זכרון דברים קטנוע

רקע: 1. בעקבות מודעה שפירסם דיביני ז'אן (להלן"דיביני") באתר האינטרנט - "יד2" - למכירת אופנוע שהיה בבעלותו, מס' רשום 9796208, שנת ייצור 1995 (להלן: "האופנוע"), הגיע אליו יאן פושקש (להלן:"פושקש"), לאחר תיאום מראש, וביקש לרכוש את האופנוע. פושקש הגיע ממקום מגוריו בתל-אביב, מלווה עם שני חבריו אלכסיי ורומן, רוכבי אופנועים מנוסים, אל מענו של דיביני בנצרת עלית, בתאריך 30/12/08 בסביבות השעה 03:00 לפנות בוקר. לאחר מפגש, ודין ודברים שארכו כשעתיים, נערך ונחתם בין השניים הסכם (שקראו לו "זכרון דברים"), לפיו מוכר דיביני את האופנוע לפושקש בתמורה מוסכמת של 27,000 ₪. תשלום התמורה בוצע ע"י מכירה, מנגד, של קטנוע שהיה בבעלות פושקש, מס' רשום 6852514 (להלן: "הקטנוע"), שערכו המוסכם הועמד על 14,000 ₪; והיתרה שולמה בשני תשלומים: סך 4,500 במזומן, שולם מיידית, וסך של 8,500 ₪ בשיק דחוי לתאריך 05/01/09. 2. במעמד חתימת ההסכם קיבל דיביני לחזקתו את הקטנוע, ומסר לפושקש את האופנוע; פושקש ושני חבריו, עשו דרכם חזרה לתל-אביב, כשפושקש נוהג באופנוע שרכש זה עתה. 3. בהגיע המועד לפרעון השיק, חזר בציון: "א.כ.מ" (אין כיסוי מספיק), בעוד פושקש טוען, כי השיק חזר משום שעוד ב-01.01.09 נתן לבנק הוראת ביטול - ועל כך צורפה אסמכתא מהבנק, נספח ד' לתצהיר פושקש - ת/2. דיביני הגיש את השיק לביצוע בתאריך 26/01/09, ואילו פושקש הגיש ב-25/01/09 תביעה לביטול העסקה, השבה ופיצוי בגין הוצאות ונזקים נוספים שנגרמו לו, לטענתו. 4. התנגדותו של פושקש לביצוע השיק, התקבלה, וניתנה לו רשות להתגונן, והדיון בשתי התביעות אוחד. טענותיו של פושקש בהתנגדותו לביצוע השטר, הינן למעשה טענותיו בתביעתו לביטול העסקה ולפיצויי. פושקש טען בתביעתו כי התקשר בעסקת המכר כתוצאה ממצגים כוזבים והטעיה מצד דיביני. לטענתו, במעמד המשא ומתן וחתימת ההסכם, התחייב דיביני כי המנוע, השלדה ותיבת ההילוכים, הינם תקינים, וכי במידה ויתברר אחרת, מתחייב הוא לביטול העסקה והשבה. 5. בהגיעו לתל-אביב, פנה פושקש אל מוסך "סטאר סייקל" המתמחה באופנועים, ולאחר בדיקה התברר לו כי האופנוע מסוכן לנסיעה, עבר תאונה קשה, סובל מליקויים קשים במערכת הבלמים וההיגוי, שילדת האופנוע עקומה, מערכת המנוע זקוקה לשיפוץ, מערכת החשמל פגומה, ומשאבת דלק חסרה. לאור ממצאים אלה, טוען פושקש, פנה לדיביני, והודיע לו על ביטול העסקה, ודרש השבה, אלא שפנייתו נדחתה ע"י דיביני בטענה שהוא כבר מסר את הקטנוע והשיק לצד שלישי. כאמור, מלבד ההשבה (השבת הקטנוע והסך של 4,500 ₪), טוען פושקש לנזקים נלווים שונים: 600 ₪ עלות בדיקת האופנוע; 283 ₪ עלות תמלול שיחה מוקלטת בין הצדדים; שכ"ט עו"ד בסך 577 ₪, ו-5,000 ₪ בגין עוגמת נפש. כן טוען פושקש כי יש לדחות תביעתו השטרית של דיביני (ע"ס 8,500 ₪). דיון: 6. הסכם המכר עליו חתמו הצדדים (המקור הוגש וסומן נ/1) נערך ונחתם ב-30/12/08, בשעת בוקר מוקדמת, לאחר שפושקש ושני חבריו, הגיעו, כאמור, מאזור המרכז אל מענו של דיביני בנצרת עילית. אכן השעה 03:00 לפנות בוקר בסוף חודש דצמבר, ימי חורף בדרך כלל, אינה שעה שגרתית להתקשרות מעין זו; אלא