד הורית שעות עבודה

1. בפני ערעור על רישום סירוב שנרשם למערערת ביום 7.5.00 - הפנייה לחברת תנופה שירותי כוח אדם בע"מ. (יצוין, כי למערערת נרשם סירוב נוסף - הפניה לחב' בית אבות נוה שלו בע"מ, אולם סירוב זה בוטל, על פי הודעת ב"כ המשיב לבית הדין). עוד יש לציין, שעניינה של המערערת נדון פעם שנייה בוועדת ערר, על פי פסק דין של בית דין זה (עב 1104/02, פסק דין מיום 4.7.2002), לעניין השוואת השכר בעבודה שהוצעה לה לדמי האבטלה. 2. בטופס ההפנייה של המערערת נרשם על ידי המעסיק: "לא מתאים - לא יכולה לעבוד מעבר לשעות המקובלות. לעתים ימים ארוכים, כולל סופי שבוע, ערבים, ולילות וחגים". 3. המערערת היא אחות במקצועה, והופניתה לעבודה בחברת תנופה שירותי כוח אדם בע"מ. לטענת המערערת, הובהר לה כי היא תיאלץ לעבוד ימים ארוכים. לטענתה, נאמר לה שהעבודה היא במשמרות. כמו כן, לא נמסר לה פירוט שכרה. המערערת הוסיפה שהיא אם חד הורית, ובאותה תקופה היה לה ילד בתיכון וילדה בת 14, שלא יכלה להשאירם לבדם בלילות. המערערת הוסיפה כי גם בעבר אף פעם לא עבדה במשמרות, למעט שבתות בבוקר בתיאום מראש. 4. ב"כ המשיב טען כי המקצוע אחות מחייב עבודה במשמרות, בשבתות ובחגים. ב"כ המשיב הפנה לפסיקה לפיה נקבע כי סירוב לעבודה בשל שעות לא נוחות, גם כאשר היה מדובר באמהות חד הוריות, מהווה סירוב, ואינו מהווה עבודה לא מתאימה (עב 1937/01 לידיה קוזליאנוב נ' שירות התעסוקה, פסק דין של בית דין האזורי לעבודה בירושלים מיום 15.7.2001, והאסמכתאות המפורטות שם). מנימוקי הערר של המערערת לשירות התעסוקה עולה כי היא חיפשה עבודה בשעות היום בלבד, וזו היתה הסיבה לסירוב לקבלת העבודה, ולא השכר. 5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני קובעת שיש לקבל ערעור המערערת. אכן, במספר רב של פסקי דין נקבע כי סירוב לקבל עבודה בשל שעות עבודה לא נוחות מהווה סירוב ואינו מהווה עבודה מתאימה. אולם לדעתי יש לאבחן את המקרה הנדון מהפסיקה הנ"ל, כפי שיוסבר להלן. 6. יש מקום להבחין בין "שעות עבודה לא נוחות" לבין המקרה הנדון. במקרה הנדון, אין מדובר במצב בו שעת תחילת העבודה היא לפני שעת תחילת הלימודים במוסדות החינוך. במקרה כזה, ניתן לומר כי אם חד הורית יכולה למצוא סידור כלשהו לשעות הבוקר לילדיה הקטנים (עזרה מבני משפחה או חברה, בייבי סיטר), ועל אף הקושי, לבצע את העבודה. במקרה הנדון, על פי אישור המעסיק, העבודה מחייבת עבודה בימים ארוכים, בלילות, בסופי שבוע ובחגים. דהיינו, אין מדובר בפרק זמן סביר ביום, אלא בעבודה שתחייב את המערערת, שהיא אם חד הורית, להעדר מביתה למשך לילות, סופי שבוע וחגים. על אף שילדיה של המערערת לא היו רכים בשנים (בן בתיכון וילדה בת 14), נראה לי שאין זה סביר לדרוש מהמערערת להשאירם לבדם בלילות, סופי שבוע וחגים. גם אם ילדים בגיל זה אינם זקוקים להשגחת מבוגר בכל שעות היום, עדין דרושה לילדים בגיל זה נוכחות הורה בבית, גם כדי למנוע מצבים לא רצויים כגון עישון, התחברות עם גורמים שליליים ועוד. 7. המשיב הוא גוף ציבורי, וככזה עליו לפעול בתום לב, בהגינות ובסבירות הן בשליחה לעבודה והן ברישום סירוב לשליחה לעבודה. בעניין זה אמר בית הדין הארצי לעבודה: על שירות התעסוקה להפעיל שיקולי סבירות במסגרת חובתו לנהוג בתום לב. חובה זו חלה עליו מכוח סעיף 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973, שזו לשונו: עמד על כך כב' השופט פליטמן: כשם שמובטל חייב לנהוג בתום לב לגבי הצעת עבודה שקיבל משירות התעסוקה, כך על לשכת שירות התעסוקה לנהוג בתום לב כלפיו בהפנייתה אותו לעבודה. לפיכך, אין הלשכה יכולה להפנות מובטל לעבודה תוך פגיעה בכבודו כאדם". ע"ע 1119/02 זומברוב רבדנוב נ' שירות התעסוקה, עבודה ארצי כרך לג(30) 38. 8. בבחינת פעולתו של שירות התעסוקה, יש לבחון את סבירות ההפנייה של שירות התעסוקה ואת סבירות הסירוב. אין לפעול על פי כלל אחיד ונוקשה לפיו תמיד סירוב לקבל עבודה בשל שעות עבודה ייחשב סירוב בלתי מוצדק. יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו - הן על פי נסיבותיו של דורש העבודה והן על פי דרישות מקום העבודה. 9. אני סבורה, כי בנסיבות המקרה הנדון, העדר נכונות של המערערת, שהיא אם חד הורית, לקבל עבודה שדרשה ממנה להעדר לילות, סופי שבוע וחגים, הוא סביר בנסיבות העניין. לפיכך, אני קובעת כי יש לבטל את הסירוב שנרשם למערערת בשל אי קבלת העבודה בתנופה שירותי כוח אדם ביום 7.5.2000. 10. לאמור אוסיף, כי המערערת מצאה עבודה בכוחות עצמה בחודש יולי 2000. בעובדה זו יש כדי להעיד, שהמערערת אכן היתה מעוניינת לעבוד גם בחודש מאי 2000, ואי קבלת העבודה נבע מסיבות מוצדקות. 11. לפיכך, הערעור מתקבל, והסירוב שנרשם למערערת ביום 7.5.2000 מבוטל. 12. המשיב ישלם למערערת הוצאות בסך של 1,000 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד למועד התשלום בפועל. אם חד הורית / משפחה חד הוריתשעות עבודה ומנוחה