ביטוח תאונות אישיות לתלמידים ימי מחלה

1. התובע מס. 1 הינו קטין אשר על פי המתואר בכתב התביעה ארעה לו תאונה ביום 1.3.03 עת נפל מאופניים ונחבל (להלן: "התאונה"). התובעים 2-3 הינם הוריו. התביעה היא לשיפוי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. הנתבעת הינה גל ביט סוכנות לביטוח בע"מ. 2. ביום 10.4.07 הודיעו הצדדים על הסכמה דיונית לפיה: "בהעדר נכות צמיתה, המחלוקת שנותרה קיימת בין הצדדים הנה ביחס לימי אי הכושר, ימי האישפוז וימי הריתוק, היינו הנכות הזמנית, בגינן מחוייבת הנתבעת לפצות את התובע. לצורך כך הסכימו הצדדים להגיש סיכומים קצרים בכתב...להם יצורפו כל המסמכים הרפואיים הדרושים ובית המשפט יתבקש ליתן פסק דין לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט". להסכמה ניתן תוקף של החלטה. הצדדים הגישו סיכומיהם. 3. לטענת התובע, כתוצאה מהתאונה אושפז בבית חולים מיום 1.3.03 ועד ליום 11.3.03 (10 ימים), לאחר שקיבל טיפולים שונים בגין פגיעתו, שכללה קרע בטחול. יומיים לאחר ששוחרר אושפז שוב, עקב התדרדרות במצבו, מיום 13.3.03 ועד ליום 21.3.03 (9 ימים). ביום 8.4.03 אושפז שוב. אשפוז נוסף היה ליומיים - 8.6.03-9.6.03. סה"כ אושפז בעקבות התאונה למשך 25 ימים. התובע נעדר מלימודים תקופה של 119 יום, בעקבות פגיעתו וחוסר יכולתו לחזור ולתפקד. התובע טוען שעל הנתבעת לשלם לו סך של 123 ₪ לכל יום אשפוז, סה"כ 3,075₪ ובגין ימי ריתוק לבית ו/או למיטה סך של 82 ₪ ליום, בניכוי 5 ימי המתנה, סה"כ 9348₪. כמו כן תבע החזר הוצאות רפואיות בסך 3,000 ₪, לפי סעיף 5 (א) לפוליסה. 4. לסיכומי התובע צורפו המסמכים הבאים: · סיכום אשפוז לתאריכים 1.3.03-11.3.03 בגין נפילה מאופניים, נחבל מהכידון בבטנו, פגיעה בטחול, קרע בטחול עם דימום פנימי, ביום הרביעי לאחר אשפוזו הוצא מהחדר והחל לקבל נוזלים ובהמשך כלכלה. ביום השישי הורד לישיבה בכורסה. ביום שחרורו חש בטוב, מסתובב במחלקה. המלצות בשחרור: מנוחה בבית 4 ימים, לאחר מכן חזרה ללימודים. להמנע מכל פעילות גופנית במשך 6 שבועות. המשך מעקב רפואי. מוזמן לביקורת במרפאה כירורגית ילדים ביום 19.3.03 שעה 12:00. · גליון חדר מיון מבית חולים מיום 8.4.03 - מתלונן על כאבי בטן. · סיכום אשפוז בבית חולים מיום 8.6.03-9.6.03 - "יום טרם קבלתו שיחק בבריכה במרץ, הבוקר הופיעו כאבים בבטן שמאלית עליונה". מסיכום האשפוז עולה שאושפז יומיים לאחר שחרורו הראשון, אובחן קריש דם שמקורו בחבלת צוואר כתוצאה מהתאונה. שוחרר עם המלצה להמנע מפעילות פיסיקלית מאומצת בחודש הקרוב, המשך מעקב רפואי. · אישור מחלה מיום 1.3.00-23.3.00 (התאריך הראשון מודפס, השני בכתב יד), אינו בתוקף למוסדות משפטיים, חתום ד"ר קנופ. · אישור מחלה מיום 24.3.03-30.3.03 (7 ימים), אין אבחנה, חתום ד"ר קנופ. · אישור מחלה מיום 9.4.03-10.4.02 (יומיים), אין אבחנה. · אישור מחלה מיום 14.4.03-17.4.03 (4 ימים), כאבי בטן. · אישור מיום 19.1.04 כי התובע יכול להשתתף בטיול שנתי של ביה"ס. · קבלה מאת פרופ' ברוק ע"ס 600 ₪ עבור חוו"ד רפואית. · אישור מבית הספר היסודי אלסלאם מיום 10.7.07, כי התובע נעדר מלימודים מיום 1.3.03-10.4.03 (41 ימים) וכן מיום 14.4.03-30.6.03 (78 ימים). · פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים של ביטוח ישיר ועליה כיתוב "דוגמה". 5. לטענת הנתבעת, אינה המבטחת של התובע, כי אם סוכנות ביטוח בלבד ואין לה יריבות עימו. התובע ידע כבר ביום 14.11.04 כי פרופ' ברוק מטעמו קבע כי לא נותרה לו נכות. למרות זאת הסכימה הנתבעת כי ימונה מומחה רפואי מוסכם, שתישא בעלויות מינויו, וזאת עוד טרם הוגש כתב ההגנה בתיק. בהסכמת הצדדים מונה ד"ר שניידר, שקבע כי לא נותרה נכות. למרות זאת סרב התובע למחוק את התביעה. עפ"י חוות דעתו של ד"ר שניידר ניתן לאשר בנסיבות המקרה, כחודש העדרות מבית הספר. הנתבעת טוענת שהיה על התובע לצרף לתביעה או לסיכומיו אישור מבית הספר על תקופת העדרותו, אך הוא לא עשה כן. ככל הנראה נשמט מעיני ב"כ הנתבעת כי הן לכתב התביעה המקורי והן לסיכומי התובע צורף אישור העדרות מבית הספר (נספח ח'). לטענת הנתבעת, לאור ההסכם הדיוני בין הצדדים יש לראות את חוות דעתו של ד"ר שניידר כחוות דעת קובעת ולכן יש להתעלם מאישורי המחלה שצרף התובע לסיכומיו, מה עוד שאלה ממילא אינם ראיה קבילה ורשום כך באישורים במפורש. לפיכך, התובע לא הוכיח כלל העדרותו. לכל היותר ניתן לקבוע העדרות של 30 יום, בהתאם לחוות דעתו של ד"ר שניידר. מכל סכום שייפסק מבקשת הנתבעת כי יקוזז שכר טרחתו של ד"ר שניידר. 6. לסיכומי הנתבעת צורפה אותה פוליסה שצורפה לסיכומי התובע, חוות דעתו של ד"ר שניידר וחשבונית מיום 17.12.06, בגין עריכת חוות הדעת, בסך 5,197 ₪. 7. לאחר ששדקלתי את מכלול טענות הצדדים וערכתי חישובים, ומאחר והצדדים הסכימו לדיון על פי הוראות סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, אינני מצרפת חישובי ונימוקי, הנני קובעת כי הנתבעת תשלם לתובע מס. 1 סך של 4,500 ש"ח. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 150 ש"ח וכן הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 750 ש"ח בתוספת מע"מ. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום לאחר שתתקבל החלטת בית המשפט בדבר אישור הצעת השקעת כספי קטין. דיני חינוךרפואהביטוח תאונות אישיותביטוח תלמידיםדמי מחלה