בדיקת רעש בבית ספר

1. מבקשת ב"כ התובע ותגובת ב"כ הנתבע מתברר, כי בוצעה בדיקת רעש בבית ספר אלבשאאר בסכנין לכיתות החטיבה העליונה - כיתות י', י"א ו-י"ב, ולא בוצעה בדיקת רעש בבית הספר אבן סינא בסכנין, שהינו בית ספר יסודי, ששם מלמד התובע. אין בדיקות המוכיחות את עוצמת הרעש בבית הספר הנ"ל, בהפסקות בין השיעורים ובשעות הבוקר. 2. על כן, אני מורה לנתבע לשלוח מודד מוסמך מהמוסד לבטיחות ולגיהות במחוז חיפה, אשר עליו לערוך בדיקות רעש בבית הספר היסודי אבן סינא בסכנין וזאת בתיאום עם התובע ובנוכחותו. יש לבצע את הבדיקות ולהמציא את תוצאותיהן לבית הדין ולצדדים לא יאוחר מיום 30/10/13. הנתבע יממן את עלות הבדיקה הנ"ל. 3. בכתב התביעה אין תשתית עובדתית לתנאי עבודתו של התובע וחשיפתו לרעש מזיק. על כן - על התובע ועדיו להגיש תצהירי עדות ראשית לבית הדין ולב"כ הנתבע עד ליום 15/11/13. 4. עם קבלת המסמכים המפורטים לעיל יבדוק הנתבע מחדש את התביעה בתיק זה. 5. בשלב זה התיק אינו בשל למינוי מומחה רפואי וגם לא למתן פסק דין. 6. למעקב ביום 18/11/13. דיני חינוךמטרד רעשבית ספר