אחריות ספק השכרת רכב בחו''ל

1. בפניי תביעה כספית בשל נזקי התובעת עקב התרשלות של הנתבעות, אשר הגישו הודעת צד ג', בהזמנת השכרת רכב בחו"ל. 2. התובעת טוענת, כי הנתבעת 1 על נציגיה הנתבעים 2 ו-3, התרשלו בהסדרת ההזמנה. לטענתה, בזמן הגעתה לחברת אלאמו בחו"ל, התברר לה כי אין הזמנה להשכרת רכב על שמה ועל שם בעלה, למרות שהיה ברשותם שובר שכירת רכב שהונפק להם על ידי הנתבעת 1, באמצעות צד ג'. לאור זאת ובלית ברירה היא נדרשה לבצע הזמנה חדשה. לגירסתה, לאחר שלושה שבועות הוברר לה כי היה החזר בסך של 1,500$ מחברת אלמו אליה ואז נודע לה שהנתבעת 1 חייבה אותה בסך של 2,516$ שלא כדין, בגין הזמנה שכבר בוטלה ובעוד התובעת נאלצת לבצע הזמנה אחרת בו במקום, בהיותה בחו"ל. בדין ודברים של התובעת עם הנתבעת 1 היא הופנתה לצד ג' אך גם בכך לא ניתן לה מענה לדרישתה. התובעת טוענת כי היא זכאית, להחזר בגובה יתרת ההפרש אותו שילמה, המגיע לסך של 996$ , בתוספת פיצוי על עוגמת נפש. 3. הנתבעת 1 דוחה את טענות התובעת וטענה כי ההזמנה שבוצעה על ידה עבור התובעת, הייתה שרירה וקיימת בעת הגעתה לדלפקי חברת אלאמו וככל הנראה, התובעת מסיבותיה סברה כי תוכל לקבל הזמנה מקומית זולה יותר ולכן ביצעה הזמנה חדשה. בנוסף טענה, כי טעות בידי התובעת בהיותה סבורה שעלות ההשכרה הינה בסך כולל של 1,500$, כאשר בפועל מחיר זה הינו רק בגין דמי שכירות בסיסיים ואילו יתרת התשלום עבור ביטוחים, נהגים נוספים ומיכל דלק, בכל אלו חייבה חברת אלאמו את צד ג'. לאור חיוב צד ג', בדמי ההפרש, הושב לתובעת סך של 1,500$ וזאת בו בזמן, שהשוברים המקוריים שהונפקו על ידי צד ג' נותרו על כנם ונוצלו במלואם. לפיכך, טוענת הנתבעת כי התובעת אינה זכאית להפרש התשלומים, מאחר שהפרשים אלו הוטלו על ידי חברת אלאמו על הנתבעת 1 ועל צד ג' בהתאמה וקבלת התביעה תביא להתעשרות התובעת על חשבונן, שלא כדין. 4. צד ג' טוען, כי הזמנה של השכרת הרכב בוצעה במלואה על ידה, ללא כל דרישת ביטול או העלאת טענה כלשהי בנדון מצד התובעת.לדברי נציגה, ככל הנראה מדובר בדרישה של התובעת לבטל את העסקה בשל כדאיותה לאור מחיר מקומי זול יותר, לכאורה. ביטול ההזמנה לא נעשה כדין מבחינתה, מאחר ולא הודע לה על כך בכתב ומאחר שהתובעת, נתפסה לכלל טעות בדבר כדאיות העסקה. השבת הכספים על ידי חברת אלאמו לתובעת, נעשתה בגין חיוב דמי פיקדון ולא עבור דמי השכרה. במידה והתובעת היתה נדרשת לשלם באופן מלא עבור דמי שכירות רכב, היא הייתה נדרשת לשלם מחיר גבוה יותר, מהמחיר אותו היא שילמה מראש, בישראל. דיון והכרעה: 5. התובעת העידה כי כאשר הגיעו לשדה התעופה והתברר כי אין על שמם הזמנה להשכרת רכב למרות שהיו ברשותם ה"וואצ'ר", הם נאלצו לבצע הזמנה חדשה להשכרת הרכב (עמוד 1 שורות 8-7). בד בבד, עם ביצוע ההזמנה החדשה היא עדכנה את הנתבעת 2 על ביטול ההזמנה הראשונה, לרבות שליחת מייל בנדון וקבלת אישור טלפוני לביטול (עמוד 1 שורות 13-12). עוד העידה התובעת כי עובר להזמנה החדשה, לא היה ברשותם המידע האם הזמנה החדשה הינה זולה יותר או יקרה יותר מההזמנה הראשונה ורק לאור אי קיום ההזמנה בפועל בחברת אלמו, הם נדרשו להזמנה החדשה והשיבו לעניין טענת הנתבעת כנגדם בדבר טעות בכדאיות העסקה. לטענתה, על פי ת/1 שולם בגין הזמנה החדשה סך של 1,522$ לרבות כל הביטוחים. 