אפיקונדיליטיס - אחוזי נכות

1. בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 6/12/10. הועדה קבעה כי למערער 0% נכות בגין מחלת מקצוע שהוכרה כתאונת עבודה ביום 31/12/06. 2. המערער טוען כי הועדה לעררים ביטלה את החלטת הועדה מדרג ראשון אשר קבעה למערער אחוזי נכות בשיעור של 10% לכל מרפק. המערער טוען כי לא קיים מסמך רפואי הקובע כי חל שיפור במצב מרפקיו והועדה נשוא הערעור לא בחנה את כל המסמכים הנמצאים בתיק והסתפקה בבדיקת הגבלות התנועה שעשתה למערער. 3. המשיב טוען כי הועדה ערכה למערער בדיקה קלינית יסודית בה התייחסה לבדיקת US מיום 27/8/10 הועדה דנה בקשר הסיבתי ובשאלת מחלת המקצוע והגיעה למסקנה כי אין מגבלה תפקודית המעידה על אפיקונדיליטיס ליתרלי חיצוני אופייני. דיון והכרעה: 4. מסגרת סמכותו של בית הדין לדון ב"שאלה משפטית" בלבד בוחן בית הדין, האם טעתה הועדה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, פעלה משיקולים זרים, או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. (עב"ל(ארצי) 10014/98 יצחק הוד-המל"ל, פד"ע לד 213). 5. הועדה מדרג ראשון התכנסה ביום 12/8/10 ואבחנה אצל המערער אפיקונדיליטיס ליטרלי ימין ושמאל וקבעה 10% בגין מרפק שמאל ולגבי מרפק ימין בקשה לסכם במועד מאוחר יותר לאחר קבלת בדיקת US. הועדה התכנסה שוב ביום 20/9/10 וקבעה שעל פי ה- US מיום 27/8/10 מצאה סימני דלקת באזור אפיקונדילטואלי. 6. כאמור המוסד לביטוח לאומי הגיש ערר לועדה הרפואית לעררים, הועדה הרפואית לעררים התכנסה ביום 6/12/10, כתבה בפרק הממצאים הרפואיים:- " ב- US מרפק ימין מ- 27/8/10 במ"פ ומאותו תאריך של שמאל הסתיידויות מזעריות ב... חיצוניות מרפק שמאל פרט לכך במ"פ. בבדיקה - יד ימין דומיננטית טווח תנועות ... מבחן - אפיקונדיליטיס בכיפוף גבי של כף היד, בכיפוף של כף היד ... מלאה ... ביישור מלא. אין כל עדות לנזק ... רדיאלי, אין עדות במרפקים ונקודת הרגישות היא במחצית האמה." 7. בפרק הסיכום והמסקנות קבעה הועדה:- " בזמנו אובחן כאפיקונדיליטיס ליטרלי כמחלת מקצוע בבדיקה היום פרט לכאבים ולרגישות במחצית האמה (אך לא בראש.. ולא מעל לאפיקונדיליטיס) איננה אופיינית לאפיקונדיליטיס במרפקים. לפיכך בהעדר כל מגבלה תפקודית או בדיקה קלינית המעידה על אפיקונדיליטיס ליטרלי חיצונית אופיינית, הועדה אינה קובעת נכות ומקבלת את ערעור המוסד. הועדה קובעת 0% לפי 35 (1) (א) למרפק ימין ו- 0% לפי סעיף 35 (1) (א) במרפק שמאל. הועדה עיינה בחוות דעת של ד"ר פלדבריק מיום 4/6/10 ולא הבינה מחוות דעתו מה בדיוק הכוונה של תחלואה טבעית ותחלואה על רקע של תנאי עבודה." 8. לאחר שעיינו בטענות הצדדים ובפרוטוקול הועדה הן מדרג ראשון והן מדרג שני הגענו למסקנה כי דין הערעור להדחות. הועדה בממצאיה לא מצאה כי המערער סובל מאפיקונדיליטיס ליטרלי כפי שמצאה הועדה מדרג ראשון, הועדה מצאה ממצאים שונים ב- US מיום 27/8/10 ולכן החלטת הועדה מנומקת דיה, זאת למרות השוני בין קביעות הועדה נשוא הערעור לקביעת הועדה מדרג ראשון. משהממצאים שמצאה הועדה שונים מהממצאים שמצאה הועדה מדרג ראשון, די בכך כדי לצאת ידי חובת ההנמקה הנדרשת. 9. לאור האמור הערעור נדחה, אין צו להוצאות. 10. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה. אחוזי נכותנכות