ביקורת שיפוטית על החלטת אגודה שיתופית

בית המשפט חייב לנהוג ריסון ואיפוק בהפעלת ביקורת שיפוטית על החלטות המתקבלות באגודות שיתופיות. עם זאת, בית המשפט העליון חזר וקבע כי עקרונות היסוד של השיטה בכלל וזכויות היסוד של האדם בפרט, אינם מוגבלים אך למשפט הציבורי וגם כאשר מדובר בגוף פרטי לחלוטין יש לבחון את פעילותו בשים לב לעקרונות יסוד אלה (ראה ע"א 294/91 חברת קדישא גחש"א נחילת ירושלים נ' לרונל אריה קסטנבאום, מפי כב' הנשיא א. ברק, פ"ד מו(2) 464 בעמ' 530 וע"א 3414/93 שמחה און נ' מפעלי בורסת היהלומים (1965) מפי כב' השופט י. זמיר, פ"ד מט(3) 196 בעמ' 205). לאחרונה פסק בית המשפט העליון (מפי כב' השופטת ע. ארבל) כי ראוי ונכון להפעיל את ערכי היסוד של השיטה גם על אגודה שיתופית, תוך בחינת כל מקרה לגופו (ע"א 10419/03 תומר דור ואח' נ' רמת הדר - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, טרם פורסם, פיסקה 15 לפסק הדין, להלן - פרשת דור). אגודה שיתופית