6. הנתבעת 2, מכחישה את הטענה של התובעת כי לא היתה הזמנה באלמו וכי היה צורך להזמנה חדשה. לטענתה, לא ניתן להוציא שובר רכב, ללא הזמנה קיימת והשוברים כאמור, היו ברשות התובעת (עמוד 2 שורה 14). כמו כן, היא לא נענתה לבקשת הביטול מאחר ומבחינתה נדרש זמן לברור הנושא (עמוד 3 שורה 15). בהתאם לעדותה "התקלה" לכאורה, נבעה ממחדל של חברת אלאמו בחו"ל, שלא ראתה את רישומי התובעת ולא בגלל רשלנות מצד הנתבעת (עמוד 2 שורות 22-21). לאחר פניית התובעת והעלאת הטענה כי אין הזמנה רשומה על שמה, ניסתה הנתבעת לברר זאת עם צד ג', אך הם לא היו זמינים עקב סוף השבוע. 7. נציג צד ג' העיד, כי הם נושאים באחריות לספק רכב לתובעת לאור הרשום בהזמנה ת/1 ולכן באם יתברר כי התובעת חויבה בטעות בסך 1,522$ הם נוטלים אחריות בנדון (עמוד 2 שורות 26-25). לשיטתו, מאחר שהתובעת כבר קיבלה החזר מחברת אלאמו בסך 1,500$ אין לתת לה החזר נוסף. התובעת אישרה, כי היא קיבלה החזר בסך 1,500$ לחשבונה (עמוד 2 שורה 28).מעבר לכך נטען, כי ההזמנה ת/1 וכן נספח א'3 מעידים על כך שאלאמו קיבלה את ההזמנה כדין, לנוכח אזכור צד ג' בהזמנה. 8. לפיכך, יש לבחון האם התובעת, זכאית להחזר בגין ההפרשים במחירי עלות דמי השכרת רכב בין המחיר שהסכימה לשלם עבור ההשכרה בהזמנה בארץ, לבין המחיר שניתן לה בחו"ל על ידי חברת אלאמו. 9. מהעדויות עולה כי בעת הגעת התובעת לדלפקי חברת השכרת הרכב בחו"ל בחברת אלאמו, לא עלה בידה לממש את ההזמנה וכן עולה שההזמנה מהארץ להשכרת הרכב לא בוטלה על ידי הנתבעים או על ידי צד ג'. נותרה תהייה מדוע זה סרבה אלאמו לכבד את שובר ההזמנה שהוצג בפניה. התובעת, לא הרימה את נטל הראיה להוכחת אחריות מי מבעלי הדין האחרים לסרוב אלאמו לכבד את שובר ההזמנה וכן לא סתרה את הראיות בדבר הכנת שובר כנידרש ע"י צד ג'. 10. הנתבעת 2, לא הכחישה כי התובעת פנתה אליה לבירור הסירוב של אלאמו והודיעה לה כי אין רישום הזמנה על שמה בחברת אלאמו. בה בשעה טענה הנתבעת 2 כי התקלה לכאורה, נבעה ממחדל של חברת אלאמו, שלא ראתה את רישומי התובעת אצלה מסיבה לא ברורה (עמוד 2 שורות 22-21). 11. לפיכך, אין מחלוקת כי אכן ארעה תקלה, שמנעה בפועל מהתובעת לממש את שובר ההזמנה שבוצע מראש כנדרש, אצל הנתבעת 1 באמצעות צד ג'. הנתבעת 2 הודתה, כי לא היה באפשרותה לפתור את הבעיה על אתר מאחר והיא פנתה לצד ג' בסוף השבוע ולא נענתה הואיל ולא היה נציג זמין (עמוד 2 שורות 17-16). נציג צד ג' העיד, שהייתה הזמנה ע"ש בעלה של התובעת ואף התקבל אישור מראש על ההזמנה מחברת אלאמו ובהתאם לכך הם התחייבו לספק רכב לתובעת (עמוד 2 שורה 26). 12. בנסיבות אלו, אין בידי לקבלת את טענת הנתבעת 1 וצד ג' כי מניעיה של התובעת, מסתכמים בטעות בכדאיות העסקה. לא הוכח כי התובעת, התחמקה מכיבוד ההזמנה של הנתבעת 1 עבורה ולהיפך, היא עשתה מאמץ להביא למימושה בפנייתה מחו"ל לנתבעות. בנוסף, לא עמדה לתובעת האפשרות לממש את השובר שניתן לה בארץ ע"י הנתבעת וצד ג'. בהיעדר אלטרנטיבה למימוש השובר, אין יסוד לטענת כנגד התובעת על ביטול ההזמנה בשל כדאיות העסקה, בעוד הביטול הוא בשל סיכול,לנוכח סרוב אלאמו לכבד את שובר ההזמנה. התובעת, עמדה אם כן בפני שוקת שבורה ונאלצה לבצע הזמנה מחדש. לפיכך, אני דוחה את טענת הנתבעים וצד ג' כי התובעת בחרה לא לממש את השובר בשל כדאיות העיסקה. 