שלאחר ששמעתי את הצדדים ושאר העדים, נוכחתי כי השעה שנבחרה למפגש, נבחרה בשל אילוצים שונים של הצדדים; שעת המפגש לא גרמה למי מהצדדים, ובפרט לפושקש, להתקשר בעסקת המכר בלחץ, ולא פגעה בשיקול דעתו. הצדדים בילו זמן מה ברחוב, תוך שחבריו של פושקש, וגם הוא, בוחנים את האופנוע; וחברו אלכסיי אף מוצא את הזמן לרכב על האופנוע בנסיעת מבחן, אם-כי קצרה לטענתו. לאחר שחבריו של פושקש, ובפרט אלכסיי, התרשמו לחיוב מהאופנוע, עלו כולם לביתו של דיביני, התארחו בסלון ביתו, בנוכחות אחיו הצעיר ואביו, נשאו ונתנו במשך כשעה וחצי, ולבסוף הוציא דיביני ממחשבו הפרטי נוסח של "זכרון דברים", מעין טופס מובנה; פרטי הצדדים, והעסקה הוספו בכתב יד בטופס, והצדדים חתמו על ההסכם. כן הוסיף אלכסיי חתימתו על ההסכם בתור עד להתקשרות. בנוסף צוינו בהסכם פרטי השיק הדחוי שמסר פושקש לדיביני (צוין בטעות שסכום השיק 7,500 ₪ במקום 8,500 ₪, ואין חולק כי מדובר בטעות קולמוס). 7. בין יתר התנאים והצהרות הצדדים, צוינה, בחלקו המובנה של ההסכם, הצהרתו של פושקש - "הקונה", כי "...בדק את הרכב, את מצבו החיצוני, הפנימי והמכני, ומצא כי הרכב במצב תקין וטוב לשביעות רצונו המלאה". אף שהוספו בטופס ההסכם פרטים שונים, התנאי, לו טוען פושקש, כי דיביני התחייב לתקינות מנוע, שילדה ותיבת הילוכים, וכי הסכים לביטול העסקה במידה ויתברר כי החלקים הנ"ל פגומים, לא הוסף בגוף ההסכם. 8. מנגד טוען דיביני, כי כלל לא התחייב לבטל את העסקה, ואף הוסיף בעדותו וציין, כי השקיע כספים רבים באופנוע זמן קצר יחסית לפני שמכר אותו, קרוב ל-13,000 ₪ השקיע, ובכלל זה החלפת המנוע באחר חדש. ראיה לתיקונים וההשבחה שביצע דיביני באופנוע, חשבונית מוסך "ספיד סייקל" מתאריך 12/08/08 (נספח לתצהירו, נ/2). יתרה מזו, עפ"י עדותו של דיביני, וכן אישור משרד התחבורה, האופנוע עבר מבחן רישוי בתאריך 04.11.08 (ר' שני הדפים של נספח ב' לתצהיר פושקש, ת/2). 9. אניח, לטובת פושקש, כי אכן התחייב דיביני לתקינות מנוע, שלדה ותיבת הילוכים, שאם יתבררו כבלתי תקינים, התחייב הוא אף לבטל את העסקה ולהשיב את אשר נתקבל על-פיה. להוכחת טענתו זו הגיש פושקש חוות-דעת שמאי רכב, מר פידל חגי (ת/1). כן נחקר השמאי על חוות-דעתו. השמאי ציין בחוות-דעתו רשימה של חלקים "בלתי תקינים וטעונים החלפה"; בכל רשימת החלקים שפירט, נמצא פרט אחד בלבד המתייחס לשלדה אחורית, אשר עלותו 600 ₪. מלבד זאת, כל שאר החלקים, הטעונים החלפה, אינם קשורים לשלדה, למנוע או לתיבת ההילוכים. זאת ועוד, ספק רב אשר למשקלה הראייתי של חוות-דעת השמאי, כאשר בדיקת האופנוע על-ידו נערכה ב-18.08.09 (כ-8 חודשים לאחר המכירה וקבלת החזקה באופנוע ע"י פושקש). בחלוף זמן כה רב, יקשה על פושקש, הטוען כי דיביני אינו אלא נוכל שרימה אותו, להוכיח מעשה מרמה זה, ולהוכיח כי מדובר בליקוי בשלדה, שהיה קיים עוד ביום המכירה וקבלת החזקה באופנוע. אף השמאי אישר בעדותו, את המובן מאליו, שאין הוא יכול לקבוע אם מצב האופנוע בעת הבדיקה נגרם כשהאופנוע היה ברשות פושקש, או ברשות דיביני (עמ' 5, ש' 11-12). השמאי אף מאשר בחקירתו בנגדית, כי הבדיקה שביצע לאופנוע הייתה ע"י הסתכלות חיצונית ("ויזואלית", בלשונו), אם-כי הוסיף: "...