ביטול הזמנת מוצר החזר כספי

אין חולק בין הצדדים שהתובעת רכשה אצל הנתבעת חדר שינה, קומודה גדולה, שתי שידות, מזרן ושידה קטנה עם מראה. התובעת שילמה עבור ריהוט זה סכום כולל של 7,000 ₪, בתוספת 500 ₪ הובלה. התובעת מלינה כנגד הנתבעת על פגמים שנמצאו בריהוט הנ"ל. ישנם תובעים הבאים בתלונה אל בית המשפט על כי קיבלו את הזמנת הריהוט או הזמנת מוצר אחר באיחור ממועד האספקה המובטח ואיני מבין את תלונת התובעת על כי במקרה זה קיבלה היא את המוצרים דווקא לפני המועד שהובטח לה. על פי ההזמנה, היה על הנתבעת להמציא לתובעת את המוצרים הנ"ל תוך 60 ימי עבודה ולא מצאתי שום פגם שהנתבעת סיפקה את המוצרים לפני עבור מועד האספקה. באשר לטענותיה של התובעת בדבר הליקויים שנמצאו, הרי שעל תובע המגיש תביעה לבית המשפט לדעת שבמקרה והוא תובע ביטול עסקה או החזר כספי או תביעה כספית כלשהי, הרי שתובע שכזה הינו המוציא מחברו ולכן על תובע שכזה להוכיח את העובדות שהעלה בכתב התביעה. לא יתכן שתובע יופיע בבית המשפט, יטען טענה של מוצר פגום כמו שנטען במקרה זה, מבלי שתובא הוכחה לכאורה כלשהי שאכן המוצר פגום, מה פגם יש במוצר ומדוע לא ניתן לתקן את הפגם במסגרת האחריות של המספק, מה עוד שבמקרה זה, הגם שהנתבעת טוענת שחלק מהפגמים נגרמו שלא על ידי מי מטעמם, בכל זאת היה בדעתם לבוא לבדוק ולתקן את הטעון תיקון - אם בכלל, אך התובעת גם לא אפשרה לנתבעת לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון התובעת. התובעת קיבלה את הריהוט הנ"ל וחתמה על קבלתו (ראה נ/1) ועל פי חוק המכר התשכ"ח-1968, על מקבל מוצר לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו, אך כפי ששמעתי מהתובעת קבלת המוצר כלל לא עניין אותה, משום שהיתה בחדר אחר ולא בדקה על אתר את טיב המוצר. בנוסף לכל האמור לעיל וכפי שכבר ציינתי, התובעת לא המציאה חוות דעת מקצועית כלשהי (ואין אני קובע שחובה להגיש חוות דעת מומחה בנדון דנן, אלא שדי היה בחוות דעת מקצועית), שיכלה לאשר ולו לכאורה את טענותיה של התובעת, שכבר מלכתחילה היה פגם בייצור ושפגם זה נשאר עד עצם היום הזה. לכן, לאור האמור לעיל ומאחר והתובעת לא הוכיחה את העובדות המפורטות בכתב התביעה ולו לכאורה, אני מחליט לדחות את התביעה. לאור התוצאה אליה הגעתי, הרי שמן הדין היה שאחייב את התובעת בהוצאות, אך לאור העובדה שבכל זאת היא פנתה אל הנתבעת ובאו נציגי הנתבעת לבדוק ולנסות לספק את רצונה של התובעת, החלטתי שבנסיבות אלה, לא אחייב את התובעת בהוצאות. אין באמור לעיל כדי לבטל את ההוצאות שנקבעו בהחלטה הקודמת שנקבעו לאור אי הופעתה של התובעת במועד הקודם. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור בבית משפט המחוזי, תוך 15 ימים מהיום. החזר כספימוצר