בדיקת פוליגרף בהריון

במסגרת הסדר דיוני לו נתנו הצדדים את הסכמתם, המפורט בפרוטוקול הדיון מיום 26.5.13, מופנית הגב' מיטל (שלו) בן ציון (להלן: "הנבדקת"), אל מכון הפוליגרף - י. הורביץ ברמת גן, רח' בן גוריון 11, מגדלי ויטה, כניסה B, קומה 5, טל' מזכירות: 03-6161111 שלוחה 102, פקס: 03-6161515, לצורך ביצוע בדיקת פוליגרף (להלן: "מכון הבדיקה"). הנבדקת תפעל ליצירת קשר מיידי עם מכון הבדיקה, על מנת לבצע את הבדיקה תוך 30 יום מהיום. בהתאם למוסכם, התובעת והנתבעת ישאו בשלב זה בעלות הבדיקה בחלקים שווים. על מנת לברר את אמיתות טענת התובעת ולפיה היא הודיעה למנהלת ענת על הריונה, עוד לפני ישיבת השימוע שהתקיימה ביום 3.7.11, השאלה אשר תופנה לנבדקת במסגרת בדיקת הפוליגרף, תהיה כדלקמן: "האם הודעת למנהלת ענת על כך שהינך בהריון, עוד לפני השימוע שנערך לך ביום 3.7.11? מובהר למכון הבדיקה כי בהתאם למוסכם, רשאי עורך הבדיקה לשנות את נוסח השאלה המפורטת לעיל, בהתאם לצרכי הבדיקה. מכון הבדיקה ישלח את ממצאי הבדיקה לתיק בית הדין, אשר יעביר העתק ממנה לצדדים בהליך. הריוןפוליגרף (מכונת אמת)