מיששתי, קילפתי, נגעתי, גירדתי" (עמ' 3, ש' 23), וגם פירק חלקי מעטפת במהלך הבדיקה. 10. אין אמנם לשלול קיומם של הנזקים והליקויים אותם מפרט השמאי בחוות-דעתו, אלא שמפיו של פושקש שמענו כי דיביני לא התחייב לאופנוע חדש ללא כל רבב; כל שהתחייב, אם בכלל, לתקינות מנוע, שלדה, ותיבת הילוכים. השמאי אישר בחקירתו הנגדית, ובכך הסיר מלבי כל ספק, כי בכל הקשור לשלושת הפריטים הנ"ל, מצא ליקוי בשלדה בלבד, שכל עלותו 600 ₪: "ש. בחוות הדעת פה התייחסת לליקויים, כל מיני, כאשר אין התייחסות לליקויים במנוע ולא לתיבת הילוכים, לגיר? אין התייחסות פה בחוות הדעת? ת. העלות תיקון לא כוללת גיר ומנוע- זו הייתה הכוונה. ש. ובכך מסתכמת חוות הדעת? ת. מבחינת העלויות כן. הזכרתי שהחליפו את המנוע והמס' לא תקין". (עמ' 5 ש' 28-32) (ההדגשות שלי - ס.י.) וכל זאת, כאשר מדובר ב"ממצא" בחלוף כ-8 חודשים מיום מכירת האופנוע ומסירתו לרשות פושקש. אגב, לענין אי-ההתאמה במספר המנוע, הוכח כי ניתן אישור משרד הרישוי להחלפת המנוע. 11. אינני מקבל טענת פושקש, כי העסקה לא הושלמה במעמד חתימת ההסכם, וכי ההסכם היה מותנה בבדיקת האופנוע על-ידו, מלבד, כאמור, תקינות שלושת האלמנטים הנ"ל. מלבד זאת שתנאי זה כלל לא נזכר בהסכם, הוא וגם אלכסיי, שנכח במעמד המשא ומתן, בדיקת האופנוע, וחתימת ההסכם, אישרו בעדותם בחקירה נגדית, כי כל אשר התחייב דיביני, היה באשר לתקינות מנוע, שלדה ותיבת הילוכים: "ש: בהסכם הייתה התחייבות לשלושה אלמנטים לשיטתך בהסכם שלך איתו, אתה אומר: מנוע, גיר ושלדה. ת: נכון. ש: אתה מסכים איתי שכרגע משלושת האלמנטים שאתה טוען שהוא התחייב כלפיך, יש לנו אלמנט אחד לא תקין. ת: בינתיים כן. ש: אתה טענת שאין לך טענות כלפי צמיג אבל אני מראה לך חוות דעת, אתה מבקש תשלום בעבור צמיג, 600 ₪, בעמ' 2 לחוות הדעת. ת. בזה הוא כלל את הכל. את כל מה שלא טוב באופנוע." (עדות פושקש בעמ' 11, ש' 9 עד 17) (ההדגשות שלי - ס.י.) וגם אלכסיי אישר את הדברים בעדותו, ואף אישר כי פושקש לא ציפה, מן הסתם, לאופנוע תקין לחלוטין: "ת: לא, הרי זה לא מה שקבענו. קבענו שבן אדם לוקח אופנוע לבדיקה, לבדוק את המנוע, גיר ושלדה. הבחור התחייב ואמר שאם יש בעיה במנוע/גיר/שלדה יקח את האופנוע בחזרה. כי בן אדם רגיל לא יכול לבדוק את זה בעצמו. צריך מקום ספציפי". (עמ' 21, ש' 11-13) ועוד: "ת. ...אני יודע שבן אדם אמר שהוא מתחייב לגיר/שלדה/מנוע. כל השאר יאן (הוא פושקש - ס.י) מסכים לקחת". (עמ' 23, ש' 8-9) (ההדגשות שלי -ס.י.) 12. מטעם פושקש העיד מר רענן לישצנסקי, אשר ביצע ב-30/12/08, אור ליום שבו התבצעה עסקת המכר, בדיקה לאופנוע, ושבעקבותיה טען פושקש, כי הוא ביקש לבטל את העסקה, על-פי מה שהוסכם בין הצדדים. דו"ח הבדיקה צורף לתצהיר רענן (ת/3). בדו"ח הבדיקה צוינו מספר ליקויים, שחלקם התקשיתי לפענח, אלא שלאור הקביעה אליה הגעתי, קיומם של ליקויים אחרים באופנוע, אינו מהווה עילה לביטול ההתקשרות, אף אם תתקבל גרסתו של פושקש. ובאשר לתאונה שעבר האופנוע, לא צויין כי עבר תאונה קשה, כטענת פושקש בתביעתו. כל שצויין: ""האופנוע עבר תאונה ו/או החלקה", ללא כל פירוט. 