13. יוער, כי על פי שוברי ההזמנות שהונפקו על ידי צד ג' נרשם בתנאי השכירות, כי חוזה ההתקשרות הוא לשם הזמנת רכב מספק רכב בחו"ל וכי תפקידו של צד ג' הוא בהוצאת שוברי הזמנה כהלכה, על מנת לקשר בין השוכר לבין ספק הרכב. בעניינינו, מטרת ההתקשרות סוכלה הלכה למעשה, מסיבה זו או אחרת שלא בגלל מעשה או מחדל של התובעת והיא נאלצה לבצע התקשרות מחדש עם ספק הרכב בחו"ל ולממן זאת, בכדי לקבל רכב שכור. זאת ועוד, בתנאי השכירות ציין צד ג', שהוא ישתדל לסייע במתן פתרון במקרה של תקלה, אך לאור עדות הנתבעת 2 , צד ג' לא היה זמין בסוף השבוע, דבר שלא הוכחש על ידו ולכן לא ניתן פיתרון לתקלה לכיבוד שובר ההזמנה ע"י חברת אלאמו בחו"ל. 14. מהעדויות עולה תהייה בדבר התנהלותה של הנתבעת 1 באמצעות הנתבעת 2 בביטול החיוב בגין ההזמנה שלא כובדה. הנתבעת 2, ידעה על בקשת התובעת לבטל את ההזמנה לאור ההזמנה מחדש והודתה בכך בעדותה, אך בפועל ההזמנה לא בוטלה. לפיכך, היה על הנתבעת 2 לעדכן את התובעת בזמן אמת, כי ההזמנה לא בוטלה וכי עומדת לגביה יתרת חוב לתשלום בגינה. בה בשעה, כפי שיובא להלן, לא הוכח כי ניגבה מהתובעת תשלום ביתר . 15. בנסיבות אלו, מחדלי הנתבעות הם בכך שלא נמסרה לתובעת הודעה על אי ביטול ההזמנה בחיוביה בבנק וכן בהיעדר סיוע מספיק לתובעת במגיעה עם חברת אלאמו כדי להביא לכיבוד שובר ההזמנה. החלק השני במחדלה של הנתבעת 1 רובץ לפיתחו של צד ג' שלא היה זמין לסיוע במתן פיתרון במגעים עם חב' אלאמו, למרות האמור בהסכם השכירות כמובא לעיל, בדבר חובתו לסייע במקרה של תקלה. 16. אינני מחייבת את הנתבעות בהפרש המלא התשלום בין מחירי העלויות של השכרת רכב בין ההזמנה בארץ לבין ההזמנה בחו"ל, מאחר ולא נסתרה טענת צד ג' על פי נספח ב' לכתב ההגנה, על כך שצד ג' נשא בעלות הביטוחים הנוספים, נהגים נוספים ומיכל דלק בהן לא נשאה התובעת. לפיכך, התובעת טעתה לחשוב כי זכתה להזמנה זולה יותר בעוד צד ג', הוא זה שנשא בהפרשים בתשלום עבור השכרת הרכב על ידה. זאת בנוסף לכך, שהתובעת לא הוכיחה את התרשלות הנתבעת או צד ג' בביצוע ההזמנה, כאמור לעיל. 17. לא הוכחה יריבות בין התובעת לנתבעים 2 ו-3 שהם עובדים של הנתבעת 1 ופעלו בשמה וכנציגיה בלבד. לפיכך, אני מורה על מחיקת התביעה כנגדם. 18. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת 1 בתשלום פיצוי לתובעת בשל ההכבדה שנגרמה לה בצורך בקיום בירורים וביצוע הזמנה מחדש, משלא עלה בידי הנתבעת 1 באמצעות מי מנציגיה לרבות הנתבעת 2, להביא לפיתרון התקלה אל מול החברה בחו"ל, אף שהיה עליה לעשות כן מכוח תפקידה וחובת הנאמנות שלה כמתווכת עבור התובעת. בשים לב לעיכוב קל שנגרם לתובעת לצורך הסדרת ההזמנה, אני מעמידה את הפיצוי על סך של 400 ₪ בלבד וכן תשלום פיצוי בסך של 200 ₪ בשל אי מתן הודעה על ידי הנתבעת 1 לתובעת, על כך שהחיוב בגין ההזמנה לא בוטל. 19. הנתבעת 1 תשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 200 ₪. 20. לאור קביעתי, כאמור בסעיף 15 לעיל, אני מקבלת את הודעת צד ג' בחלקה ומחייבת את צד ג' בתשלום הוצאות הנתבעת 1 בסך של 400 ₪, כפי שנקבעו לעיל. 20. התשלומים, ישולמו תוך 10 ימים מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. 21.רכבשכירותהשכרת רכב