13. הוכח בפניי, כי מלבד הפגם בשלדה בעלות של 600 ₪, כפי שעולה מחוות-דעת השמאי מטעם פושקש, לא נמצאו פגמים נוספים כלשהם, לא בשלדה, לא במנוע, ולא בתיבת ההילוכים. ליקוי כזה, קל שבקלים, שעלות תיקונו מזערית, אין הוא מצדיק ביטול העיסקה והשבה, במיוחד בחלוף זמן כה רב מאז ההתקשרות, כשכל צד עשה שימוש באופנוע שקיבל, ודיביני אף העביר זה מכבר את הקטנוע לצד שלישי; מה גם, ספק רב אם הליקוי הנ"ל בשלדה היה קיים בעת שהעסקה בין השניים נקשרה. 14. בטרם אסיים אעיר, כי יש ליתן משקל רב להצהרת הקונה בהסכם, כי הוא בדק את הרכב, מצאו תקין, ולשביעות רצונו, וכי הוא "מוותר מראש על כל טענה, פגם ו/או אי התאמה...". מאידך, אין בהצהרה זו כדי לפטור את המוכר מחובת הגילוי לגבי מצבו של הרכב, ככל שהיה ידוע לו, או ככל שהיה עליו לדעת. אין זה גם סביר לקבל עמדה לפיה רוכש הרכב מוותר על בדיקת הרכב בטרם ההתקשרות, עושה את הבדיקה לאחר שמקבל את הרכב לרשותו וחזקתו, ועתה מניחים לפתחו של המוכר כי היה עליו לגלות, מבעוד מועד, לרוכש את כל הליקויים/הממצאים שנמצאו בבדיקה מקצועית במכון המתמחה בכך. ולעניננו, בחר פושקש, באופן בלתי סביר וחסר היגיון, לבצע את הבדיקה לאופנוע לאחר ההתקשרות. מן הסתם נמצאו באופנוע, שאינו חדש, ליקויים שונים, שלא הוכחה לגביהם ידיעה של דיביני. בחלקם ליקויים גלויים, אלא שאינם מהווים עילה לביטול ההסכם, אף אליבא דגרסתו של פושקש, למעט הפגם בלדה, עליו דובר לעיל. הדברים נאמרים ביתר שאת, משעסקינן בשני צדדים שווים; אין המדובר במוכר שעיסוקו בסחר ברכבים יד שניה, אלא באדם פרטי שחפץ למכור את אופנועו. 15. ועוד, הועלו ע"י ב"כ פושקש טענות באשר לאי-התאמה בין מס' הבעלים הקודמים שפורסם באתר האינטרנט, "7", לבין מספר הבעלים האמיתי כרשום ברישיון האופנוע, "12"; מד אוץ הראה 5,500 ק"מ, כאשר התברר כי אינו תקין כלל, ועוד. אינני רואה באי-ההתאמות הנ"ל עילה לביטול ההסכם, בראש וראשונה משום שמר פושקש בעצמו לא ראה בהם טעם לפגם, ואישר, הוא והעד אלכסיי, כי כל אשר הוסכם בין הצדדים היה שההסכם יבוטל במידה ויתברר כי המנוע, או השלדה, או תיבת ההילוכים, לקויים, וכי כל שאר הליקויים מקובלים עליו. גם אם מבקשים ללמוד מפרסום זה על חוסר אמינותו, וכוונת המירמה של דיביני, הרי כשהוא נשאל בענין זה, הסביר, כי בהזינו את הנתונים לפרסום באתר "יד2", מספר הבעלים המקסימלי שניתן היה להזין הוא "7", ולא יותר. יתרה מכך, משהוצגו הרישיונות לעיון פושקש בעת המפגש, ראה, יש להניח, כי מצויין בבירור שמספר הבעלים הוא "12". כך או אחרת, לא הועלו ע"י פושקש בתביעתו טענות כלשהן באשר לאי-ההתאמות הנ"ל. 16. אשר-על-כן, הנני דוחה את תביעת פושקש, וכפועל יוצא מקבל את תביעתו השטרית של דיביני, ומורה על שיפעול תיק ההוצל"פ מס' 10-00942-09-1. התובע, יאן פושקש, ישלם לנתבע - ז'אן דיביני, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪ (בשני התיקים יחדיו), וזאת תוך 30 ימים מיום המצאת פסק-הדין, שאם לא כן, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. חוזהזכרון דבריםקטנוע